WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

майбутніх періодів - - - - - - -
Аналізуючи капітал виробничого об'єднання "Електроконтакт" на основі пасиву балансу за 2004 - 2005 роки можна визначити такі тенденції:
Вартість капіталу (валюта пасиву балансу) збільшилась на 580,7 тис грн., або на 10,2% Це збільшення відбувалось за рахунок збільшення власного капіталу (на 580,7 тис. грн., або на 10,2%).
До негативних тенденцій слід віднести подальше збільшення зобов'язань підприємства на 164,8 тис. грн. за рахунок збільшення поточних зобов'язань на 136,1 тис. грн., (на 68,8) і за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 160 тис. грн., (на 93%).
Проведемо оцінку прибутковості та рентабельності на досліджуваному підприємстві. Прибутковість вимірюється двома показниками - прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності. Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Загальна величина прибутку підприємства має ті ж джерела, що і дохід, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції, матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.
Виконання плану прибутку є одним з кінцевих показників, роботи підприємства. Розмір прибутку в основному залежить від об'єму реалізації продукції та її собівартості.
Перейдемо до аналізу динаміки та структури фінансового результату від операційної діяльності, фінансового результату від звичайної діяльності та чистого прибутку підприємства за 2003-2005 роки. Джерелом аналізу при цьому виступають дані форми №2 "Звіт про фінансові результати". Результати аналізу наведено у додатку Б.
Виходячи з даних додатку Б динаміки фінансових результатів виручка від реалізації у 2004 році в порівнянні з 2003 роком збільшилась на 409,2 тис. грн. або на 8,6%. А в 2005 році в порівнянні з 2004 роком - на 436,9 тис. грн. (8,4%) На це вплинуло зростання доходу від реалізації продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва основних видів продукції. Що стосується собівартості, то величина її приросту складає 22% в порівнянні з 2003р. і на 10% в 2005 р. в порівнянні з 2004 і це мало негативний вплив на величину валового прибутку, і як бачимо зі звіту він зменшився на 360 тис. грн. у 2004 р. але у 2005 збільшився на 10,2 тис. грн.
Адміністративні витрати зменшились на 16,2% у 2004 р. але вже у 2005 р. вони зросли на 46,3% в порівнянні з попереднім роком. Витрати на збут у 2004 і 2005 рр. збільшувалися на 47% і 5,8% відповідно. Величина інших операційних витрат також характеризується значним зменшенням на 59,5% у 2004 р. але вже у наступному році вони зросли на 80,9%, причинами чого можуть бути сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, що зберігаються на складах, економічні санкції, що застосовуються до підприємства тощо.
Величина валового прибутку, інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат безпосередньо впливають на величину фінансового результату від операційної діяльності, який на протязі 2004 та 2005 років зменшувався на 34,8% і на 31,2% в порівнянні з попереднім роком. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування також зменшувався у 2004 р. - на 47,5% а у 2005 р. - на 27,3% Величина чистого прибутку дорівнює величині прибутку від звичайної діяльності, це пов'язано з тим, що підприємство не отримало надзвичайних доходів та не понесло надзвичайних витрат. Чистий прибуток на кінець 2004 року в порівнянні з 2003 роком зменшився на 404,6 тис. грн. або на 47,5, а на кінець 2005 року в порівнянні з 2004 роком - на 122 тис. грн., (27,3%).
Отже, згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що хоч у 2004 та 2005 роках спостерігалося значне збільшення виручки від реалізації продукції, чистий прибуток в цей період зменшувався. На це значною мірою вплинуло збільшення операційних витрат і це збільшення було більшим ніж зростання виручки від реалізації. У 2004 р. в порівнянні з 2003 р. у складі операційних витрат збільшилась собівартість продукції та витрати на збут а в 2005 крім цього також збільшились адміністративні та інші адміністративні витрати, що і стало основною причиною зниження прибутку у 2004 і 2005 роках.
На нашу думку до шляхів максимізації прибутку на виробничому об'єднанні "Електроконтакт" слід віднести: постійне підвищення кваліфікації робітників, вдосконалення маркетингової політики, в результаті чого очікується укладання більш вигідних контрактів, підвищення ефективності роботи відділу постачання, а саме закупівля сировини, матеріалів, за більш низькими цінами, обґрунтовані витрати на збут та адміністративні витрати.
Таким чином, основним узагальнюючим показником підприємства є чистий прибуток, який відбиває ступінь активності суб'єкту господарювання, рівень його фінансового благополуччя, ефективність менеджменту. Порядок розподілу чистого прибутку на виробничому об'єднанні "Електроконтакт" визначається радою об'єднання.
Прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності. Рентабельність - це відносний показникефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат.
Потрібно відрізняти рентабельність застосованих ресурсів і рентабельність продукції.
Показники рентабельності активів свідчать який прибуток одержує підприємство з кожної гривні вкладеної в активи. Всі показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, доходність різних сфер діяльності, окупності витрат. Ці показники більш ширше показують кінцеві результати діяльності, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з власними або використаними ресурсами.
Проведемо оцінку динаміки рентабельності (збитковості) діяльності ВО "Електроконтакт за 2003-2005 роки " (табл. 2.5)
Таблиця 2.5
Оцінка динаміки рентабельності (збитковості) діяльності за 2003-2005 роки ВО "Електроконтакт"
Показники Роки Відхилення
(+,-)
2003 2004 2005 2004 р. до 2003р. 2005р. до 2004 р.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 851,8 447,2 325,2 213,6 -330,6
Середньорічна вартість активів, тис. грн. 4554,4 5489,6 6333,2 935,2 843,6
Витрати, тис. грн. 4071,5 5231,4 5680,4 1159,9 449
Прибуток від реалізації, тис. грн. 851,8 1065,4 734,8 -404,6 -122,0
Власний капітал, тис. грн. 3539,6 5693,9 6274,6 2154,3 580,7
Рентабельність виробничих фондів 20,9 25,36 22,52 4,46 -2,84
Рентабельність (збитковість) активів, % 18,8 8,1 5,1 -10,7 -3
Рентабельність (збитковість) реалізації продукції, % 24,72 10,64 7,04 -14,08 -3,6
Рентабельність (збитковість) власного капіталу, % 24,1 7,9 5,2 -16,2 -2,7
Рентабельність (збитковість) виробничих витрат, % 37,6 22,3 20,5 -15,3 -1,8
Аналізуючи таблицю можна сказати, що рентабельність на підприємстві в 2003 р. була на належному рівні. Але в 2004 р. і в 2005 р. існує тенденція суттєвого зменшення таких показників рентабельності як рентабельність реалізації продукції, виробничих витрат, рентабельність власного капіталу, що

 
 

Цікаве

Загрузка...