WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги, та житлово-комунальних підприємств, НАК "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств.
Як зазначалось вище, відповідно до статі 35 Закону "Про Державний бюджет України на 2005 рік", ці кошти передбачені на погашення зобов'язань держави по втрачених заощадженнях громадян в обсязі 6 млрд. грн. Передбачається, що погашення здійснюватиметься шляхом проведення взаємозаліку боргу громадян за спожиті, але не оплачені комунальні послуги із простроченою податковою заборгованістю підприємств ЖКГ, ПЕК та інших підприємств, що надають такі послуги. Зрозуміло, що це є штучним завищенням доходів спеціального фонду на суму такого взаємозаліку.
Структура доходної частини державного бюджету згідно закону "Про Державний бюджет України на 2005 рік" має суттєво змінитися порівняно з планом на 2004 рік та з фактичним його виконанням за 9 місяців цього року.
Так, на 2,0 % планується збільшити частку податкових надходжень в структурі загальних надходжень державного бюджету. Це має відбутися завдяки збільшенню частки надходжень від податку на прибуток підприємств (0,4%) та податку на додану вартість (5,3%). Водночас, передбачається скорочення частки акцизного збору на 2 % ( в основному, через зменшення частки акцизного збору з вироблених в Україні товарів), а також частки податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції на 0,7%.
В узагальненому вигляді ці дані представлені у табл.5.
Таблиця 5
Структура доходів державного бюджету в 2004 - 2005 роках
Джерело доходів 2004 - план з урахуванням змін, %
2005 - план, %
Податкові надходження 70,6 72,6
Податок на прибуток підприємств 19,2 19,6
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1,4 1,3
Податок на додану вартість 30,3 35,3
Акцизний збір 10,3 8,3
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 7,5 6,8
Інші податки 1,9 1,3
Неподаткові надходження 27,8 26,2
Доходи від власності та підприємницької діяльності 10,5 8,5
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 2,0 1,6
Власні надходження бюджетних установ 8,4 7,5
Інші неподаткові надходження 6,9 8,6
Доходи від операцій з капіталом 1,1 0,8
Інші надходження 0,5 0,4
Разом доходів 100 100
Для відображення реальної структури доходів державного бюджету за 9 місяців 2004 року та запланованих показників на цей рік слід враховувати фактичні надходження без урахування суми реструктуризованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ із від'ємним значенням, яка становить 1 926 млн. грн.
ВИСНОВКИ
У даній роботі мною було розглянуто основні принципи формування державних фінансів України та їх роль у фінансовій системі.
Державні фінанси - складова частина фінансової системи держави, її центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний та соціальний розвиток.
Структурно система державних фінансів складається з наступних ланок: бюджет держави, фонди цільового призначення, державний кредит, фінанси державного сектору.
Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з підприємствами, організаціями, і громадянами в процесі формування бюджетного фонду країни. Видатки бюджету - це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом і використанням грошових коштів держави за галузевим, цільовим і територіальним призначенням.
Основними методами мобілізації державних фінансів є обов'язковий метод (податки, збори, штрафи, плата за використання природних ресурсів, страхування, платежі в централізовані спеціальні фонди грошових ресурсів) та добровільний метод (грошово-речові лотереї, благодійні допомоги, пожертвування, дарунки, транші).
Державні фінансові ресурси України на сьогодні складають близько 70% від усіх фінансових ресурсів, що містяться в економіці України. У сфері державних фінансів України створюється 555 від усього ВВП держави. При цьому підприємства державної власності створюють 16,4% від усього ВВП (дані на 1998 рік). Однак, в зв'язку з реформуванням економіки, частка ВВП, що проходить через систему державнихфінансів поступово зменшується і за період від 1992 року до 1998 року зменшилась на 51% (у відносному вигляді). Поступово зростає частка фінансових ресурсів, які проходять через систему централізованих спеціалізованих фондів фінансових ресурсів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / за заг. ред. Базилевича В.Д. - Київ: Атіка, 2002. - 368 с.
2. Башнянин Г.І. Фінансові системи в економіці держави // Фінанси України. - 1999. - №10. - с. 51 - 55
3. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. - Київ: Ніка-Центр Ельга, 2000. - 526 с.
4. Безгубенко Л.М. Фінансова система України в умовах економіки перехідного типу // Фінанси України. - 1996. - №9. - с. 13 - 18
5. Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник. - Київ: НІОС, 2001. - 416с.
6. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України. - 1999. - №10. - с. 51 - 56
7. Ващишин А.М., Яремко Л.А. Фінансова система і соціально-економічна стабільність // Фінанси України. - 1999. - №10. - с. 80 - 88
8. Геєць В. Про політику економічного зростання в Україні // Банківська справа. - 1999. - №4. - с. 3 - 13
9. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. - Київ: КНЕУ, 2000. - 316 с.
10. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - 2-ге вид. - Київ: Наукова думка, 1999. - 302 с.
11. Карпінський Б.А.. Герасименко О.В. Основи збалансованості фінансової системи держави // Фінанси України. - 2003. - №1. - с. 77 - 81
12. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. - Харків: Форт, 2000. - 296 с.
13. Ляшенко Г.П. Роль фінансів у державному регулюванні економічного та соціального розвитку // Фінанси України. - 1999. - №5. - с. 46 - 53
14. Ляшенко Г.П. Фінансові методи регуляторної політики // Фінанси України. - 2003. - №6. - с. 94 - 97
15. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д.е.н., проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім. І.Франка. Підручник. Друге вид., випр. і доп. - Київ: Атіка, Ельга-Н, 2000. - 592 с.
16. Огонь Ц.Г. Фінансові методи регулювання економіки // Фінанси України. - 1996. - №1. - с. 38 - 50
17. Опарін В.М. - Фінанси - інституціональна структура суспільства // Фінанси України. - 2001. - №8. - с. 24 - 30
18. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ: КНЕУ, 2001. - 240 с.
19. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 300 с.
20. Політична економія : Навчальний посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. За ред. д.е.н., проф. К.Т. Кривенка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 508 с.
21. Фінанси. Навчально-методичний посібник (під ред. д.е.н., проф. Юрія С.І.) - Тернопіль: ТАНГ, 2002. - 207 с.
22. Фінанси: Навчальний посібник / С.О. Булгакова, Л.І. Василенко, М.В. Гумінська та ін. за ред. С.О. Булгакової. - Київ: КДТЕУ, 1999. - 174 с.
23. Юрій С.І., Крисоватий А.І. Державні фінанси як основа соціально-економічного оновлення суспільства // Фінанси України. - 1998. - №11. - с. 9 - 15

 
 

Цікаве

Загрузка...