WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз фінансового стану підприємства та прогнозування ймовірності банкрутсва
ЗМІСТ
стор.
ВСТУП...................................................................................................................... 3
1. Зміст аналізу фінансового стану підприємства й особливості аналізу в умовах переходу до ринку......................................................................................5
2. Задачі аналізу фінансового стану підприємства, інформаційна база аналізу. Основні показники..................................................................................................9
3. Поняття банкрутства та методи його прогнозування....................................20
ВИСНОВКИ ...................................................................................................…...28
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ...............................................................................................30
ВСТУП
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини докорінно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні виявити ініціативу, заповзятливість і ощадливість для того, щоб підвищити ефективність виробництва. У противному випадку вони можуть виявитися на грані банкрутства. У ринкових умовах заставою виживаності й основою стабільного положення підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відбиває такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по його розширенню і відновленню.
Визначення границь фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до відсутності в підприємств засобів для розвитку виробництва, їхньої неплатоспроможності і, у кінцевому рахунку, до банкрутства, а "надлишкова" стійкість буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.
Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан являє собою сукупність показників, що відбивають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Ціль аналізу складається не тільки і не стільки в тім, щоб установити й оцінити фінансовий стан підприємства, але також і в тім, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його поліпшення. Аналіз фінансового стану показує, по яких конкретних напрямках треба вести цю роботу. Відповідно до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності.
Мета даної роботи полягає в тім, щоб дати зведену систему показників, що характеризують внутрішній фінансовий стан підприємства, необхідних для розробки програми по оздоровленню неплатоспроможного підприємства, прийняття ділових виробничо-господарських і управлінських рішень по поліпшенню чи стабілізації.
Разом з тим, фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробіт-ництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому система показників, що приводяться в роботі, має на меті показати його стан для зовнішніх споживачів, тому що при розвитку ринкових відносин кількість користувачів фінансової інформації значно зростає.
Теоретичною і методологічною основою дослідження служили праці вітчизняних і закордонних учених із проблем аналізу, обліку й аудита, ключові положення (стандарти) бухгалтерського обліку, базові державні нормативно-правові акти.
1. Зміст аналізу фінансового стану підприємства й особливості аналізу в умовах переходу до ринку
У сучасних умовах кожне підприємство повинне чітко орієнтуватися в складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий і економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан, як свого підприємства, так і підприємства-партнерів.
Фінансовий стан - це здатність (можливість) підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, що необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їхнього розміщення й ефективністю використання, фінансовими взаєминами з іншими юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки відповідно до господарських угод, повертати банківські кредити, проводити оплату роботи персоналу, вносити платежі в бюджет.
Економістам постійно приходиться вирішувати складні задачі аналізу фінансової стійкості підприємства: наявність необхідної кількості засобів для погашення боргових зобов'язань; швидкість перетворення засобів, вкладених в активи, у реальні гроші; ефективність використання капіталу й ін.
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні складати власні засоби, а яку притягнуті. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, запас фінансової міцності, ступінь ризику, а також методику їхнього аналізу.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Чим вище показники виробництва і реалізації продукції (робіт і послуг), нижче їхня собівартість, тим вище рентабельність і великий прибуток, і тем краще є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану виробництва і реалізації відбувається збільшення собівартості продукції (робіт, послуг), зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Існує і зворотний зв'язок.
Стійкий фінансовий стан, правильне регулювання фінансів у процесі господарської діяльності, у свою чергу, позитивно впливають на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. На практиці нерідко бувають випадки, коли й у підприємств, що добре працюють, виникають фінансові ускладнення, викликані нераціональним розміщенням і використанням фінансових ресурсів. Саме тому

 
 

Цікаве

Загрузка...