WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, що необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їхнього розміщення й ефективністю використання, фінансовими взаєминами з іншими юридичнимиі фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Таким чином, зовнішні користувачі аналітичного матеріалу вивчають і дають оцінку таким показникам фінансової діяльності підприємства:
прибуток і його розподіл;
рівень рентабельності;
майновий стан;
зміна динаміки фінансового стану за кілька років;
фінансова стійкість;
платоспроможність;
взаємини підприємств із фінансово-банківською системою, постачальниками і споживачами продукції;
перспективи розвитку в майбутньому.
Для оцінки фінансового стану підприємства використовується система показників (рис. 2), що характеризує зміни:
структури капіталу за його розміщенням і джерелами утворення;
ефективності використання капіталу;
платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;
фінансової стійкості;
рівня прибутковості (рентабельність) підприємства.
Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.
До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяльності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.
Банкрутство (фінансовий крах, руйнування) - це підтверджена документальне нездатність суб'єкта господарювання платити по своїх боргових зобов'язаннях і фінансувати поточну основну діяльність через відсутність засобів. Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня настання термінів платежів. Після закінчення цього терміну кредитори одержують право на звертання в арбітражний суд про визнання підприємства-боржника банкрутом.
З позицій фінансової діяльності банкрутство характеризує реалізацію катастрофічних ризиків підприємства в процесі його фінансової діяльності, унаслідок якої воно незручно задовольнити у встановлений термін пред'явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
Хоча банкрутство підприємства є юридичним фактом (тільки арбітражний суд може визнати факт банкрутства підприємства), у його основі лежать переважно фінансові причини.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрютина М.С. Экспресс-анализ деятельности предприятия при помощи шкалы финансово-экономической устойчивости (на основе отклонений от точки равновесия) // Финансовый менеджмент. - 2004. -№ 3.
2. Анализ хозяйственной деятельности / Под ред. Г.В. Савицкая. - М.: ИСЗ, 1998.-320с.
3. Аналіз фінансового стану підприємства / Під ред. В.В. Ковальова. - М.: Центр економіки і маркетинга, 1997. - 192с.
4. Астринский Д. Наноян В. Экономический анализ финансового состояния предприятия//Экономист. - 2000. - №12. - с.55 - 59.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1999. - 256 с.
6. Бендиков М.А. Совершенствование диагностики финансового состояния промышленного предприятия // Менеджмент в России и зарубежом. - 2003. - №5. -с. 81-83.
7. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. 2004. - № 6 - с. 53 - 60.
8. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства//Економіст. - 2003. - №11. - с. 40-43.
9. Дворецкая А.Е. Организация управления финансами на предприятии. // Менеджмент в России и зарубежом. - 2004. - №4. - с. 97-103.
10. Декрет Кабінету Міністрів України "Про джерела збільшення власних обігових коштів підприємств і організацій" від 14.05.98року
11. Довідник директора підприємства / Під ред. М.Г. Лапусти. - М.: "Інфра-М", 1998.- 162с.
12. Економіка підприємств України. Навчальний посібник / Під ред. В.В. Бойко. - Дніпропетровськ: Пороги, 1997. - 95с.
13. Економіка підприємства / Під ред. В.П. Грузинова. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 256с.
14. Економіка підприємства. Посібник для вузів / Під ред. В.Я. Горфинкеля. -М.: Банки і биржі, ЮНИТИ, 1996. - 139с.
15. Закон України "Про власність" від 2жовтня 1992року
16. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" 77/97-ВР от 18.02.97г.
17. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991року
18. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.05.97
19. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1992року
20. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991року
21. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 768 стр.
22. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 стр.
23. Крамаренко Г.А. Финансовый анализ. Учебное пособие. - Днепропетровск: ДАУБП.2000.- 152с,
24. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. 2004.-№8-с. 41 -47.
25. Методика фінансового аналізу / Під ред. А.Д. Шеремет. - М.: "Інфра-М", 1999.-208с.
26. Основи фінансового аналізу / Під ред. Н.А. Русак. - Минськ.: ТОВ "Меркаванне", 1995. - 196с.
27. Основи фінансового аналізу / Під ред. Н.П. Кондракова. - М.: Главбух, 1998.- 112с.
28. Основи фінансового аналізу / Під ред. Н.П. Кондракова. - М.: Главбух, 1998.- 112с.
29. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. -2003. - №11. -с.55-61.
30. Стратегія і управління фінансами / Під ред. Й.А. Бланк. - К.: МП "ИТЕМ" -"АДЕФ-Україна", 1996. - 534с.
31. Техника фінансового аналізу / Під ред. Єрик Хелферт . - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-250с.
32. Управління фінансовою діяльностю підприємства / Під ред. Б. Коласс. - М.: Фінанси. ЮНИТИ, 1997. - 300с.
33. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование). Под ред. А.В. Чуписа. - Суммы: Издательство "Университетская книга", 1999. - 332с.
34. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Під ред. Е.И. Бородіна. - М.: Банки і біржі, 1998. - 208с.
35. Фінанси: Навчальний посібник / Під ред. А.М. Ковальова. - М.: Фінанси та статистика, 1997. - 336с.
36. Фінанси: Навчальний посібник / Під ред. Л.В. Гикиш. - К: МАУП, 1998. -92с.
37. Фінансове управління компаніей / Під ред. Е.В. Кузнецової. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 140с.
38. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа.-М.:ИНФРА - М, 2000. - 208с.
39. Шкромида В.В. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства // Проблеми науки. - 2003. - №1. - с.46-54.

 
 

Цікаве

Загрузка...