WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Словник бюджетної термінології - Реферат

Словник бюджетної термінології - Реферат

продукту.
Закон Гремма-Рудмена-Холлінгса (Сгатт-Кийтап-НоІШп§к Асі) - закон, прийнятий конгресом США в 1985 р., який передбачав
840
Словник бюджетної термінології
поступове автоматичне зменшення дефіциту федерального бюджету шляхом щорічного його скорочення на певну суму.
Закріплені доходи - доходи, які повністю або частково (відповідно до заздалегідь установлених, незмінних і єдиних нормативів) надходять до відповідних бюджетів.
Затрати-вигоди - у контексті бюджетного менеджменту метод аналізу фінансово-господарських альтернатив при формуванні бюджету під кутом зору порівняльної вартості затрат і одержаних результатів. Як аналітичний метод західної практики широко використовується при аналізі капіталовкладень у державному секторі.
Зведені кошториси і зведені плани асигнувань - зведення показників індивідуальних кошторисів і планів асигнувань розпорядників коштів бюджету нижчого рівня, що складаються головним розпорядником. Зведені кошториси не затверджуються.
Змішана система касового виконання бюджету - одна із систем зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає можливість відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію коштів, як в установах банківської системи, так і в казначействі.
Індивідуальний бюджетний запит - логічне продовження загального бюджетного запиту. Він містить ґрунтовний виклад розподілених граничних обсягів видатків за кожною бюджетною програмою.
Інкрементальне бюджетування - складання і виконання бюджетів (кошторисів) з деяким збільшенням бюджетних призначень порівняно з попереднім періодом. Бюджетний менеджмент у процесі І. б. передбачає аналіз на теоретичній основі феномену спадної або граничної корисності додаткових вигід, одержаних від додаткових затрат.
Інституціоналізм - течія економічної думки, що пояснює поведінку людей переважно неекономічними мотиваціями (традиціями, національним менталітетом, звичками тощо).
Інтеграція (фінансова) - взаємозв'язок і взаємодія країн у рамках міждержавних союзів на основі уніфікації й гармонізації національних фінансових систем, синхронізації проведення заходів фінансово-економічної політики, а також створення спільних наддержавних інститутів. Найбільш розвинена форма І. - Європейський Союз.
к
Казначейська емісія - випуск в обіг казначейських білетів, зобов'язань і державних цінних паперів Державним казначейством чи іншими державними фінансовими органами.
Словник бюджетної термінології
841
Казначейська система касового виконання бюджету - зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них, що передбачає відкриття та ведення рахунків бюджету, мобілізацію коштів та фінансування видатків через спеціалізовану структуру - Державне казначейство.
Казначейський вексель - державний цінний папір, що є короткостроковим зобов'язанням держави за виконані роботи та надані послуги, випущеним на період від трьох до 12-ти місяців, за якими дохід власників формується як різниця між номінальною ціною векселя та ціною продажу його зі знижкою проти номіналу.
Капітальні бюджетні трансферти - неповоротні і невідплатні односторонні платежі органів державного управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Призначені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу або збільшенням капіталу отримувачів.
Касове виконання бюджету - приймання та зарахування доходів на рахунки бюджету, зберігання і перерахування коштів з цих рахунків на фінансування видатків бюджету.
Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки і збори (обов'язкові платежі), які закріплені на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
Кошторис - фінансовий документ, у якому в плановому порядку визначаються обсяги коштів на фінансування певних об'єктів, програм і заходів з визначенням їх цільового призначення і розподілом за окремими періодами фінансування.
Кошторис доходів і видатків бюджетної установи та організації - основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.
Кошторисне фінансування - виділення коштів на утримання закладів, установ і організацій, виконання певних програм і реалізацію певних заходів на підставі спеціального фінансового документа - кошторису.
м
Митна вартість товарів - заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України.
Митні органи - спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної справи, на які відповідно до Митного кодексу України та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної справи.
842
Словник бюджетної термінології
Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджетудо іншого.
Мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально припустима вартість послуг держави у грошовому виразі, наданих органами державної влади або органами місцевого самоврядування в розрахунку на душу населення за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Місцева позика (запозичення) - залучення органами місцевої влади і самоврядування коштів на умовах повернення, терміновості і платності.
Місцевий борг - зобов'язання, що виникають щодо місцевих позик (запозичень), узятих на себе гарантій (поручительств) за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання.
Місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції щодо складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.
Місцеві бюджети - бюджети адміністративно-територіальних одиниць, призначені для фінансового забезпечення закріплених і делегованих відповідним місцевим органам державної влади і самоврядування функцій.
н
Недоїмка - суми податків та інших обов'язкових платежів, не внесені в установлений строк, що стягуються з нарахуванням пені.
Неподаткові надходження - доходи бюджету у вигляді доходів від власності та підприємницької діяльності, адміністративних зборів і платежів, некомерційного та побічного продажу, надходжень від штрафів і фінансових санкцій, інших неподаткових надходжень.
Нерозподілені видатки - видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих державних адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
Нормативи витрат (фінансування) - показники поточних і капітальних видатків з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.
Облігації державної позики - облігації, емітовані державою з метою фінансування бюджету чи інвестиційних проектів.
Облік надходжень податків - накопичення інформації в картках особових рахунків про платежі в бюджет у розрізі окремих платників і видів податків та обов'язкових платежів.
Словник бюджетної термінології
843
Облік платників - реєстрація платників податків, включення їх та даних про них до відповідних облікових реєстрів, вжиття заходів щодо виявлення платників з метою забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...