WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

досвід і російських аналітиків. Різні автори пропонують різні методики фінансового аналізу. Деталізація процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а такожрізних факторів інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення. Логіка аналітичної роботи припускає її організацію у виді двухмодульної структури:
експрес-аналіз фінансового стану,
деталізований аналіз фінансового стану.[32]
Експрес-аналіз фінансового стану
Його метою є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку суб'єкта, що хазяює. У процесі аналізу розраховуються різні показники і доповнюються методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця.
Експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд фінансової звітності, економічне читання й аналіз звітності.
Ціль першого етапу - прийняти рішення про доцільність аналізу фінансової звітності і переконатися в її готовності до читання. Тут проводиться візуальна і найпростіша рахункова перевірка звітності по формальних ознаках і власне кажучи: визначається наявність усіх необхідних форм і додатків, реквізитів і підписів, перевіряється правильність і ясність усіх звітних форм; перевіряються валюта балансу і всі проміжні підсумки.
Ціль другого етапу - ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови роботи в звітному періоді, визначити тенденції основних показників діяльності, а також якісні зміни в майновому і фінансовому положенні суб'єкта, що хазяює.
Третій етап - основної в експрес-аналізі; його ціль - узагальнена оцінка результатів господарської діяльності і фінансового стану об'єкта. Такий аналіз проводиться з тим чи іншим ступенем деталізації в інтересах різних користувачів (табл. 1).
Експрес-аналіз може завершуватися висновком про доцільність чи необхідність більш заглибленого і детального аналізу фінансових результатів і фінансового положення.
Деталізований аналіз фінансового стану
Його ціль - більш докладна характеристика майнового і фінансового положення суб'єкта, що хазяює, результатів його діяльності в звітному періоді, що минає, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.
Таблиця 1
Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу. [32]
Напрямок аналізу Показники
1. Оцінка економічного потенціалу суб'єкта господарювання
1.1 Оцінка майнового стану 1. Величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів
1. Коефіцієнт зносу основних засобів
2. Загальна сума коштів підприємства
1.2 Оцінка фінансового стану
1. Величина власних засобів і їхня частка в загальній сумі джерел.
2. Коефіцієнт покриття (загальний).
3. Частка власних оборотних коштів у їх сумі.
4. Частка довгострокових позикових засобів у загальній сумі джерел
5. Коефіцієнт покриття запасів.
1.3. Наявність "хворих" статей у звітності. 1. Збитки.
2. Позички і позики, не погашені в термін.
3. Прострочена кредиторська заборгованість
4. Векселі видані прострочені.
2. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності.
2.1. Оцінка прибутковості. 1. Прибуток.
2. Рентабельність загальна.
3. Рентабельність основної діяльності.
2.2. Оцінка динамічності. 1. Порівняльні темпи росту виторгу, прибутку
2. Оборотність активів
3. Тривалість операційного і фінансового циклу.
4. Коефіцієнт дебіторської заборгованості
2.3 Оцінка ефективності використання потенціалу 1. Рентабельність авансованого капіталу.
2. Рентабельність власного капіталу.
Можлива наступна програма заглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства:
1. Попередній огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання.
- Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.
- Виявлення "хворих" статей звітності.
2. Оцінка й аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.
- Оцінка майнового положення.
- Побудова аналітичного нетто.
- Вертикальний аналіз балансу.
- Горизонтальний аналіз балансу.
- Аналіз якісних зрушень у майновому положенні.
- Оцінка фінансового положення.
- Оцінка ліквідності.
- Оцінка фінансової стійкості.
3. Оцінка й аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.
- Оцінка основної діяльності.
- Аналіз рентабельності.
- Оцінка положення на ринку цінних паперів.
Методика аналізу фінансового стану, пропонована І.Т. Балабановим заснована на наступному. Рух будь-яких трудових і матеріальних ресурсів супроводжується утворенням і витратою коштів, тому фінансовий стан підприємства, відбиває всі сторони його виробничо-торгової діяльності. Характеристика фінансового стану проводиться за наступною схемою:
аналіз прибутковості (рентабельності);
аналіз фінансової стійкості;
аналіз кредитоспроможності;
аналіз використання капіталу;
аналіз рівня самофінансування;
аналіз валютної самооплатності.
Аналіз прибутковості господарюючого суб'єкта характеризується абсо-лютними і відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку, чи доходів. Відносний показник - рівень рентабельності. Рентабельність являє собою прибутковість, чи прибутковість виробничо-торгового процесу. Її величина виміряється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності підприємств зв'язаних з виробництвом продукції, визначається процентним відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції. У процесі аналізу вивчають динаміку зміни обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності і фактори, їх визначальні. Фінансово стійким вважається таке підприємство, що за рахунок власних коштів покриває засоби, вкладені в активи (основні фонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми обов'язками. Головним у фінансовій діяльності є правильна організація і використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяється основна увага. Характеристика фінансової стійкості містить у собі аналіз:
склад і розміщення активів суб'єкта, що хазяює;
динаміки і структури джерел фінансових ресурсів;
наявності власних оборотних коштів;
кредиторської заборгованості;
наявності і структури оборотних коштів;
дебіторської заборгованості;
платоспроможності.
О. С. Стоянова особливу увагу приділяє специфічним методам аналізу: це розрахунки ефекту фінансового важеля й операційного важеля, а також розрахунку фінансових коефіцієнтів. Найважливішими коефіцієнтами звітності, що використовуються у

 
 

Цікаве

Загрузка...