WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова стратегія підприємства. Фінансова діяльність ТзОВ. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств - Контрольна робота

Фінансова стратегія підприємства. Фінансова діяльність ТзОВ. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств - Контрольна робота

функцій власника від функцій управління майном у державному підприємстві. Саме державне підприємство як майновий комплекс є об'єктом права державної власності. Підприємству як суб'єктові права це майно належить на праві повного господарського відання. Це право вужче, ніж право власності. Обсяг його залежить від цільового призначення відповідного майна. Державне підприємство володіє, користується і розпоряджається цим майном "на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту підприємства". Оскільки державне підприємство є суб'єктом права повного господарського відання майном, а не суб'єктом права власності, щодо державних підприємств діє спеціальна категорія - правовий режим майна державних підприємств (ст. 37 Закону України "Про власність"). Вона означає, що державні підприємства керуються спеціальними правилами заснування, утворення їх майна при заснуванні, визначення цілей і предмета діяльності (статути державних підприємств розробляються на підставі Типового статуту державного підприємства, затвердженого 22-28 квітня 1993 р. Мінекономіки, Мінпраці, Мінфіном та Фондом державного майна України), управління майном, розподілу прибутку тощо.
Державні підприємства як суб'єкти однієї форми власності (організаційної форми) поділяються на види: а) державні підприємства,засновані на державній власності; б) державні підприємства, засновані на республіканській (Автономної Республіки Крим) власності; в) казенні підприємства. Усі ці підприємства - державні юридичні особи.
Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних страв.
Пряме втручання в господарську діяльність підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, міністерствам та іншим підвідомчим Кабінету Міністрів України органам державної виконавчої влади забороняється. Підприємствам загальнодержавної власності забороняється передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам.
Особливим видом підприємства, заснованого на державній власності, є казенне підприємство. Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством, належить йому не на праві повного господарського відання, а на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство володіє і користується зазначеним майном. Розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління державним майном, що належить до основних фондів підприємства, казенне підприємство може лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного підприємства визначаються у його статуті. Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені управляти відповідним державним майном. Органами управління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
На казенне підприємство, за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути перетворене державне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації. Рішення про перетворення державного підприємства на казенне приймається за наявності однієї з таких умов:
" підприємство проводить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до законодавства може здійснюватись тільки державним підприємством;
" головним споживачем продукції підприємства (більше ніж 50%) є держава;
" підприємство є суб`єктом природних монополій.
Важливе значення для правового регулювання діяльності казенних підприємств мають постанови Кабінету Міністрів України "Про перетворення державних підприємств у казенні " від 30 червня 1998 p. № 987, якою визначено перелік державних підприємств, що мають бути перетворені на казенні; "Про типовий статут казенного підприємства" від 16 червня 1998 р. № 914, якою затверджено Типовий статут казенного підприємства, та "Про деякі питання управління казенними підприємствами" від 22 липня 1998 р. № 1129, якою, зокрема, затверджено Положення про складання плану розвитку казенного підприємства та Положення про складання фінансового плану казенного підприємства.
Казенне підприємство відповідає за своїми зобов`язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних засобів. У разі недостатності у казенного підприємства таких коштів та майна відповідальність за його зобов`язаннями несе орган управління.
Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об`єднань підприємств лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Положення законодавства про банкрутство не застосовуються до юридичних осіб - казенних підприємств. До підприємств, що є об`єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, зазначене законодавство застосовується в частині санації чи ліквідації лише після виключення їх у встановленому порядку з переліку об`єктів.
Список використаної літератури:
1. Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII "Про господарські товариства"
2. Закону України від 7 лютого 1991 року № 697-XII "Про власність"
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. № 987 "Про перетворення державних підприємств у казенні "
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 914 "Про типовий статут казенного підприємства"
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. № 1129 "Про деякі питання управління казенними підприємствами"
6. А.М.Ковалева "Финансы", Научное пособие, М:97, стр.322
7.А.М.Поддерьогін "Фінанси підприємств", стр.288
8. Бонк И.А. "Стратегия и тактика управления финансами",К,1996,с.21
9. БизнесИнформ; ж,№5-6,1999,стр.86-92.
10. Терещенко О.О. "Фінансова діяльність суб`єктів господарювання": Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.-554с.
11. "Формування державної системи економічного прогнозування та планування", Банківська справа №2 , 96р., стр.11-20.
12.Ю.В.Николенко, М.М.Діденко, А.В.Шегда "Основи економічної теорії", Підручник:У 2 кн.Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві,К:Либідь,1998р, 272с., стр 180.

 
 

Цікаве

Загрузка...