WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (зі змінами)
Доходи Державного бюджету України з урахуванням міжбюджетних трансфертів на 2005 рік визначено у сумі 86,5 млрд. грн., що на 21,3 млрд. грн. або на 32,7% більше, ніж передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (зі змінами).
Без урахування міжбюджетних трансфертів доходи Державного бюджету України на 2005 рік становлять 85,2 млрд. грн., що на 21,6 млрд. грн. або на 34,0% більше, ніж передбачено Законом "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (зі змінами).
Враховуючи те, що міжбюджетні трансферти - це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, надалі розглядатимуться показники доходної частини державного та зведеного бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів.
Узагальнені показники доходної частини державного та зведеного бюджетів, визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та Пояснювальної записки до доопрацьованого проекту цього закону, наведені у табл. 1
Таблиця 1
Доходи зведеного та державного бюджетів
2003, факт
(млрд. грн.) 2004, план зі змінами
(млрд.грн.) 2005, план
(млрд.грн.)
Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 75,3 82,6 109,1
Доходи загального фонду 58,3 65,7 82,2
Доходи спеціального фонду 17,0 16,9 26,9
Доходи державного бюджету (без трансфертів) 55,1 63,6 85,2
Доходи загального фонду 42,5 49,8 61,7
Доходи спеціального фонду 12,8 13,8 23,5
Відповідно, темпи приросту доходних показників бюджету виглядають наступним чином (табл.2.)
Таблиця 2
Темпи приросту доходів зведеного та державного бюджетів до попереднього року
2003, факт 2004, план зі змінами 2005, план
млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 13,3 21,5 7,3 27,8 26,5 32,1
Доходи загального фонду 10,2 21,2 7,4 12,7 16,5 25,1
Доходи спеціального фонду 3,1 22,3 -0,1 -0,6 10,0 59,2
Доходи державного бюджету (без трансфертів) 10,2 24,0 10,9 20,7 21,6 34,0
Доходи загального фонду 8,2 25,9 9,9 24,8 11,9 24,0
Доходи спеціального фонду 2,0 18,5 1,0 7,8 9,7 69,9
Як видно з наведених даних, планується, що у 2005 році бюджетні надходження зростатимуть швидше, ніж надходження, заплановані на попередній рік.
Для коректного співставлення темпів зростання показників доходної частини у 2004 та 2005 роках їх слід попередньо відкоригувати:
1) на суму заниження податкових надходжень у 2004 році через врахування суми реструктурованого бюджетного відшкодування з ПДВ із від'ємним знаком у доходах державного бюджету на 2004 рік (1, 9 млрд. грн.), та
2) на суму взаємозаліку податкової заборгованості підприємств ЖКХ і ПЕК та комунальної заборгованості населення у рахунок погашення заборгованості держави по знеціненим заощадженням, передбаченого у законі "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (6,0 млрд. грн.).
Обґрунтування коригування суми надходжень до державного та зведеного бюджетів у 2004 році на обсяг реструктуризованої суми бюджетного відшкодування ПДВ.
У додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" до доходів державного бюджету віднесено "Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку на додану вартість з простроченим терміном повернення" (код 14080000) в обсязі 1 926 млн. грн. Фактично, це є сума простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ, реструктуризована відповідно до вимог статті 12 Закону України від 27 листопада 2003 року №1344 "Про Державний бюджет України на 2004 рік". За своїм економічним змістом ця сума не є доходом бюджету, а її віднесення (з від'ємним значенням) до доходів державного бюджету фактично призводить до штучного заниження доходної частини державного бюджету на зазначену суму. Зокрема, це впливає на планові показники доходів зведеного та державного бюджетів, а також надходжень до загального фонду.
Таким чином, плановий показник надходжень до зведеного та державного бюджетів, а також податкових надходжень загального фонду державного бюджету слід зменшити на 1,9 млрд. грн.
Обґрунтування коригування надходжень до державного та зведеного бюджетів у 2005 році на суму взаємозаліку податкової заборгованості підприємств ЖКХ та ПЕК, та комунальної заборгованості населення.
Заплановане зростання доходів спеціального фонду державного бюджету на 9,7 млрд. грн. або на 69,9% пояснюється тим, що до переліку джерел його формування додано "податкову заборгованість минулих років житлово-комунальних підприємств, НАК "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" (пункт 25статті 10 Закону про Державний бюджет на 2005 рік). В додатку №1 до державного бюджету на 2005 рік передбачено зарахування 3,5 млрд. грн. ПДВ і 2,5 млрд. грн. податку на прибуток до спеціального фонду.
Водночас, статтею 35 закону передбачено погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в обсязі 6 млрд. грн. шляхом проведення взаємозаліку боргу громадян за спожиті, але не оплачені комунальні послуги із простроченою податковою заборгованістю підприємств ЖКГ, ПЕК та інших підприємств, що надають такі послуги.
Зіставлення змісту цих двох статей свідчить, що в законі "Про Державний бюджет України на 2005 рік" пропонується провести взаємозалік на суму в 6 млрд. грн., які враховуватимуться в доходах спеціального фонду, але фактично ці кошти до державного бюджету не надходитимуть.
Тому, для порівняння змін, які відбувалися із доходною частиною бюджету в 2004 році, та плану надходжень у 2005 році доцільно зменшити останні на 6 млрд. грн., тобто на суму запланованого взаємозаліку.
В нижченаведеній таблиці представлені відкориговані показники доходної частини державного та зведеного бюджетів.
?
Таблиця 3
Відкориговані доходи зведеного та державного бюджетів
2003, факт
(млрд.грн.) 2004, план з урахуванням змін
(млрд. грн.) 2005, план
(млрд.грн.)
Доходи зведеного бюджету (без трансфертів) 75,3 84,5 103,1
Доходи загального фонду 58,3 67,6 82,2
Доходи спеціального фонду 17,0 16,9 20,9
Доходи державного бюджету (без трансфертів) 52,7 65,5 80,3
Доходи загального фонду 39,9 51,7 63,8
Доходи спеціального фонду 12,8 13,8 16,5
За таких умов частка перерозподілу ВВП через зведений бюджет становитиме не 26,6%, як зазначено в Пояснювальній записці до доопрацьованого проекту "Закону України про Державний бюджет на 2005 рік", а 25,2%, тобто на 1,4 % менше.
В останні роки відзначається позитивна тенденція до збільшення частки загального фонду і відповідного зменшення частки спеціального фонду як державного, так і зведеного бюджетів.
Таблиця 4
Структура загального і спеціального фондів зведеного та державного бюджетів
2002, факт 2003, факт 2004, план 2005, план
Частка доходів зведеного бюджету
загального фонду % 77,6 77,4 80,0 75,3
спеціального фонду, % 22,4 22,6 20,0 24,7
Частка доходів державного бюджету
загального фонду, % 74,6 75,7 78,9 72,4
спеціального фонду, % 25,4 24,3 21,1 27,6
Основною причиною такого різкого збільшення частки спеціального фонду стало зарахування до його надходжень податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість суб'єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...