WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Становлення венчурного фінансування - Реферат

Становлення венчурного фінансування - Реферат

нові робочі місця та збільшувати надходження в міський бюджет. Менеджмент такої інноваційної компанії повинен отримати право на частку прибутку, орієнтовно 20%. Основні задачі ЦВФ можуть полягати в наступному:
1. Виконання функції гаранта і посередника між венчурними підприємствами і венчурним капіталом.
2. Створення резервних фондів венчурного капіталу для підтримки венчурних підприємств і фінансування регіональних венчурних фондів.
3. Надання консультацій з питань організації венчурних структур, технологічних трансфертних фірм.
4. Залучення до фінансування венчурних підприємств іноземного капіталу і капіталу державних підприємств.
5. Формування банку даних щодо результатів діяльності венчурних фірм.
6. Координація фінансування венчурних фірм.
7. Контроль за використанням фінансів відповідно до їх призначення.
8. Визначення пріоритетних напрямків розвитку інноваційно - технологічного бізнесу.
9. Вивчення кон'юнктури ринку інтелектуальної власності, надання інформації технологічним трансфертним фірмам і підприємцям-інноваторам в отриманні необхідних фінансових ресурсів і замовлень на інновації або передача цим фірмам новітніх технологій і інноваційних розробок для впровадження. ЦВФ міг би також формувати регіональну політику в галузі підтримки розвитку і функціонування венчурного бізнесу, метою якої повинно бути: максимальне використання венчурного підприємництва для соціально - економічного розвитку регіону, стабілізація і розвиток економіки держави з урахуванням науково - технічних, природних та інших особливостей регіонів, а також формування ідеології інноваційного бізнесу.
10. Створення агенств по набору висококваліфікованого персоналу (хедхантерів).
У сучасних умовах УЦВФ і його регіональні відділення (мережа венчурного фінансування) можуть вирішити цілий спектр проблем соціально-економічного характеру. Оскільки іноземні інвестори не поспішають вкладати капітал у розвиток економіки України, не виявляють бажання співпрацювати з малими підприємницькими структурами, які неспроможні впроваджувати прогресивні технології, то ЦВФ, отримавши статус юридичної особи, зможе контролювати фінансові ресурси, стати реальним партнером іноземних інвесторів і венчурного капіталу. Для ефективної діяльності ЦВФ необхідно забезпечити виявлення інноваційного ресурсу. З цією метою за підтримкою Головного управління промислової політики та Ради головних інженерів київських підприємств розроблено Internet-проект серверу "Інноваційний Міст" [24]. "Інноваційний Міст" забезпечує реєстрацію інноваційних проектів в базах даних, а також доступ до них безпосередньо з мережі Internet. На цей час на сайті розміщено більше 500 інноваційних проектів і більше 200 пропозицій по промисловій кооперації, серед яких 63% проектів готові до впровадження та доступні для демонстрації. На сайті зареєстровано 4,5 тис. відвідувачів. Ряд київських провідних інститутів на своїх сайтах подають бази даних своїх розробок з їх рефератами. Наприклад, Інститут фізики напівпровідників НАН України подає базу даних своїх розробок за дев'ятьма рубриками. Інститут проблем матеріалознавства, Інститут газу, Інститут електрозварювання подають на своїх сайтах наукові розробки, готові до впровадження або для спільного виробництва по комплексних напрямках. Крім того, пропозиції Київських інститутів по трансферу високих технологій можна знайти на серверах закордонних інноваційних фірм.
Як показує світовий досвід, такі центри підтримки венчурного фінансування - це ефективна форма організації функціонування венчурного підприємництва.
На заключення визначимо основні фактори, які обмежують розвиток венчурного бізнесу:
- відсутність системи управління інноваційними процесами та стимулювання розвитку венчурного підприємництва;
- дефіцит фінансових ресурсів;
- відсутність чіткої політики сприяння розвитку венчурного бізнесу з боку держави;
- абсолютна відсутність соціальної направленості інноваційної культури більшості господарських суб'єків;
- високий рівень податку, який не враховує конкурентноспроможність і новизну виробів.
Таким чином для становлення і функціонування венчурного підприємництва в Україні небхідно створити індустрію венчурного фінансування, яка б виступала складовою частиною господарського механізму і розвивалась відповідно до потреб інноваційного виробництва.
Список літератури
1. Паладій М.В. Комерційна реалізація об'ектів інтелектуальної власності - вимога часу. Матеріали Всеукраїнської наради: Актуальні проблеми комерціалізації промислової власності. Київ, Український інститут промислової власності, листопад 2001р., рукопис.
2.Рішення №375/1351 від 05.07.2001р. "Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку вітчизняного виробника та малого підприємництва в м.Києві". Київська міська Рада VIII сесія XXIII скликання.
3.http://www.vabank.com.ua
4.http://www.aggio.kiev.ua
5.Слюсаренко О., Створення єдиної громадсько-державної системи підтримки небанківського фінансового сектору. - Київ: Економіст, 2000. № 6, с.12-13.
6.Украинская транспортная страховая компания "UTICO".http://www.insurance.kiev.ua/utico/index.html
7.Оффіційний сайт Головного управління зовнішньо-економічних зв'язків та інвестицій Київської міськдержадміністрації http://www.MDEERIKM.DA-Kyiv.gov.ua
8.Щедріна Т.І. Міжнародний трансфер в Україні: стан та шляхи його поліпшення.: "Проблемы науки", 2000. № 11, с.40-45.
9.Інноваційна діяльність Києва: Стат.сб.Київське міське управління статистики.-К.2001.-149с.
10.Национальные особенности охоты за технологиями: Интервью с генеральным директором НТК "Институт монокристаллов" Б.В.Гриневым. ЗН №42 від 27.10.2001 с.13.
11.Концепціянауково-технологічного розвитку України. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 13.07.1999 №916-ХІV.
12.Невелев О.М. Програмний соціально-економічний розвиток Києва. -К., НДІСЕП. 2000. - 143с.
13.Бондаренко О.А., Козьменко С.Н. Оптимизация инвестиционного обеспечения инноваций как средство стабилизации и роста экономики Украины. - Сумы: ИПП "Мрия-1" ЛТД: Инициатива, 2000. -65с.
14.И.Дворжак, Я.Кошичова, П.Прохазка. Венчурный капитал в странах восточной Европы.http://www.ptpu.ru/issues/6_99/10_6_99.htm
15.Офіційний сайт фонду Евровенчурз Україна, 2001. http://www.evu.kiev.ua.
16. ХХ. П.Г.Гулькин. Введение в венчурный бизнес в России. Российский Технологический Фонд http://www.nw-innovations.ru/analitika/list.shtml
17.Российская ассоциация венчурного капитала (http://www.rvca.ru)
18.Вторая российская венчурная ярмарка (http://www.rvca.ru/rvf/2001_vf.htm)
19.Принципы создания венчурных инвестиционных институтов http://www.minprom.ru/temat/prom/3_1/princvif.htm
20.Романішин О.В. Венчурне фінансування інноваційних підприємств. "Наукові записки", Києво-Могилянська академія,2001,т.19,ч.2,с.351-356.
21.Київ у ціфрах,2000. Стат.сб.Держ.ком.статистикиУкраїни,-К: Преса України,2001.-298с.
22.Інноваційний КИЇВ: Наука та Промисловість. Довідник під редакцією Невелева О.М. та Зінченко О.П.: -К., ДОН-97.2001. -600с.
23.Чебунін О.І. Інноваційні шляхи розвитку промисловості у Києві. - В кн. Київ у ХХІ столітті: стратегія розвитку /КМДА,НАНУ/ Під ред. Б.М.Данилишина, О.М.Невелева// Доп.наук.-практ.конф.,м.Київ,26 січня 2001р.-К.:Обериги,2001.-280с.
24.Гніденко В.М.,Зінченко О.П. Інноваційні фактори розвитку наукоємного виробництва у Києві. - Проблеми управління містом. - Київ. №3, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...