WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

ресурси і прирівняні до них кошти.
2.3 Зміст і значення оперативного фінансового плану
Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов'язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних та залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.
Річний фінансовий план (план доходів та витрат грошових коштів) характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для фінансово-господарської діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році.
Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень - оперативний фінансовий план (табл. 2.12).
Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовим менеджерам можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба - забезпечити залучення коштів.
Таблиця 2.12
Оперативний фінансовий план ВО "Електроконтакт" на I квартал 2006 р.
Місяць Надходження, тис. грн. Витрати, тис. грн. Чисті грошові надходження, тис. грн. Залишок на початок місяця, тис. грн. Залишок на кінець
місяця, тис. грн. Резерв, тис. грн. Надлишок або нестача, тис. грн.
(5+6)
1 2 3 4 5 6 7
План факт План факт План факт План факт План факт План факт План факт
Січень 522,7 526,1 494,1 497,6 456,0 460,1 260,3 257,4 288,9 283,4 28,6 25,9 317,5 309,3
Лютий 497,4 500,8 468,8 472,3 430,7 434,8 235,0 232,1 263,6 258,1 28,6 25,9 292,2 284,0
Березень 512,0 515,4 483,4 486,9 445,3 449,4 249,6 246,7 278,2 272,7 28,6 25,9 306,8 298,6
Всього за квартал 1532,0 1542,3 1446,4 1456,7 1332,0 1344,3 745,0 736,3 830,7 814,1 85,7 77,8 916,4 891,9
Оперативне фінансове планування полягає в складанні та виконанні платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл. 2.13).
У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду.
Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. Він уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.
Таблиця 2.13
Платіжний календар ВО "Електроконтакт" за І квартал 2006 року

Стаття
План
Факт
Відхи-лення (+-),%
Надходження
1
Виручка
1153,5
1174,5
+1,8
2
Штрафи, пені, інші надходження
-
-
-
3
Надходження від реалізації цінних паперів
-
-
-
4
Дивіденди, відсотки
-
-
-
5
Погашення простроченої деб. заборгованості
150,2
112,3
-25,2
6
Кредити отримані
-
-
-
7
Аванси отримані
4,2
5,3
+26,2
8
Орендна плата
1,3
1,5
+15,4
9
Безповоротна фінансова допомога
-
-
-
10
Цільові надходження
21,4
20,3
-5,1
11
Інші надходження
201,4
228,4
+13,4
ВСЬОГО надходжень
1532,0
1542,3
+0,7
Продовження таблиці 2.13
Витрати
1
Заробітна плата та прирівняні до неї платежі
625,0
625,0
0
2
Платежі до бюджету
12,6
12,7
+0,8
3
Внески до пенсійного фонду
180,0 180,3 +0,4
4
Внески на соціальнестрахування
26,1
26,2
+0,4
6
Плата за товарно-матеріальні цінності
568,0
565,2
-0,4
7
Погашення кредиторської заборгованості
4,8
4,1
-14,6
8
Погашення банківських кредитів
- -
-
9
Сплата відсотків за кредит
-
3, -
-
10.
Авансові платежі
3,1
5,3
+71,0
11
Орендна плата
1,2
1,3
+8,3
12
Плата за векселями
-
-
-
13
Виплата дивідендів
-
-
-
14
Інші витрати
25,6 36,6 +43,0
ВСЬОГО витрат
1446,4
1457,3
+0,7
Перевищення надходжень над витратами
85,6 86,2 +0,7
Залишок коштів на початок планового періоду
745,0 736,3 -1,2
Залишок коштів на кінець планового періоду
830,7 814,1 -2,0
Складення платіжного календаря дає змогу виявити недостатність коштів, з'ясувати причини такого становища, визначити відповідні заходи для запобігання фінансовим ускладненням
Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає своєчасне погашення кредиторської, а також своєчасне стягнення дебіторської заборгованості.
На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації.
Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати стан заборгованості кожного суб'єкта господарювання за такими статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці. При цьому слід ураховувати реальні умови, а тому доцільно розглянути:
- який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на одного або кількох головних боржників;
- імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її виникнення, а також питому вагу простроченої заборгованості;
- питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської заборгованості.
Кредиторська заборгованість у складі залучених коштів займає суттєве місце. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі господарських зв'язків з іншими господарськими суб'єктами в межах нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не суперечить чинному законодавству і не може

 
 

Цікаве

Загрузка...