WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

фінансова діяльність, як складова господарської діяльності, спрямована назабезпечення планомірного надходження і витрати грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціонального співвідно-шення власного і позикового капіталу й ефективного його використання.
В об'єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі користувачі бухгалтерської (фінансової) звітності, що у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку об'єднані в три основні групи
особи, що безпосередньо займаються бізнесом на даному підприємстві;
особи, що не працюють на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (наприклад, власники акцій);
особи, що мають непряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (податкові служби; фондові біржі, що займаються купівлею-продажем цінних паперів; органи, що контролюють ціни, експорт і імпорт; профспілка; і ін.)
У залежності від інформаційного забезпечення і розподілу на різні групи користувачів у вивченні окремих питань аналізу фінансового стану, останній, поділяється на внутрішньогосподарський і зовнішній.
Внутрішньогосподарський аналіз виконується для керівників підприємства, а також їх функціональних і лінійних підрозділів.
Результати цього аналізу використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Його ціль - установлювати планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові засоби таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимального прибутку і запобігти банкрутству.
Успішна діяльність підприємства в умовах ринку значною мірою залежить від того, наскільки точно і безпомилково воно буде обирати собі ділових партнерів. Керівники підприємства, що відповідають його служби дають оцінку майбутньому партнеру шляхом збирання інформації про його господарську діяльність, фінансовий стан, перспективи подальшого розвитку. Випадковий вибір партнера може призвести до значних витрат і навіть до банкрутства. Саме тому необхідно детально аналізувати фінансовий стан майбутніх компаньйонів. Необхідність проведення внутрішньогоспо-дарського аналізу викликана також і появою ринку цінних паперів і акціонерних товариств, що жадає від підприємства постійної оцінки ефективності вкладених коштів в акції, облігації, а також у виді частки в інших підприємствах. Зрештою, підприємствам, що прагнуть до такого економічного статусу, як фінансово незалежне самостійне підприємство, варто забезпечити конкурентноздатність продукції, а також самої діяльності. Щоб забезпечити успіх на ринку, мати високий рівень прибутку, потрібно приділяти належну увагу не тільки зниженню собівартості продукції, але і таким сферам, як реалізація і збут продукції, поліпшення фінансового стану, результатів діяльності. Таким чином, щоб прийняти правильне управлінське рішення, сформувати імідж, якого вимагає ринок, необхідно виробити нові підходи до керування й організації процесу виробництва, а саме - вміти аналізувати дійсний фінансовий стан і прогнозувати його на майбутнє. Зовнішній аналіз здійснюють банки, що контролюють органи, інвестори, постачальники матеріальних і фінансових ресурсів.
Надаючи кредити, працівники банків повинні глибоко проаналізувати платоспроможність клієнта не тільки на дату видачі позики, а і спрогнозувати фінансову стійкість на перспективу. Це дає можливість банку ефективно керувати кредитними ресурсами.
Інвестори, що вкладають кошти і майно в акціонерне підприємство, повинні бути упевнені в збереженні й ефективному використанні своєї власності. Як зовнішній, так і внутрішньогосподарський аналіз фінансового стану прийнято класифікувати по різних ознаках (див. рис. 1).
Рис. 1. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства
2. Задачі аналізу фінансового стану підприємства, інформаційна база аналізу. Основні показники
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
При цьому першочерговими задачами аналізу є:
1) загальна оцінка фінансового стану і факторів, що його визначають;
2) вивчення відповідності між засобами і джерелами, раціональності їхнього розміщення й ефективність використання;
3) визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів і їхнього використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;
4) дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;
5) визначення ліквідності і фінансової стабільності підприємства;
6) прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власного і притягнутого капіталу, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;
7) розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне вико-ристання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Це коло задач визначається керівниками підприємств і зважується за допомогою внутрішнього аналізу. Внутрішній аналіз фінансового стану підприємства проводиться по таких напрямках:
1) вивчення змін обсягу, структури і динаміки майна (капіталу) підприємства, зокрема - мобільних (оборотних) активів, відносних показників керування активами;
2) аналіз змін структури власних і притягнутих засобів і на основі цього оцінка рівня раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства і його ринкової стійкості;
3) оцінка фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел;
4) аналіз показників керування боргами;
5) оцінка платоспроможності підприємства;
6) оцінка грошового потоку;
7) виявлення причин утворення дебіторської і кредиторської заборгованості;
8) вивчення й оцінка кредитних взаємин підприємства з банками.
Слід зазначити, що задачі аналізу фінансового стану підприємства змінюються в залежності від зацікавленості різних груп користувачів аналітичним матеріалом.
Так, наприклад, податкові органи за даними звітності намагаються одержати зведення про результати діяльності підприємства, вплив окремих факторів на відхилення від прогнозованих, передбачених результатів, про структуру балансового прибутку і його розподіл.
Акціонерів, що уклали свої засоби у власний капітал підприємства, цікавить стабільність його фінансового стану і прогнози стабільності на майбутнє. Крім того, їх цікавить рентабельність підприємницької діяльності і політика керівництва щодо виплати дивідендів.
Ці ж питання цікавлять і власників облігацій, цього підприємства.
Оскільки банки зацікавлені в повноті і своєчасності погашення отриманих підприємством позик, їх цікавить питання кредитоспроможності

 
 

Цікаве

Загрузка...