WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Прагматизм бюджетного процесу на локальному рівні. 1. Аналіз діючого порядку складання, розгляду і затвердження бюджетів органів місцевого самоврядува - Реферат

Прагматизм бюджетного процесу на локальному рівні. 1. Аналіз діючого порядку складання, розгляду і затвердження бюджетів органів місцевого самоврядува - Реферат

бюджету
Затвердження місцевих бюджетів на наступний бюджетний період Верховна Рада АР Крим, відповідні області районні чи міські ради Не пізніше двотижневого терміну після офіційною опублікування закону про держ. бюджет
Затвердження розпису місцевого бюджету
Керівник місцевого фін. органу Після затвердження місцевого бюджету
Затвердження розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням Рала Міністрів АР Крим, місцеві Протягом року
Загальна організація та управління виконання відповідного місцевого
бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу Місцеві фінансові органи
- // -
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів Територіальні органи казначейства - // -
Прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету Місцевий фінансовий орган - // -
Здійснення видатків Розпорядники бюджетних коштів - // -
Внесення змін до рішення про місцевий бюджет Місцеві фінансові органи, місцеві ради У разі необхідності
Надання територіальним органам казначейства інформації про періодичність, структуру та терміни надання звітності про виконання місцевих бюджетів Державне казначейство України У терміни, визначені відповідними наказами
Складання та подання відповідним місцевим фінансовим органам
балансів і звітів про виконання місцевих бюджетів Територіальні органи державного казначейства. - // -
Подання річного звіту про виконання місцевого бюджету до Верховної Ради
АР Крим, відповідної місцевої ради Рада Міністрів АР Крим, місцеві держадміністрації, виконавчі органи відповідних рад У двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду (до 1 березня)
Перевірка звіту про виконання місцевого бюджету Рахункова пата а ВР АР Крим. Комісія з питань бюджету відповідної ради Після складання річного звіту
Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету або прийняття іншого рішення - // - Відповідно до плану засідань місцевої ради
До 1 серпня поточного року приймаються спільні рішення та укладаються угоди про об'єднання коштів відповідних бюджетів для виконання власних повноважень.
Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад зобов'язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів України - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Верховній Раді України - для перевірки достовірності цих розрахунків.
Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам в терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно-з вимогами місцевих фінансових органів.
Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів проводять аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.
До 15 вересня після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про державний бюджет Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів [1].
Не пізніше 27 листопада у тижневий термін після ухвалення проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні Кабінет Міністрів України доводить місцевим виконавчим органам влади положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів і текстові статті, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період) [1].
На підставі інформації, отриманої відповідно до частин 5-8 статті 75 Бюджетного кодексу України від Міністерства фінансів та місцевих фінансових органів, готуються проекти рішень про місцеві бюджети.
Аналізуючи першу стадію бюджетного процесу, тобто складання бюджетів не можна не звернути увагу на те, що при формуванні Державного бюджету України на 2002 рік в Україні вперше використано методику фінансового планування за програмами. Програма дій Кабінету Міністрів на 2004-2005 роки передбачає запровадження такого планування на місцевому рівні. Бюджет, складений за програмно-цільовим методом, суттєво відрізняється від традиційного постатейного чи економічного бюджетів. Основними компонентами програмно-цільового методу є попередній розрахунок доходів та видатків, середньострокове та стратегічне планування доходів та видатків, довгострокове планування капітальних інвестицій, оцінка, аналіз та моніторинг програм прозорість бюджетного процесу та участь громадськості у ньому.
Головною метою програмно-цільового методу є розподіл бюджетних ресурсів згідно визначених пріоритетів (програм) та оцінка ефективності використання бюджетних коштів за показниками [57, с.46]. Така методика забезпечує надання інформації стосовно ресурсів, що витрачаються та досягнутих результатів, таким чином даючи можливість посадовцям зробити висновки щодо пріоритетності тієї чи іншої програми. Тобто, дозволяє визначити її значення у порівнянні зіншими програмами, що претендують на й так обмежені фінансові ресурси. Програмно-цільовий метод подібний до моделі бізнес-плану, який складається інвесторами у приватному секторі. Потенційні партнери вимагають пояснення, в найменших деталях, до проекту, який вони мають на меті фінансувати, включаючи опис його перспектив.
Платники податків хочуть знати на що витрачаються їх кошти, який результат буде отримано від впровадження державних програм. Відповідно, народні обранці мають розглядати проекти бюджетів зосереджуючись на очікуваних та фактичних результатах надання бюджетних послуг. У разі оптимізації цих зусиль можна досягти основної мети -

 
 

Цікаве

Загрузка...