WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стратегія структури капіталу - Курсова робота

Стратегія структури капіталу - Курсова робота


Курсова робота
Стратегія структури капіталу
ЗМІСТ
С.
Вступ........................................................................................................3
Розділ 1. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв'язок......................5
Розділ 2. Планування структури капіталу..........................................15
Розділ 3. Стратегічна політика структури капіталу..........................20
Розділ 4. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку........................................................................................................31
Висновки................................................................................................37
Список використаної літератури..........................................................39
ВСТУП
Однією з актуальних проблем стратегічного аналізу є проблема дослідження структури капіталу підприємства.
Капітал - основна категорія ринкового суспільства, яка постійно перебуває у русі. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Капітал підприємства характеризує загальну вартість у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестовану у формування його активів. Серед чинників виробництва - капіталу, матеріальних і трудових ресурсів, капітал відіграє пріоритетну роль.
В умовах ринкової економіки для підприємств усіх форм власності й організаційно-правового статусу основними джерелами формування фінансового капіталу виступають як власні, так і позикові кошти.
Утворення власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів.
Високий кінцевий результат діяльності підприємства значною мірою залежить від структури капіталу.
Зі структурою капіталу пов'язані два поняття ризику: підприємницький та фінансовий.
Підприємницький ризик - це ризикованість вкладень у активи підприємства, що не має боргів. Ризики, які супроводжують фінансову діяльність підприємства, формують великий портфель ризиків визначаються загальним поняттям - фінансовий ризик. Він становить найбільшу частину сукупних господарських ризиків підприємства.
Структура капіталу використовується для того, щоб визначити пропорції між різними джерелами, які підприємство використовує у своїй діяльності і визначається співвідношенням боргів і власного капіталу підприємства. Таким чином, структура капіталу визначає шлях одержання підприємством довгострокових фінансових ресурсів.
Формування структури капіталу пов'язане з урахуванням особливостей частин: власного і позикового капіталу
Одним з найважливіших і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства, є оптимізація структури капіталу.
Оптимізація структури капіталу фінансово-господарюючих об'єктів на ринку є ефективним управлінням їх власним і позиченим капіталом.
На жаль, питання, пов'язані з розробкою оптимізаційних моделей не отримали ще широкого використання на українських підприємствах. Формування структури капіталу (тобто співвідношення власних та позичкових коштів) на багатьох підприємствах здійснюється інтуїтивно, або згідно з традиціями, без належного аналітично-математичного обґрунтування.
Розділ 1. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв'язок.
1.1. Поняття структури капіталу.
Капітал підприємства має багато характеристик:
1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва;
2. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять дохід;
3. Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників;
4. Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості;
5. Динаміка капіталу підприємства є найважливішим барометром рівня ефективності його господарської діяльності;
6. Капітал є носієм фактору ризику;
7. Капітал виступає носієм фактору ліквідності.
З урахуванням розгляданих вище характеристик, економічна сутність категорії капіталу підприємства у нестабільних, пов'язаних з ризиком економічних умовах може бути сформованою наступним чином:
Капітал підприємства - накопичений шляхом збереження запас економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів, що залучується його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується на ринкових принципах і пов'язане з фактором часу, ризику і ліквідності [1,с.21].
Високий кінцевий результат діяльності підприємства значною мірою залежить від структури капіталу
Структура капіталу - це співвідношення між частками власного і запозиченого капіталу, який використовує підприємство у процесі господарської діяльності.
Частка власного капіталу - відношення розміру власного капіталу до розміру загального (сукупного) капіталу.
Частка запозиченого капіталу - відношення розміру запозиченого капіталу до розміру загального (сукупного) капіталу. Вона показує, яка частина майна фірми взята в борг.
Позиковий капітал використовується:
- у випадку недостачі власного капіталу;
- з метою підвищення прибутковості власного капіталу.
Прагнення підвищити прибутковість власного капіталу є однією з головних причин притягнення позикового капіталу [2, с.46].
Структура капіталу впливає на рівень рентабельності активів і власного капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства; визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності, тобто рівень основних фінансових ризиків, а також формує співвідношення ступеня прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства.
В умовах ринкової економіки для підприємств усіх форм власності й організаційно-правового статусу основними джерелами формування фінансового капіталу виступають як власні, так і позикові кошти.
Утворення власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів [3, с.78].
Формування структури капіталу пов'язане з урахуванням особливостей частин: власного і позикового капіталу
Власний капітал характеризується такими особливостями:
1. Простотою залучення, оскільки рішення, пов'язані зі збільшенням власного капіталу приймаються власниками і менеджерами даного підприємства.
2. Більш високою можливістю отримання прибутку в усіх сферах діяльності, оскільки при його використанні не потребується сплата позикового процента в усіх його формах.
3. Забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможністю в довгостроковому періоді, а також зниженням ризику банкрутства.
Разом з тим, він має недоліки:
1. Обмеженість обсягу залучення, а отже, і можливостей

 
 

Цікаве

Загрузка...