WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

фінансовому керуванні, є:
коефіцієнти ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності, термінової ліквідності і чистий оборотний капітал);
коефіцієнти ділової активності чи ефективності використання ресурсів(оборотність активів, оборотність дебіторської заборгованості, оборотність матеріально - виробничих запасів і тривалість операційного циклу);
коефіцієнти рентабельності (рентабельність всіх активів підприємства, рентабельність реалізації, рентабельність власного капіталу);
коефіцієнти структури капіталу (коефіцієнт власності, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт захищеності кредиторів);
коефіцієнти ринкової активності (прибуток на одну акцію, балансова вартість однієї акції, співвідношення ринкової ціни акції і її балансової вартості, прибутковість акції і частка виплачених дивідендів).
Важливим інструментом фінансового менеджменту є не тільки аналіз рівня і динаміки основних коефіцієнтів у порівнянні з визначеною базою, але і визначення оптимальних пропорцій між ними з метою розробки найбільш конкурентноздатної фінансової стратегії.[8]
3. Поняття банкрутства та методи його прогнозування
Банкрутство (фінансовий крах, руйнування) - це підтверджена документально нездатність суб'єкта господарювання платити по своїх боргових зобов'язаннях і фінансувати поточну основну діяльність через відсутність засобів. Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня настання термінів платежів. Після закінчення цього терміну кредитори одержують право на звертання в арбітражний суд про визнання підприємства-боржника банкрутом. Банкрутство визначене самою сутністю ринкових відносин, що сполучені з невизначеністю досягнення кінцевих результатів і ризиком утрат.
Для діагностики імовірності банкрутства використовується кілька підходів, заснованих на застосуванні:
а) аналізу великої системи критеріїв і ознак;
б) обмеженого кола показників;
в) інтегральних показників, розрахованих за допомогою: скорінгових моделей; багатомірного рейтингового аналізу; мультиплікативного дискримінантного аналізу й інших.
Ознаки банкрутства при багатокритеріальному підході відповідно до рекомендацій Комітету з узагальнення практики аудірування (Великобританія) звичайно поділяють на дві групи. [3]
До першої групи відносяться показники, що свідчать про можливі фінансові утруднення й імовірність банкрутства в недалекому майбутньому:
повторювані істотні втрати в основній діяльності, що виражаються в хронічному спаді виробництва, скороченні обсягів продажів і хронічної збитковості;
наявність хронічно простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості;
низькі значення коефіцієнтів ліквідності і тенденція їх до зниження;
збільшення до небезпечних меж частки позикового капіталу в загальній сумі коштів;
дефіцит власного оборотного капіталу;
систематичне збільшення тривалості обороту капіталу;
наявність наднормативних запасів сировини і готової продукції;
використання нових джерел фінансових ресурсів на невигідних умовах;
несприятливі зміни в портфелі замовлень;
падіння ринкової вартості акцій підприємства;
зниження виробничого потенціалу і т.д.
В другу групу входять показники, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточний фінансовий стан як критичний, але сигналізують про можливість різкого його погіршення в майбутньому при неприйнятті дійових заходів. До них відносяться:
надмірна залежність підприємства від якого-небудь одного конкретного проекту, типу устаткування, виду активу, ринку сировини чи ринку збуту;
утрата ключових контрагентів;
недооцінка відновлення техніки і технології;
утрата досвідчених співробітників апарата керування;
змушені простої, неритмічна робота;
неефективні довгострокові угоди;
недостатність капітальних вкладень і т.д.
До достоїнств цієї системи індикаторів можливого банкрутства можна віднести системний і комплексний підходи, а до недоліків - більш високий ступінь складності ухвалення рішення в умовах багатокритеріальної задачі, інформативний характер розрахованих показників, суб'єктивність прогнозного рішення.
Відповідно до чинного законодавства про банкрутство підприємств для діагностики їх неспроможності застосовується обмежене коло показників:
коефіцієнт поточної ліквідності,
коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом,
коефіцієнт відновлення (утрати) платоспроможності.
Згідно з даними правилами підприємство визнається неплатоспроможним при наявності однієї з наступних умов:
коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду нижче нормативного значення для відповідної галузі;
коефіцієнт відновлення (утрати) платоспроможності < 1
коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними коштами на кінець звітного періоду нижче нормативного значення для відповідної галузі;
Підприємство вважається стійко неплатоспроможним у тому випадку, якщо протягом останніх 4-х кварталів у нього незадовільна струк-тура балансу. При цьому для визнання стійко неплатоспроможного підпри-ємства потенційним банкрутом необхідна наявність однієї з наступних умов:
коефіцієнт фінансової залежності (питома вага позикових засобів у загальній сумі активів) на кінець звітного періоду має значення вище нормативного (для всіх галузей не більш 0,85);
частка прострочених фінансових зобов'язань у загальній сумі активів підприємства на кінець звітного періоду має значення вище нормативного (для всіх галузей не більш 0,5).
Якщо величина даних коефіцієнтів перевищує рівень нормативних значень, то це свідчить про критичну ситуацію, при якій підприємство не зможе розрахуватися за своїми обов'язками, навіть розпродавши усе своє майно. Така ситуація може привести до реальної погрози ліквідації підприємства за допомогою процедури банкрутства. Дані табл. 1 показують, що на аналізованому умовному підприємстві фінансова ситуація за звітний період трохи погіршилася, хоча погрози банкрутства немає.
Таблиця 1 Показники платоспроможності підприємства
Показник
На початок року На кінець року Зміна за рік
Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом 0,446
0,429
-0,017
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,79 1,74 -0,05
Коефіцієнт утрати платоспроможності 1,03 1,01 -0,02
Частка позикових засобів у формуванні активів підприємства, % 44,85
47,53
+2,68
Частка прострочених зобов'язань у формуванні активів, % -
-
-
З огляду на різноманіття показників фінансової стійкості, розходження в рівні їхньої критичної оцінок і виникаючі в зв'язку з цим складності в оцінці кредитоспроможності підприємства і ризику його банкрутства, багато вітчизняних і закордонних економістів рекомендують робити інтегральну оцінку фінансової стійкості на основі скорингового аналізу. Методика кредитного

 
 

Цікаве

Загрузка...