WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат

Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі (rурсова робота) - Реферат


Курсова робота
Державні фінанси, їх місце у фінансовій системі
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Економічна суть державних фінансів 5
2. Структура державних фінансів України 7
3. Характеристика основних складових державних фінансів 9
4. Державні доходи і джерела їх формування 12
5. Характеристика і зміст основних методів мобілізації державних доходів 13
6. Фактори, які визначають обсяг, склад і структуру державних витрат 14
7. Основні принципи використання державних фінансових ресурсів 16
8. Аналіз динаміки державних доходів в Україні за останні три роки, аналіз співвідношення між різними методами мобілізації державних доходів 18
Висновки 25
Список використаних джерел 26
ВСТУП
Система державних фінансів є одним із найважливіших інструментів економічної політики держави. Тому ефективність функціонування такої системи багато в чому визначає можливості та характер державного впливу на економіку в цілому та поведінку підприємств.
При цьому не слід забувати, що така діяльність держави має бути спрямована в кінцевому результаті на забезпечення розвитку та підвищення добробуту суспільства.
Разом з тим створення ефективної системи державних фінансів може розглядатися як показник успішності реформування державної влади та, відповідно, завершення важливого етапу економічної реформи в цілому.
Головне призначення державних фінансів - через різноманітні фінансові інституції забезпечувати успішний економічний та соціальний розвиток держави. Досягають цього через методи і форми мобілізації фінансових ресурсів держави та використання їх для розвитку економіки, забезпечення соціальних гарантій населенню, утримання армії, органів усіх ланок влади.
Необхідність державних фінансів зумовлена тим, що за будь-якого типу економічних відносин основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути вирішені через ринковий механізм, тобто через попит і пропозицію, а також особисто кожним громадянином.
Держава будує свою фінансову політику, головним завданням якої є пошук оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів з метою прискорення зростання матеріально виробництва і добробуту населення.
Для побудови такої моделі потрібно визначити рівень втручання держави у господарську діяльність виробничих структур і рівень зобов'язань держави з соціального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить, яка частка валового національно продукту має зосереджуватися у фінансових інституціях, створюваних державою.
Висока частка централізації фінансових ресурсів призводить до негативних наслідків, оскільки централізовано важко здійснювати раціональний розвиток і забезпечити ефективне їх використання.
Потрібна також оптимізація перерозподілу фінансових ресурсів, що знаходиться в розпорядженні населення.
Важливе значення має те, як мобілізуються ресурси, якими каналами і в якій формі відбувається їх рух. За умов ринку основними формами мобілізації фінансових ресурсів у розпорядженні держави є податки, збори і відрахування.
Україна обрала свій шлях реформування державних фінансів. Першим етапом став перехід на нову систему формування місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, який було закріплено відповідною Постановою Кабінету Міністрів України № 1932 від 26 грудня 2000 року.
Другим етапом можна вважати прийняття Верховною Радою Бюджетного кодексу. Сьогодні з цілком зрозумілих причин ще рано говорити про якість та наслідки практичної реалізації цього документу. Але важливість самого факту його прийняття важко недооцінити.
Можливо третім етапом реформування стане прийняття Податкового кодексу.
Як бачимо тема державних фінансів надзвичайно актуальна у сьогоднішній час, саме тому вона стала об'єктом дослідження у даній роботі.
1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів.
Фінанси є неминучим атрибутом, як організації підприємницької діяльності, так і держави. Необхідність фінансів зумовлена об'єктивністю товарного виробництва, дією законів виробництва і законів обміну, національними інтересами держави і суспільства. У межах суспільства і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають національних ознак. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей.
Фінанси виконують ряд функцій: регулюючу, розподільчу та контрольну.
Регулююча функція фінансів базується на правовій регламентації грошових відносин у суспільстві. Для забезпечення регулюючої функції застосовується набір фінансових інструментів, передусім податків. З їхньою допомогою держава впливає на різні сторони фінансово-економічного розвитку.
Розподільча функція фінансів пов'язана передусім з розподілом та перерозподілом суспільного продукту й національного доходу для задоволення різних потреб народного господарства й населення.
Контрольну функцію фінанси виконують у процесі утворення й використання грошових ресурсів. Цей контроль має встановлюватися за пропорціями в розподілі й раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів шляхом з'ясування відповідності розміру фондів наміченим цілям.
Названі функції взаємопов'язані між собою, їх виконання залежить від чітких дій державних фінансових структур, підприємств різних форм власності, стабільного функціонування економічного та правового механізмів.
Економічна роль фінансів у ринковій економіці надзвичайно велика. Функціонування фінансів забезпечується через фінансову систему. Показники фінансової системи є головним індикатором її стану.
Отже, фінанси - це "кровоносна система" будь-якої економіки.
Система створення та використання фондів грошових ресурсів разом з розгалуженою мережею фінансових установ являє собою фінансову систему.
На практиці ця система включає різноманітні фінансові інститути, які суспільство використовує з метою забезпечення кругообігу фінансових ресурсів різної цілеспрямованості, і поділяється на: державні фінанси; фінанси підприємств і організацій; фінанси населення.
Державні фінанси - це система фондів грошових ресурсів, зосереджених у руках держави й призначених для забезпечення виконання властивих їй функцій та сукупність форм і методів, за допомогою яких ці функції реалізуються.
Держава через систему фінансів (державний бюджет, державне страхування) перерозподіляє частину національного доходу з метою регулювання економічних процесів розвитку виробництва, розв'язання соціальних проблем, проблем окремих регіонів, розвитку зовнішньоекономічних відносин.
2. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Сфера державнихфінансів характеризує фінансову діяльність держави. Вона включає такі ланки: бюджет держави, державний кредит, фонди цільового призначення, фінанси державного сектору.
Бюджет держави складається з сукупності бюджетів усіх рівнів, що існують в Україні. Консолідований бюджет України формується як результат взаємодії державного бюджету України, бюджету республіки Крим та місцевих бюджетів.
Фонди цільового призначення включають Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння зайнятості, Інноваційний фонд, позабюджетні фонди місцевих органів самоврядування.
Державний кредит є заборгованістю держави перед своїми громадянами та підприємницькими

 
 

Цікаве

Загрузка...