WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стратегія структури капіталу - Курсова робота

Стратегія структури капіталу - Курсова робота

збільшенням обсягів і диверсифікацією фінансової діяльності підприємства. Фінансовий ризик впливає на різні аспекти господарської діяльності підприємства й супроводжує підготовку практично всіх управлінських рішень. Цей вид ризику, який є додатковим до підприємницько, стосуєтьсяпередусім акціонерів, що володіють звичайними акціями, особливо якщо підприємство у своїй діяльності використовує такі джерела, як позики. Фінансовий ризик виникає за певної структури капіталу і впливає на дохідність звичайних акцій.
Капітал є головною економічною базою створення та розвитку підприємства і у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників та персоналу.
Капітал відображає фінансові ресурси підприємства, які приносять дохід. У цій своїй ролі капітал може розглядатися ізольовано від виробничого фактора - у формі залученого капіталу, що забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій сфері його діяльності.
Капітал, який є головним джерелом формування добробуту його власників, забезпечує необхідний рівень цього добробуту як у поточному, так і у майбутніх періодах. Спожита у поточному періоді частина капіталу спрямовується на задоволення поточних потреб його власників і тим самим перестає виконувати функції капіталу. Частина капіталу, яка залишається у виробництві, формує рівень добробуту його власників у наступному періоді [5, с.284].
За джерелами формування виділяють власний і залучений капітал.
Власний капітал характеризує загальну вартість ресурсів підприємства, що належать йому на правах власності і використовуються ним для формування відповідної частини активів.
Залучений капітал відображає кошти для фінансування розвитку підприємства, залучені на умовах повернення грошей, або іншого майна. Усі форми залученого капіталу, які використовуються підприємством, є його зобов'язаннями, що підлягають погашенню у передбачені терміни.
Показником, який характеризує використання підприємством позикових засобів, яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу, і дозволяє оцінити на скільки відсотків зміниться величина чистого прибутку підприємства при зміні доходу до сплати відсотків і податків на один відсоток є показник фінансового левериджу [6, с.153].
Фінансовий леверидж - це використання підприємством залучених коштів, яке впливає на зміну дохідності власного капіталу і дає йому можливість одержати додатковий прибуток на власний капітал [7, с.12].
Більшість економістів вважає, що до певної межі фінансування за рахунок боргів вигідне фірмі, бо воно забезпечує фінансовий леверидж, тобто фірма отримує вищі доходи до тих пір, поки віддача від пизичених коштів більша за процент, який потрібно сплатити за ці кошти. Переваги фінансового левериджу зникають у фірм, які мають у структурі капіталу занадто високу частку боргів. Коли забагато боргів, посилюється ризик і підвищується потенційна загроза неплатоспроможності. Тому фірма повинна підтримувати певний баланс між заборгованістю і власним капіталом. [8, с.24].
Показник, що відображає рівень додаткового прибутку на власний капітал за різних варіантів структури капіталу, називається ефектом фінансового левериджу [9, с.267]. Розглянемо на прикладі табл.1.2 суть цього ефекту.
Розрахунок впливу (ефекту) фінансового левериджу, розглянутого у табл. 1.2, можна представити у такому вигляді: _
Е=ЗК/ВК*(ДА-ПК)*(1-РП), (1.1)
де Е - ефект фінансового левериджу, пов'язаний з підвищенням дохідності власного капіталу; ЗК - сума залученого капіталу;ВК - сума власного капіталу; ДА - рівень дохідності активів; ПК - рівень відсотків за кредит; РП - рівень податку на прибуток.
Таблиця 1.2
Прогнозування впливу фінансового левериджу
№ рядка
Показники та алгоритми їх розрахунків Варіанти структур капіталу
І ІІ ІІІ
1 Сума функціонуючого капіталу у прогнозному періоді 5000 5000 5000
2 Сума власного капіталу 5000 4000 2500
3 Сума залученого капіталу - 1000 2500
4 Сума прибутку 1000 1000 1000
5 Рівень дохідності активів 0,2 0,2 0,2
6 Рівень відсотків за кредит 0,12 0,12 0,12
Продовження таблиці 1.2
7 Сума відсотків за кредит (р. 3 * р. 6) - 120 300
8 Сума прибутку за вирахуванням суми відсотків за кредит (р. 4 - р. 7)
1000 880 700
9 Рівень податку на прибуток 0,3 0,3 0,3
10 Сума податку на прибуток (р. 8 * р. 9) 300 264 210
11 Сума прибутку за вирахуванням податку (Р. 8 - р. 10) 700 616 490
12 Коефіцієнт дохідності власного капіталу (р.11 : р.2) 0,14 0,154 0,196
13 Вплив фінансового левериджу - 0,014 0,054
Аналіз даних табл. 1.2 показує, що у першому варіанті ефект фінансового левериджу відсутній, оскільки, він не передбачає використння залученого капіталу. У другому варіанті вплив фінансового левериджу, пов'язаний з використанням залученого капіталу в сумі 1000 грн. (20 %), становить 0,014 (1,4%). Цей ефект можна розрахувати за формулою (1.1), використавши дані табл. 1.2.
Е = 1000 / 4000 * (0,2-0,12)*(1-0,3) = 0,014.
У третьому варіанті залучений капітал дорівнює 50 %, ефект фінансового левериджу зростає до 0,056 (5,6 %):
Е = 2500 / 2500 * (0,2-0,12)*(1-0,3) = 0,056.
Аналіз показників таблиці свідчить, що ефект фінансового левериджу зростає, тобто зі збільшенням у структурі капіталу залучених джерел фінансування підвищується рівень дохідності власного капіталу.
Показники формули (1.1) можна розподілити на такі компоненти:
Коефіцієнт структури капіталу (ЗК/ВК) - характеризує фінансову стійкість підприємства і показує, яка величина залученого капіталу припадає на одну гривню власного капіталу. Критичним значенням цього коефіцієнта є одиниця. Зі збільшенням коефіцієнта для підприємства підвищується фінансовий ризик і знижується фінансова стійкість.
Диференціал фінансового левериджу (ДА - ПК) - показує різницю між рівнем дохідності активів і рівнем відсотків за залучений капітал. При зниженні дохідності активів вплив фінансового левериджу зменшується. Наприклад, при зниженні дохідності активів до 0,15 вплив фінансового левериджу становитиме 0,021 або 2,1%.
Е = 2500 / 2500 * (0,15 - 0,12) * (1 - 0,3) = 0,021.
Коли середній рівень дохідності активів нижчий, ніж середня ставка за залучені ресурси, отримуємо від'ємне значення диференціалу. Це вказує на можливість та ефективність використання залученого фінансування лише за умови, коли дохідність активів вища, ніж ринкова відсоткова ставка за кредитні ресурси.
Податковий коректор ( 1 - РП) - відображає ступінь впливу на ефект фінансового левериджу рівня оподаткування прибутку. Податковий коректор фінансового левериджу практично не залежить від діяльності підприємства, оскільки ставка податку на прибуток установлюється законодавством.
Знання механізму впливу фінансового

 
 

Цікаве

Загрузка...