WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку облігацій у світі та Україні - Реферат

Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку облігацій у світі та Україні - Реферат

вторинного ринку;
нерозвиненість ринку похідних фінансових інструментів;
звуженість і непрозорість позабіржового ринку.
Незважаючи на всі негативні фактори, український фондовий ринок залишається привабливим об'єктом для довгострокових вкладень, тому що він має великий потенціал росту.
Водночас розвиток фондового ринку України залежить від реального розвитку економіки. В міру пожвавлення економіки збільшується обсяг операцій з фінансовими інструментами в Україні. Сумарний обсяг угод на фондовому ринку України в 2000 році склав близько 38 млрд грн (у 1999 році 26 млрд грн), тобто фондовий ринок України в 2000 році виріс майже в 1,5 раза.
Український фондовий ринок як і раніше залишається непрозорим. Через організований ринок (біржові і торгово-інформаційні системи), за оцінками експертів, пройшло не більше 10% всіх укладених угод. Так, обсяги торгівлі на організованому ринку виросли в 2001 році в порівнянні з 2000 роком майже в 3 рази і склали 8556,6 млн грн (у 2000 році - 2382,54 млн грн).
Слід зазначити, що облігації починають відігравати усе більшу роль на фондовому ринку України. Якщо в 2000 році обсяг торгів акціями та облігаціями склав, за даними з [14], 1352,4 і 1695,1 млн грн відповідно, то вже в 2002 році [13]: акцій - 20,1 млрд грн, облігацій: підприємств - 1,283 млрд, ОВДП - 584 млн грн. Порівнюючи дані, можна констатувати, що обсяг торгів за акціями і облігаціями значно збільшився.
На нашу думку, основними передумовами становлення фондового ринку в Україні повинні стати [10, с. 42]:
- масштабна приватизація і пов'язаний з нею масовий випуск цінних паперів;
- створення і діяльність комерційних утворень, що залучають гроші на акціонерній основі;
- розширення практики зосередження грошей через боргові цінні папери загальнодержавними і муніципальними органами;
- використання підприємствами регіону облігаційних позичок, що є більш дешевим видом ресурсів у порівнянні з банківськими кредитами;
- поява похідних цінних паперів у процесі розвитку національних ринків товарів, послуг, нерухомості;
- використання цінних паперів у міжнародних взаєморозрахунках і доступ до міжнародних ринків капіталу;
- швидке становлення інфраструктури фондового ринку, поліпшення його технологічної бази;
- динамічний розвиток і зміцнення мотивації професійних учасників ринку цінних паперів.
Останнім часом виникає усе більший інтерес до ринку корпоративних облігацій. Так, у 2002 році було зареєстровано 105 випусків корпоративних облігацій на суму 4,28 млрд грн [13]. Вартість угод, укладених з корпоративними облігаціями, перевищила вартість угод, укладених з іншими цінними паперами в ПФТС, і досягла 2,03 млрд грн - 258% рівня 2002 року і 63,4% від загального обсягу торгів ПФТС. Обсяг торгів корпоративними облігаціями в 2003 році склав - 2 038,11 млн грн (63,37% загального обсягу торгів).
Слід зазначити, що це пов'язано з тими перевагами, які одержує компанія, залучаючи фінансування за допомогою випуску облігацій. У першу чергу, емітуючи облігації, підприємство одержує альтернативне джерело фінансування капітальних вкладень або оборотного капіталу. Це дозволяє підприємству більш гнучко управляти фінансами як за вартістю, так і за обсягом залучених ресурсів.
Якщо обсяг торгів корпоративними облігаціями в ПФТС за три квартали 2002 року склав 422,9 млн грн, з них:
на первинному ринку - 342,24 млн грн;
на вторинному - 80,65 млн грн,
то вже в грудні 2003 року розміщення корпоративних облігацій:
на первинному ринку становило 873 250 000 грн;
держоблігацій - 156 555 840 грн.
Вторинний ринок у грудні поставив рекорд 2003 року. Обсяг торгів за грудень місяць склав 646 млн грн, що не тільки більше, ніж у будь-який інший місяць 2003 року, але і більше за квартальний обіг у 1-3 кварталах.
У грудні 2003 року було зафіксовано не тільки максимальний обсяг торгів, а й максимальну кількість обігових облігацій - угоди укладали з цінними паперами 31 емітент, 39 серій.
Лідерами за обсягами торгів корпоративними облігаціями в 2003 році є: ЗАТ "Банк "Нрб-Україна", ЗАТ "АКІБ "Укрсиббанк", ВАТ "АКБ "Аркада", ЗАТ "Перший Український міжнародний банк", ВАТ АППБ "Аваль". Облігації-лідери торгів: ТЗОВ "Аркада-Фонд", ТЗОВ "Метален", ТЗОВ "Комерційна компанія", ЗАТ "Сармат" і ТЗОВ "Укрсиб-фінанс". Кошти, отримані від купівлі-продажу корпоративних облігацій на ПФТС, інвестувалися насамперед у металургійну промисловість, харчову промисловість, фінансовий сектор, зв'язок і будівництво.
Таким чином, перспективи розвитку українського фондового ринку пов'язані передусім з правовим регулюванням, створенням і розвитком інфраструктури ринку, активним розвитком торгових систем, створенням системи Інтернет-торгівлі.
Висновки
1. Сучасні світові фондові ринки вступили в період, що характеризується радикальними структурними змінами: створенням альянсів, об'єднань, ростом електронних торгових систем. У результаті аналізу фондових ринків були визначені головні фактори розвитку фондових бірж: зниження вартості послуг, усунення меж і бар'єрів, щоперешкоджають конкуренції, реформа управління біржами, нові технології і механізми організації торгівлі. Серед інструментів фондового ринку найбільш популярними за вкладенням коштів є акції та облігації.
2. Український фондовий ринок перебуває в стадії розвитку, про що свідчать зміни в законодавчій, інформаційно-аналітичній базі, активізація торгівлі цінними паперами. Проте він поки що не набув тих необхідних якостей, що відповідають розвинутій ринковій економіці. Для нього характерні малі обсяги і великий розмах статистичних даних, відсутність ліквідності цінних паперів, незначні обороти торгів і низька капіталізація, неповна інформаційна прозорість і відкритість фондового ринку.
3. Облігації починають відігравати усе більшу роль на фондовому ринку України, що свідчить про підвищення інтересу до них потенційних інвесторів. Особливо зріс інтерес до ринку корпоративних облігацій, це пов'язано з перевагами, які одержує компанія, залучаючи фінансування за допомогою випуску облігацій.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бизнес, № 4 (471), 28 января 2002 г.
2. Ведомости Верховной Рады Украины.-1991-1999 гг.
3. Виленчук Р., Котельников В.Д. Фондовый рынок и инвестиционные возможности региона. // Менеджер. - 1999. - № 1. - С.76-79.
4. Доронин И. Финансовые рынки в 1998 году. // Мировая экономика и международные отношения. - 1999. - № 8. - С.14-19.
5. Захаров А. Экономические реформы и фондовый рынок. // Рынок ценных бумаг. - 2001. - № 3. - С.7-13.
6. Кучеренко В. Новий інструмент оцінки ринку ПФТС - індекс. // Вісник Національного банку України. - 1998. - № 2. - С.36-38.
7. Костіна Н.І., Марахова К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні. // Фінанси України. - 2000. - №22. - С.30-36.
8. Ковалев А., Путинцев А. Внебиржевая основа регионального фондового рынка. // Бизнес - Информ. - 1999. - № 3/4. - С.115-117.
9. Лауфер М. Особенности развития современных фондовых бирж: (Статистика и тенденции). // Вопросы экономики. - 1999. - № 5. - С.127-138.
10. Луцив Б.Л. Формування портфеля корпоративних цінних паперів // Фінанси України. - 2001. - № 10.-139.
11. Махмудов А.Г., Инвестиционная политика и управление: Монография. Донецк: Донбасс, 2000. - 592 с.
12. Миркин Я. М. Стратегия восстановления и развития фондового рынка. // Журнал для акционеров. - 2000. - № 8. - С.14-20.
13. Мозговой О.В. Фондовий ринок України // Фінанси України. -1996. - № 5. - С.42-56.
14. Рубцов Б. Мировой фондовый рынок. // Международная экономика и экономические отношения. - 2001. - № 8. - С.35-46.
15. Савченко А. Деякі особливості становлення фондового ринку України. // Ринок цінних паперів України. - 1998. - № 3. - С.17-21.
16. Фондовый рынок - 2003. - №2. - С. 6.
17. Фондовый рынок, - 2000. - №13. - 11 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...