WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Визначення ставки дисконту: систематизація сучасних підходів - Реферат

Визначення ставки дисконту: систематизація сучасних підходів - Реферат

дослідження (Bruner, Eades, Harris, and Higgins, 1998; Graham, Harvey, 2001) доводять, що модель CAPM досить широко застосовується великими американськими компаніями і інвесторами. Крім того, модель CAPM є досить популярною в академічних дослідженнях (Kaplan, Peterson, 1998; Ruback, 2002).
Модель CAPM базується на аналізі статистичної інформації фондового ринку щодо доходності акцій. Застосування моделі для побудови ставки дисконту в Україні потребує внесення додаткових коригувань.
За безризикову ставку доходності у світовій практиці звичайно використовується ставка доходу по довгострокових державних боргових зобов'язаннях (облігаціях або векселях). Вважається, що держава є найнадійнішим гарантом за своїми зобов'язаннями. Проте в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, державні цінні папери не сприймаються як безризикові. Для визначення ставки дисконту за безризикову найчастіше використовується ставка за вкладеннями, що характеризуються найменшим рівнем ризику (наприклад, ставка за валютними депозитами Нацбанку або інших найбільш надійних банків) [7] або ставка доходності за найбільш короткостроковими державними облігаціями [8].
Пропонується багато різних підходів до визначення премії за ризик, що потребує ринок. Варто відмітити, що визначення премії за ризик базується на трьох складових:
1. Коливання в економіці країни: більше мінливості в економіці - більша премія за ризик.
2. Політичний ризик: для країн з високим потенціалом політичної нестабільності, що трансформується в економічну дестабілізацію, премія за ризик буде вищою.
3. Структура фінансового ринку: премія за ризик при інвестуванні в цінні папери буде збільшуватись в залежності від того, наскільки малі та ризиковані компанії будуть розміщуватись у лістингу.
Заслуговує уваги дослідження А. Дамодаряна, за яким на базі премії за ризик у розмірі 5,50% (розраховано як геометричне середнє за даними рівня доходності облігацій державного казначейства США за період з 1926 по 1990 р.) пропонується розрахунок премії за ризик для різних фінансових ринків (див. табл.1).
Таблиця 1. - Премія за ризик для різних фінансових ринків
ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ Премія за ризик
Ринки, що формуються з політичним ризиком Emerging market with political risk (Південна Америка, Східна Європа ) 8,5% + GBR
GBR - рівень доходності облігацій державного казначейства США
Ринки, що формуються Emerging market (Мексика, Азія, крім Японії) 7,5%+GBR
Розвинені ринки з широким лістингом (США, Японія, Великобританія) 5,5%+GBR
Розвинені ринки з лімітованим лістингом (Західна Європа, крім Німеччини та Швейцарії) 4,5%-5,5% +GBR
Розвинені ринки з лімітованим лістингом та стабільною економікою (Німеччина та Швейцарія) 3,5%-4%+GBR
Коефіцієнт ?e являє собою міру систематичного ризику, що визначається макроекономічними факторами. Розраховується коефіцієнт ?e шляхом складання регресійної залежності між доходністю акцій конкретної компанії та загальною середньою доходністю фондового ринку. Кут нахилу одержаної регресійної залежності і дає оцінку ?e..
Коефіцієнт ?e компанії визначається трьома величинами: видом бізнесу, рівнем операційного левереджу і рівнем фінансового левереджу компанії.
Щодо першої величини: чим більш чутливим є бізнес компанії до ринку, тим більше буде і ?e компанії. Компанії з циклічним характером виробництва будуть мати більше ?e, ніж нециклічні. Якщо компанія має декілька бізнес-ліній, то ?e буде визначатися як середньозважена величина ?b різних бізнес-ліній.
Р. Pубак (Rubak R.S.) [9] пропонує для грошових потоків на інвестований капітал (CCF) використовувати в рамках САРМ коефіцієнт Asset Beta (?а), що розраховується за формулою:
(1.2)
де - частка боргу;
- частка власного капіталу;
Для грошових потоків на власний капітал у рамках САРМ використовується коефіцієнт Equity (Unlevered )Beta (?eu), що розраховується за формулою:
де - коефіцієнт ? для компанії, що фінансується з залученням позикового капіталу;
- відношення позикового капіталу до власного.
Премії за ризики вкладення коштів у мале підприємство (S1) або компанію (S2) мають місце внаслідок їх неплатоспроможності. Розмір премій за такими ризиками може складати до 75 % від безризикової ставки. Так, при визначенні премії за ризик окремої компанії (S2) варто враховувати такі фактори ризику: обмеження доступу до капіталу; структура власності і обмеження на передачу акцій; частка компанії на ринку і структура галузевого ринку; глибина та широта охоплення менеджменту; значна залежність від осіб з ключовими знаннями, навичками або контактами; маркетингові і рекламні потужності; номенклатура і асортимент продукції і послуг; купівельна спроможність і відповідно економія на масштабі; концентрація клієнтів; ставлення і залежність від продавців і постачальників; дистрибутивні потужності; глибина, достовірність і своєчасність облікової інформації та внутрішнього контролю тощо [14].
При визначенні ризику, що враховує специфіку країни, практикуючі експерти користуються довідником International Country Risk Guide [18].
Останніми роками з'явилося багато досліджень, що вказують на недосконалість CAPM моделі при її практичному застосуванні. Так, Фама і Френч (1992) досліджували залежність між ?e та доходністю акцій протягом 1963 та 1990 рр., в результаті було виявлено відсутність залежності між цими показниками. Користуючись цими ж даними, Амічад, Чрістенсен і Менделсон (1992) доводять протилежне. Чан і Лаконішок (1992), базуючись на більш тривалому періоді досліджень (1926-1991 рр.), підтверджують наявність позитивної залежності між ?e та доходністю акцій протягом періоду дослідження, крім 1982 р.
Модель кумулятивної побудови ставки дисконту відрізняється від моделі CAPM лише тим, що у ній враховуються несистематичні ризики, які мають відношення до конкретного проекту, характеризують ризикованість управління ним (див. формулу (1.3), і не враховується ?.
R = Rf + d1 * R1 + d2 * R2 + ...... + dn * Rn (1.3)
де R1 - премія за ризикнеліквідності;
R2 - премія за ризик у сфері інвестиційного менеджменту;
Rn - премія за інші (додаткові) ризики проекту;
d1, d2, ...dn - оцінки значущості ризиків.
Звичайно визначені премії за ризик інвестування враховують:
керівний склад підприємства, (%) - премія, що враховує ефективність управління і особисті якості ключових фігур підприємства;
диверсифікованість ринків збуту, (%) - премія, що враховує недостатню диверсифікованість ринків збуту підприємства (групи споживачів, географічні регіони і ін.);
диверсифікованість джерел ресурсів, (%) - премія, що враховує недостатню диверсифікованість джерел придбання ресурсів, необхідних для роботи підприємства (включаючи працю);
диверсифікованість продукції, (%) - премія, що враховує недостатню диверсифікованість номенклатури продукції підприємства, наявність переважаючої частки невеликої кількості продуктів у загальній реалізації;
структура і джерела капіталу, (%) - премія, що враховує вузькість набору джерел фінансування (недовикористання амортизаційного фонду як джерела самофінансування, недооцінка важливості залучених коштів, невикористання лізингу і ін.);
фінансова стійкість підприємства, (%) - премія, що враховує ризики прогнозованості прибитку, забезпечення оборотними коштами, покриття коротко- і довгострокової заборгованості і т.п. в порівнянні з найбільш фінансово здоровими підприємствами галузі;
розмір підприємства, (%) - премія, що враховує ризики вкладення в мале підприємство;
ризик країни (%);
інші ризики, (%) - премія, що враховує інші специфічні для даного підприємства (проекту) ризики.
Ставка дисконту як величина обернена співвідношенню "Ціна / Прибуток" (Р/Е).
Якщо декілька акціонерних товариств випускають

 
 

Цікаве

Загрузка...