WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування фінансових ринків країн, що розвиваються - Реферат

Формування фінансових ринків країн, що розвиваються - Реферат

країн, що розвиваються, прямо прив'язані до ЛІБОР, у цих державах спостерігалось стрімке збільшення розмірів виплат за обслуговування боргових зобов'язань.
Спад чистого припливу приватного капіталу в 80-х роках супроводжувався стрімким зниженням ефективності функціонування багатьох економік світу, що розвиваються. Середні темпи росту економіки всіх цих країн скоротилися з 4,25% у 1977-1981 рр. до приблизно 1,5% в 1982-1983 р. Більш того, темпи розвитку держав, що зіткнулися з труднощами, пов'язаними з обслуговуванням боргу, зменшились до 1% [1, с. 240]. А в деяких країнах, що розвиваються, було зареєстровано негативні величини середньорічних темпів росту в період з 1982 по 1990 р. Це Кот-д'Івуар (-0,4%), Нікарагуа (-3,8%), Перу
(-1,4%) [2, с. 427]. У цих державах щорічні темпи інфляції зросли з 35% в 1977-1981 рр. до 58% у 1981-1982 рр. Не менше занепокоєння викликав різкий спад рівня капіталовкладень у економіку обтяжених зовнішнім боргом країн. Так, рівень інвестицій знизився в більшості країн Латинської Америки й Карибського басейну, а також у країнах Африки південніше Сахари. Капіталовкладення держав Південної та Південно-Східної Азії, які найменше були порушені гострими проблемами обслуговування боргу, швидко досягли докризових величин, про що свідчать дані табл. 5 [3, с. 427].
Погіршення макроекономічної ситуації і прискорені темпи інфляції, що супроводжувались зростанням безробіття і зниженням рівня реальної заробітної плати, ще більше ускладнили проблему обслуговування боргу. А здійснення величезних розмірів платежів країнами, що розвиваються, у свою чергу, проводилось за рахунок драматичного падіння ефективності функціонування їхніх економік.
У табл. 6 [3, с. 309] наводиться оцінка трансфертів з країн, що розвиваються, у розвинені, здійснених у 80-х роках і підрахованих як сукупні виплати відсотків і номінального боргу за винятком нових надходжень засобів кредиторів. Обсяг зовнішнього боргу багатьох країн значно зріс порівняно з початком 70-х років.
Так, наприклад, співвідношення зовнішнього боргу до експорту товарів та послуг країн, що мали труднощі зобслуговуванням своїх зобов'язань перед іноземними партнерами, збільшилось з 182% у 1981 р. до 236% наприкінці 1983 р. і до 375% у 1986 р.; співвідношення платежів за обслуговування зовнішнього боргу країн, що розвиваються, до експорту товарів та послуг зросло з 14% у 1980 р. до 26% у 1988 р.
Економічна ситуація, що суперечила інтересам країн-боржників, на початку 90-х років минулого століття стала причиною скептичного ставлення до можливості країн, що розвиваються, отримати швидкий доступ до міжнародних фінансових ринків.
Виокремимо основні моменти в динаміці й структурі засобів, які надходили на фінансові ринки країн, що розвиваються, у 70-80-х роках ХХ століття:
- з початку 60-х років обсяги надходжень офіційних засобів постійно скорочувались. Найвищими темпами знижувалось надання безоплатної допомоги. Навіть у період світової боргової кризи частка офіційного кредитування в загальному обсязі засобів для країн, що розвиваються, продовжувала зменшуватись. Це було зумовлено тим, що розвинені країни на початку 80-х років також відчували серйозні економічні труднощі;
- 60-ті роки характеризувались збільшенням частки прямих іноземних інвестицій, що було пов'язано з переміщенням виробництва з розвинених держав у країни, що розвиваються;
- з 1973 р. внаслідок надходження величезних обсягів нафтодоларів на міжнародні фінансові ринки відбувалось динамічне збільшення обсягів припливу приватного капіталу до країн, що розвиваються, причому домінуючі позиції в структурі надходжень належали банківським кредитам;
- на початку 80-х років, а саме з середини 1982 р., розпочався відплив фінансових ресурсів із країн, що розвиваються, що було пов'язано з загостренням проблем заборгованості.
Отже, боргова криза завдала величезних збитків більшості країн, що розвиваються. За цих умов про швидке відродження їхніх економік і повернення на міжнародний фінансовий ринок, здавалося, не могло бути й мови. Однак такий невтішний прогноз не справдився. Протягом останнього десятиліття країни, що розвиваються, спільно з постсоціалістичними державами стали активними учасниками світових фінансових відносин.
Таблиця 1
Зовнішні джерела фінансування країн, що розвиваються, %
1960-1961 1970-1972
Всього 100 100
Допомога 56 47
Двостороння 54 37
Багатостороння 2 10
Інші офіційні потоки 13 9
Приватний капітал 31 44
Прямі інвестиції 19 17
Банківський сектор 6 16
Облігації - 2
Приватні експортні кредити 6 9
Таблиця 2
Надходження офіційних і приватних засобів у країни, що розвиваються, %
1973 1979
Офіційні засоби 30,9 28,1
Приватні засоби 69,1 71,9
Таблиця 3
Щорічні темпи зростання економічних показників країн Латинської Америки, %
1970-1975 1975-1979 1979-1981
ВВП 6,4 5,5 3,6
Споживання державного сектора 6 5,5 4,2
Споживання приватного сектора 9,3 5,9 3,1
Валові капіталовкладення 3,4 5,1 3,1
Експорт 9,2 9,8 7,1
Імпорт 6,4 7,3 7,9
Таблиця 4
Відтік капіталу у відсотковому відношенні до притоку за 1981-1982 рр.
Аргентина 64
Бразилія 8
Мексика 40
Венесуела 137
Таблиця 5
Капіталовкладення в країнах, що розвиваються, у 80-х роках ХХ століття,
% до ВВП
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Африка південніше Сахари 20,4 20,8 18,3 14,6 11,4 12,2 14,3 16,1
Південна Азія 23,1 24,3 22,3 22,1 22 23,9 22,6 22,4
Східна Азія 30,1 29,4 28,9 29,3 29,3 30,8 29,7 29,7
Латинська Америка 24,4 23,6 21,4 16,8 16,7 17,5 17,4 18,2
Найбільш обтяжені боргом країни 25,3 24,8 22,3 17,8 16,6 17,6 18,6 19,4
Таблиця 6
Чисті трансферти з країн, що розвиваються, до розвинених держав, млрд доларів
Роки Країни, що розвиваються Найбільш обтяжені боргом країни, що розвиваються
1982 17,8 3,85
1983 7,1 -7,5
1984 -7,3 -17,5
1985 -20,8 -26,1
1986 -30,7 -24,9
1987 -29 -20
1988 -40,98 -20,94
1989 -28,4 -20,49
1990 -12,75 -3,98
Література:
ЖАМАЛДІНОВ Р. А. Формування фінансових ринків країн, що розвиваються // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.84-92
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...