WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота

Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО “Електроконтакт”) - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Фінансове планування як складова фінансової діяльності підприємства (yа прикладі ВО "Електроконтакт")
ЗМІСТ
ВСТУП….………..…………………………………………………..……….....3
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ..........................................................................................7
1.1 Сутність внутрішньофірмового планування
і прогнозування ………………….………….......................................................7
1.2 Принципи і методи фінансового планування............................................15
1.3 Особливості фінансового планування в сучасних
умовах господарювання..............……...............................................................24
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА.................................................................32
2.1 Фінансово-економічна характеристика
виробничого об'єднання "Електроконтакт"...............................................…..32
2.2 Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства.............….45
2.3 Зміст і значення оперативного фінансового плану........................................54
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ............................................59
3.1 Контроль за виконанням фінансового плану та оцінка збалансованості планових фінансових показників на ВО " Електроконтакт".........................59
3.2 Удосконалення фінансового планування за допомогою бюджетування.....................................................................................................67
3.2 Застосування новітніх комп'ютерних технологій для
підвищення ефективності процесу фінансового планування..……...........…71
ВИСНОВКИ........................................................................................................82
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ....................................................................................86
ДОДАТКИ...........................................................................................................93
ВСТУП
Актуальність теми. На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. Після переходу України до ринкової економіки спостерігалася ейфорія з приводу ринку, що він сам здатний вирішувати усі економічні проблеми, і не потрібно ніякого планування. Така ситуація призвела до невизначеності і негативних явищ у державі.
На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників малодостовірними. Разом з тим відмова від фінансового планування рівнозначна відмові від розроблення способів фінансового забезпечення поставлених завдань в області підприємництва.
Ведення підприємницької діяльності немислиме без чіткого економічного розрахунку і бачення перспективи, що значно полегшує підприємницьку діяльність, знижує рівень її ризикованості.
Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони і ділянки функціонування підприємства.
Фінансове планування відображає одну з найважливіших сторін організації виробництва - управління фінансово - господарською діяльністю підприємства. Його необхідність викликана тим, що потрібно передбачити конкретні грошові кошти, без наявності яких неможливе неперервне функціонування підприємства, оскільки їх необхідно витрачати для придбання сировини, матеріалів, інших цінностей, сплати податків, відрахувань до спеціальних фондів, виконання фінансових зобов'язань перед постачальниками, членами трудового колективу.
У ринкових відносинах від фінансових можливостей підприємства багато в чому залежить не тільки неперервність виробництва, але й кінцеві результати його діяльності, уникнення банкрутства. Тому головним призначенням фінансового планування стає передбачення надходження доходів підприємства, визначення видатків, результативності кожної господарської і фінансової ситуації, обгрунтування найвірогіднішого напрямку використання фінансових ресурсів підприємства.
Разом з тим росте розуміння важливості для кожного підприємства наявності довгострокових цілей, планування ціленаправленого розвитку у довгостроковій перспективі.
Фінансове планування здатне активно впливати на усі сторони роботи підприємства через вибір об'єктів фінансування, напаравлення грошових коштів і вибірково в залежності від віддачі тих чи інших заходів економічного і соціального розвитку сприяти раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів.
Предметом дослідження дипломної роботи виступає фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності.
Об'єкт дослідження - Полтавське виробниче об'єднання "Електроконтакт"
Інформаційною основою роботи є вітчизняні і зарубіжні фундаментальні і практичні дослідження сутності та здійснення фінансового планування на підприємстві, Закони України, Укази президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні дані по Україні, матеріали ВО "Електроконтакт" (фінансова звітність, Статут та інші), матеріали, опубліковані в мережі Internet.
Метою дипломної роботи є дослідження поняття фінансового планування на підприємстві, визначення ефективності процесу фінансового планування і пошук шляхів його удосконалення.
Досягнення поставленої мети здійснювалось послідовним вирішенням наступних завдань:
1. Викладення теоретичних основ фінансового планування економічного розвитку підприємства в цілому.
2. Розкрити сутність поняття фінансового планування, дослідити погляди різних економістів щодо цього і сформувати визначення терміну фінансового планування.
3. Розглянути проблеми, що виникають при фінансовому плануванні на підприємстві.
4. Довести необхідність застосування фінансового планування в сучасних умовах господарювання.
5. Дослідити різні методики складання фінансового плану.
6. Спрогнозувати на основі планового балансу і планового звіту про фінансові результати основні фінансово - економічні показники досліджуваного підприємства і провести їх порівняння.
7. На основі проведеного аналізуфінансового планування зробити аналіз ефективності фінансового планування на досліджуваному підприємстві.
8. Запропонувати шляхи вдосконалення процесу фінансового планування на досліджуваному

 
 

Цікаве

Загрузка...