WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Становлення венчурного фінансування - Реферат

Становлення венчурного фінансування - Реферат


Реферат на тему:
Становлення венчурного фінансування
В останній час у світовій економіці пройшли значні зміни в виявленні джерел і ресурсів, які визначають економічний розвиток. Застарілі можливості традиційних підходів привертають все більшу увагу до різноманітних технологічних, соціальних, організаційних інновацій, які роблять наукоозброєність і наукоємність головним стратегічним елементом економічного зростання [1].
Інноваційна модель економічного розвитку змінює саму її основу: зі сфери масового промислового виробництва рушійна сила зміщується в сферу розробки, впровадження і комерціалізації різноманітної нової продукції і послуг малої серійності. Це призводить до необхідності забезпечення високої концентрації на ціх напрямках не тільки матеріальних і фінансових ресурсів, але й спонукає приділяти особливу увагу використанню інтелектуальних ресурсів і підприємницької ініціативи.
Інноваційна інфраструктура в Києві представлена практично всіма її компонентами. Київською міськдержадміністрацією почато спробу створення системи кредитування малого бізнесу, основною метою якої є забезпечення гарантії перед банком та зменшення відсоткової ставки банку до 7-8% за рахунок погашення з міського бюджету [2]. Позитивним прикладом такої роботи є діяльність київського АТ "Всеукраїнський акціонерний банк", який з липня 1999 року видав кредитів українським підприємствам в рамках програми розвитку малого бізнесу фонду "Євразія" на суму більш як $1 млн. [3]. Центр розвитку інновацій Міжнародного інституту менеджменту реалізує разом з банком "АЖІО" програму кредитування інноваційних проектів [4]. У Києві набувають розвитку небанківські фінансові установи, які сприяють одержанню кредитів на інноваційні проекти [5] . Впроваджуються інноваційні технології страхування фінансових ризиків , а також ризиків втрати прибутку від аварій при технологічному переозброєнні підприємств [6]. Набуває розвитку мережа технологічних та інноваційних компаній Наприклад, основними продуктами Київської компанії "Техноком-АТ" - є створення, розвиток і продаж інновацій у виді "Seeds" і " Start Up" компаній. Київський міський бізнес центр, який створено Головним управлінням підприємництва та регуляторної політики Київської міськдержадміністрації спеціалізуються на підтримці малого бізнесу на початкових етапах (Start Up) його становлення. Відпрацьовується ідея створення віртуального бізнес-інкубатора з використанням мережі Internet. Продовжується робота по створенню технопарків. У травні 2000 року Національна Академія Наук України створила два технопарки в Києві та Харкові на базі інституту напівпровідників та інституту монокристалів. Планує створення технопарку Іститут технічної теплофізики.
Але, разом з тим інноваційна активність в економіці залишається занадто низькою. Обсяг експорту машин і обладнання у Києві у 1999 і 2000 роках становив 7% і 13% відповідно від зовнішньоторговельного обігу [7]. Хоча експорт машинобудування збільшився вдвічі, він все таки становить малу долю в загальному обсязі. Гірше становище з експортом наукоємної продукції, зокрема високих (Hi-tech) технологій. Аналіз динаміки міжнародного трансферу технологій в Україні [8], свідчить що, починаючи з 1996 року прискореними темпами зменшується обсяг експорту наукомісткої продукції (на 2; 6; 10; 22% відповідно у 1996-1999 роках). З іншого боку загальні обсяги імпорту наукомісткої продукції постійно зростають, коефіцієнт покриття імпорту експортом наукомісткої продукції за цей період становив у середньому 0.55. За даними міського управління статистики у першому кварталі 2001 року вага підприємств, що займались інноваційною діяльністю, до загальної кількості промислових підприємств Києва становить - 10,3% (у 2000 - 8%) [9]. Впровадженням прогресивних технологічних процесів займалися 11 підприємств, або 2,3%, перший квартал 2000 року відповідно 6 та 1,5%. В цілому по Україні доля впроваджених науково-технічних розробок становить 3,7% від їх загальної кількості [10].
Світовий досвід застосування інноваційної моделі розвитку економіки свідчить, що її невід'ємним елементом є венчурне підприємництво. Венчурне підприємництво виконує функцію прискорювача інноваційного розвитку і здатне не тільки вивести економіку країни на вищий рівень, а й забезпечити прорив вітчизняних технологій на світові ринки. На основі виявлення системних тенденцій інноваційного розвитку в світовій економіці, може бути запропонований сценарій інноваційно направленого економічного росту України в контексті її "особливого шляху" в загальноцивілізаційному потоці [11,12]. Цим шляхом може бути національний розвиток венчурного підприємництва із застосуванням так званої селективної політики - державної політики з активним залученням приватного, у тому числі й іноземного капіталів, цільових інноваційних програм. Необхідно визначити, що кваліфікаційний рівень і наукова цінність теоретичних інновацій і практичних розробок українських вчених має високий економічний і комерційний потенціал (так, по даним UNIDO (1996р.), вартість тільки офіційно зареєстрованих на патентному ринку України розробок складає близько $80 млрд., що складає всього 15 - 20 % від експертної оцінки вартості незареєстрованих розробок, які є приватною власністю авторів) [13].
Таким чином, передумовою підвищення ефективності інноваційної діяльності є організація фінансової підтримки інноваційного підприємництва, тобто створення фондів венчурного фінансування інноваційної діяльності, або інших регіональних фондів підтримки науково-інноваційної сфери. В світі виникнення венчурних фондів та венчурних фірм було зумовлене необхідністю фінансування малого наукоємного бізнесу: вони створювались, як інвестиційні компанії. Ефективність такої форми підтримки інноваційної діяльності підтверджується постійним зростанням обсягів венчурного капіталу в странах західної Європи.
?
Динаміка вкладень венчурного капіталу в странах західної Європи
1993 1994 1995 1996 1997
Вкладення млрд.евро 4.1 5.3 5.5 6.8 9.6
Приблизна оцінка венчурних вкладень по центральній і східній Європі (без урахування країн на території колишнього СРСР), наведена в роботі [14] , становить 160 -200 млн. евро на рік.
У силу цього в нашій економіці необхідне використання досвіду венчурного фінансування та залучення венчурного капіталу промислово розвинутих країн, які від 80% до 100% приросту валового національного продукту одержують за рахунок комерціалізації нововведень.
В Україні поки що немає вітчизняних венчурних фондів. У 1999 році в Києві почав свою роботу венчурний фонд "Євровенчерз Україна" [15]. Розмір Фонду складає 26 млн. євро, які були надані ЄБРР та Голландським Банком Розвитку. Фонд призначений для інвестування у недержавні підприємства України.
Для забезпечення розвитку мережі венчурних фондів необхідно детально вивчити світовий досвід. Росія, де процес капіталізації суспільства проходить швидше, ніж в Україні, вже зрозуміла необхідність розвитку новітнихвітчизняних технологій [16]. Там достатньою мірою проявились усі види державного сприяння інноваційним процесам: майже повністю сформовано нормативну базу, яка стимулює розвиток венчурного підприємництва, визначено податкові пільги, створено різні структури, які фінансують ризикові проекти. Під час розподілу держзамовлень і контрактів з малим науковомістким бізнесом в Росії резервується певний обсяг фінансування. Широко застосовується субсидування державними структурами венчурних фірм в обмін на частку прибутку в разі успіху.
У Росії утворені регіональні фонди підтримки

 
 

Цікаве

Загрузка...