WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

структурами.
Фінанси державного сектора. У цій сфері державних фінансів знаходяться фінанси підприємств та організацій державної та комунальної форм власності. Тут створюється понад 84% валового внутрішнього продукту України.
Основними функціями державних фінансів є структурна перебудова економіки, боротьба з монополізмом, захист навколишнього середовища, оборона, захист правопорядку, соціальний захист населення, проведення фундаментальних наукових досліджень, загальна освіта, наука, соціальне забезпечення населення, охорона здоров'я.
Держава реалізує свої функції за допомогою фінансового механізму, тобто за допомогою форм і методів мобілізації фінансових ресурсів та їх розподілення.
Основним інструментом фінансового механізму є бюджет. Функції держави реалізуються одночасно на кількох рівнях економічної системи суспільства.
Так, на мікрорівні проходить мобілізація фінансових ресурсів, їх концентрація відбувається на мезорівні та макрорівні.
Розподіл та перерозподіл проходить на мезорівні та макрорівні, а споживання - на мікрорівні.
Оскільки всі ці процеси відбуваються одночасно, то фінансовий механізм держави діє як циклічний перервний щодо руху частки грошової маси, та як безперервний поступальний щодо руху всієї грошової маси. При цьому виникає проблема - установити оптимальне структурне співвідношення між ланками системи державних фінансів. При цьому частка ВВП, що знаходиться у розпорядженні держави, значно змінюється в залежності від того, до якого типу належить економіка.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Бюджет держави - складова ланка державних фінансів. Суть бюджету - фінансове забезпечення виконання державою її функцій: економічної, соціальної, управлінської та оборонної.
Бюджет характеризується наступними ознаками:
1) бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов'язаних із вилученням частки національного доходу державою, і використанням її з метою задоволення потреб усього суспільства та окремих адміністративно-територіальних формувань;
2) за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу, рідше - національного багатства, між окремими галузями народного господарства, адміністративно-територіальними формуваннями, сферами суспільної діяльності;
3) пропорції бюджетного перерозподілу вартості більшою мірою, ніж в інших ланках фінансової системи, визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, які стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку;
4) сфера бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі державних фінансів, що зумовлено ключовим значенням бюджету порівняно з іншими ланками.
За своєю економічною сутністю бюджет - це грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, та юридичними і фізичними особами - з іншого, в процесі перерозподілу національного доходу (частково і національного багатства) у зв'язку із формуванням і використанням бюджетного фонду, призначеного для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони і державного управління.
Державний кредит - це сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади з одного боку та юридичними та фізичними особами з другого боку. При цьому держава виступає або в ролі позичальника або позикодавця по відношенню до приватних осіб, фінансових та кредитних установ, урядів інших держав. Держава також може виступати в ролі гаранта по кредитах, які видаються місцевим органам влади держаним підприємствам, іноземним позичальникам.
При державному кредиті взяті в борг кошти поступають у розпорядження держави, перетворюючись у її додаткові фінансові ресурси. При цьому джерелом погашення державних позик і виплати відсотків по них виступають державні кошти.
Державний кредит характеризує особливу форму фінансових відносин держави і тому виділяється в окрему ланку.
За своєю економічною сутністю державний кредит - це форма вторинного перерозподілу ВВП. Його джерелом є вільні кошти населення, підприємств і установ. В
икористання державного кредиту є цілком виправданою формою мобілізації коштів у розпорядження держави. Їх доцільність при покритті дефіциту бюджету зумовлена тим, що це має значно менші негативні наслідки для фінансового становища держави, ніж покриття дефіциту за допомогою грошової емісії.
Фонди фінансових ресурсів цільового призначення є самостійною ланкою фінансової системи. Необхідність їх створення та функціонування обумовлена потребою в наданні певних соціальних гарантій населенню у разі досягнення непрацездатного віку, втрати працездатності, годувальника, роботи, настання стихійного лиха, інших непередбачуваних подій. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення існують майже в кожній країні, проте перелік їх та комплектація функцій різні.
В Україні до числа фондів належать Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості, Інноваційний фонд, а також галузеві фонди. Проте всі фонди, крім Пенсійного включаються до складу державного бюджету, чим зменшується їх самостійність.
Пенсійний фонд створено у виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення". Кошти фонду не входять у державний бюджет і не можуть бути використані на інші цілі, крім як на виплату пенсій та допомог. Кошти Пенсійного фонду формуються за допомогою відрахувань, які здійснюють підприємства та установи.
Фінансові ресурси фонду соціального страхування формуються за рахунок відповідних відрахувань з боку підприємств і організацій. До складу таких відрахувань належать нарахування на фонд заробітної плати, які входять у собівартість продукції чи кошторисне фінансування бюджетних установ.
Джерелом формування фінансових ресурсів фонду сприяння зайнятості населення є кошти державного та місцевого бюджетів, обов'язкові внески підприємств та організацій, нараховані на фонд заробітної плати, добровільні внески підприємств та організацій, цільові фінансові відрахування підприємств.
Кошти державного інноваційного фонду формуються за рахунок бюджетних асигнувань та відрахувань підприємств та організацій, що нараховуються на собівартість продукції.
Крім перелічених фондів при місцевих органах самоврядування можуть утворюватисьспеціалізовані позабюджетні фонди різного призначення.
Місцеві фінанси є однією з важливих складників фінансової системи держави, оскільки вони забезпечують фінансування значної частини державних витрат на соціально-культурне та комунально-побутове обслуговування населення.
За допомогою регіональних фінансів здійснюється вирівнювання рівнів економічного розвитку територій, які в силу різних історичних, географічних та інших умов відстали від інших районів.
4. ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ
Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з підприємствами, організаціями, і громадянами в процесі формування бюджетного фонду країни.
Склад бюджетних доходів, форми мобілізації грошових коштів у бюджет залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних задач, які вирішуються суспільством.
Так, країни з ринковою економікою, доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків.
Бюджетні доходи, з однієї сторони, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різноманітними учасниками відтворювального процесу, а з іншої - виступають об'єктом подальшого розподілу вартості, так як остання використовується для формування бюджетних фондів територіального, галузевого і територіального призначення.
В залежності від джерел

 
 

Цікаве

Загрузка...