WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

скоринга вперше була запропонована американським економістом Д. Дюраном на початку 40-х років.
Сутність цієї методики полягає в класифікації підприємств по ступені ризику виходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості і рейтингукожного показника, вираженого в балах на основі експертних оцінок.
Розглянемо просту скорингову модель із трьома балансовими показниками (табл. 2), що дозволяє розподілити підприємства по класах:
I клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути упевненим у поверненні позикових засобів;
II клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані;
III клас - проблемні підприємства;
IV клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вживання заходів по фінансовому оздоровленню. Кредитори ризикують утратити свої засоби і відсотки;
V клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможні.
Згідно з цими критеріями, визначимо, до якого класу відноситься аналізоване умовне підприємство (табл. 3).
Таблиця 2 - Розподіл підприємств по класах
Показник
Границі класів відповідно до критеріїв
I клас
II клас
III клас
IV клас
V клас
Рентабельність сукупного капіталу, %
30% і вище - 50 балів від 29,9 до 20%- від 49,9 до 35 балів від 19,9 до 10%- від 34,9 до 20 балів від 9,9 до 1% - від 19,9 до 5 балів менш 1% - 0 балів
Коефіцієнт поточної ліквідності
2,0% і вище - 30 балів
від 1,99 до 1,7%-
від 29,9 до 20 балів від 1,69 до 1,4 - від 19,9 до 10 балів від 1,39 до 1,1%- від 9,9 до 1 бала 1% і нижче - 0 балів
Коефіцієнт фінансової незалежності
0,7% і вище - 20 балів
від 0,69 до 0,45%- від 19,9 до 10 балів від 0,44 до 0,3%- від 9,9 до 5 балів
від 0,29 до 0,20% від 5 до 1 бала
менш 0,2% - 0 балів
Границі класів
100 балів і вище від 99 до 65 балів від 64 до 35 балів від 34 до 6 балів 0 балів
Таблиця 3 - Узагальнююча оцінка фінансової стійкості аналізованого підприємства
Номер показника
Минулий рік
Звітний рік
фактичний рівень показника
кількість балів
фактичний рівень показника
кількість балів
1
2
3 37,5
1,79
0,55 50
23
14 40
1,74
0,52 50
21,2
12,8
Таким чином, по ступені фінансового ризику, обчисленого за допомогою даної методики, аналізоване підприємство й у минулому й у звітному році відноситься до другого класу. Причому за звітний рік воно трохи погіршило своє положення.
Для оцінки рейтингу суб'єктів господарювання і ступеня фінансового ризику досить часто використовуються методи багатомірного рейтингового аналізу.
У закордонних країнах для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємств широко використовуються факторні моделі відомих західних економістів Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу й ін., розроблені за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу.
Найбільш широку популярність одержала модель Альтмана:
Z = 0,717х1 + 0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5
Де х1 - власний оборотний капітал /сума активів;
х2 - нерозподілений прибуток/сума активів;
х3 - прибуток до сплати відсотків /сума активів;
х4 - балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал;
х5 - обсяг продажів (виторг) /сума активів.
Константа порівняння - 1,23.
Якщо значення Z1,23 і більш свідчить про малу його імовірність.
На аналізованому підприємстві величина Z-рахунка по моделі Альтмана складає:
на початок року
ZH = 0,717 х 0,27 + 0,847 х 0,09+3,107 х 0,328 + 0,42 х 1,2 ++0,995 х 1,5 = 3,27;
на кінець звітного періоду ZK = 0,717 х 0,28 + 0,847 х ОД 1 + 3,107 х 0,352 + 0,42 х 1,08 + +0,995 х 1,76 = 3,59.
Отже, можна зробити висновок, що на даному підприємстві імовірність банкрутства мала.
Дискримінантна модель, розроблена Лисом для Великобританії, одержала наступне вираження:
Z = 0,063х1 +0,092х2 +0,057х3 + 0,001х4,
де х1 - оборотний капітал/сума активів;
х2 - прибуток від реалізації/сума активів;
х3 - нерозподілений прибуток/ сума активів;
х4 - власний капітал/позиковий капітал.
Тут граничне значення дорівнює 0,037.
По моделі Лиса величина Z-рахунка для аналізованого підприємства дорівнює:
ZH = 0,063 х 0,613 + 0,092 х 0,328 + 0,057 х 0,09 + 0,001 х 1,2 = 0,075;
ZK = 0,063 х 0,669 + 0,092 х 0,352 + 0,057 х 1 +0,001 х 1,08 = 0,087.
Таффлер розробив наступну модель:
Z = 0,53х1 + 0,13x2 + 0,18х3 + 0,16х4,
де х1 - прибуток від реалізації/короткострокові зобов'язання;
х2 - оборотні активи/сума зобов'язань;
х3 - короткострокові зобов'язання/сума активів;
х4 - виторг/сума активів.
Якщо величина Z-рахунка більше 0,3, це говорить про те, що у фірми непогані довгострокові перспективи, якщо менше 0,2, то банкрутство більш ніж ймовірне. По даній моделі аналізоване підприємство виглядає в такий спосіб:
Zп = 0,53 х 0,923 + 0,13 х 1,78 + 0,18 х 0,343 + 0,16 х 1,5 = 1,02233;
ZK = 0,53 х 0,909 + 0,13 х 1,73 + 0,18 х 0,387 + 0,16 х 1,76 = 1,05793.
Однак слід зазначити, що використання таких моделей вимагає великих обережностей. Тестування інших підприємств за даними моделям показало, що вони не повною мірою підходять для оцінки ризику банкрутства наших суб'єктів господарювання через різну методику відображення інфляційних факторів і різної структури капіталу, а також через розходження в законодавчій і інформаційній базі.
По моделі Альтмана неспроможні підприємства, що мають високий рівень четвертого показника (власний капітал/позиковий капітал), одержують дуже високу оцінку, що не відповідає дійсності. У зв'язку з недосконалістю діючої методики переоцінки основних фондів, коли старим зношеним фондам придається таке ж значення, як і новим, необґрунтовано збільшується частка власного капіталу за рахунок фонду переоцінки. У підсумку склалося нереальне співвідношення власного і позикового капіталу. Тому моделі, у яких є присутнім даний показник, можуть спотворити реальну картину.
Існує необхідність розробки власних дискримінантних функцій для кожної галузі, які б враховували специфіку нашої дійсності. Більш того, ці функції повинні тестуватися щороку на нових вибірках з метою уточнення їх дискримінантної сили.
Для обґрунтування основних індикаторів ризику банкрутства і створення дискримінантної моделі для його оцінки зібрана інформація з 200 сільськогосподарських підприємств за 1995-1998 р. і на підставі її розраховані 26 фінансових коефіцієнтів по кожнім суб'єкті господарювання за кожний рік.
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах кожне підприємство повинне чітко орієнтуватися в складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий і економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан, як свого підприємства, так і підприємства-партнерів.
Фінансовий стан - це здатність (можливість)

 
 

Цікаве

Загрузка...