WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Словник бюджетної термінології - Реферат

Словник бюджетної термінології - Реферат


Словник бюджетної термінології
Адміністрування бюджету - багатофункціональна управлінська діяльність фінансових установ з організації формування й використання бюджетних коштів.
Акт перевірки - документ, у якому відображаються результати перевірки; містить докладно викладені порушення податкового і бюджетного законодавства з посиланням на законодавчі акти, статті та пункти, які порушено.
Акт ревізії- двосторонній документ, у якому відображаються результати ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, а також робота фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Наводиться перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів збільшення доходів та скорочення витрат.
Алокація (аііосайоп) - розподіл, розміщення фінансових ресурсів та інвестицій.
Аудит адміністративної діяльності - форма бюджетного контролю, за допомогою якої вивчаються процедури прийняття і виконання управлінських рішень суб'єктами бюджетного процесу з метою досягнення певних цілей.
Аудит ефективності використання бюджетних ресурсів - контроль якості управлінських рішень з погляду економічності та ефективності використанням бюджетних коштів при виконанні бюджетних програм. Його завданням є оцінка рівня віддачі від вкладених бюджетних коштів і аналіз причин недосягнення поставлених цілей.
Банківська система касового виконання бюджету - відкриття рахунків бюджету в установах банківської системи, для зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них.
Бухгалтерський облік виконання бюджету - повне, своєчасне і вірогідне відображення у первинних документах і облікових реєстрах операцій з виконання державного і місцевих бюджетів.
Бюджет автоматичний - автоматичне перенесення бюджету минулого року на новий бюджетний рік у разі несвоєчасного прийняття нового бюджету.
Бюджет держави - план формування і використання грошових коштів, необхідних для здійснення завдань і функцій держави у цілому, федеративних утворень та органів місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. У західній літературі існують чис-
832
Словник бюджетної термінології
пенні альтернативні визначення Б. д. Наприклад, деякі з них: план фінансових операцій, що відображає намічені за сумами та змістом видатки і передбачені у видах доходів способи їх фінансування; систематично (щорічно) повторюване зіставлення необхідних видатків із очікуваними (або наявними) доходами з метою досягнення поставлених цілей; фінансовий закон, змістом якого є розпис державних доходів і видатків тощо; вартісне зіставлення потреб держави з фінансовими можливостями їх задоволення. Термін "бюджет", запозичений з англійської літератури, етимологічне походить від старофранцузького слова Ьои§еііе (шкіряний мішок). Донині ритуал бюджетної промови канцлера казначейства (міністра фінансів) у британському парламенті має назву "відкрити бюджет".
Бюджет на нульовій основі - процедура розроблення бюджетів (кошторисів) на основі оцінювання проектів і діяльності за методом витрати-вигоди. У багаторічних бюджетах розрахунки кожного року починаються "з нуля", а передбачені програми мають бути заново обґрунтовані, що забезпечує ефективніше витрачання коштів. Цей метод уперше був запроваджений у США в 1969 р. Через складність адміністрування не набув помітного поширення.
Бюджетна дотація - бюджетні кошти, які передаються з бюджету вищого рівня до бюджетів нижчого рівня на безоплатній і безповоротній основі для покриття їх дефіциту в частині поточних видатків.
Бюджетна звітність - звітність розпорядників коштів за використання бюджетних коштів та фінансових органів за виконання відповідного бюджету. Поділяється за призначенням (зовнішня, внутрішня), за обсягом показників (первинна, зведена), за терміном складання і подання (періодична, річна).
Бюджетна інвестиція - вкладення коштів у певні об'єкти і проекти з метою забезпечення економічного зростання або досягнення соціального ефекту.
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за певними ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою тощо, котре забезпечує загальнодержавне і міжнародне зіставлення бюджетних даних. В Україні Б. к. має чотири розділи: доходи бюджету; видатки бюджету; фінансування бюджету; державний борг.
Бюджетна позичка - надання коштів з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня на покриття тимчасових касових розривів (випередження в часі фінансування видатків відносно надходження доходів) на короткостроковий термін і повернення до кінця поточного бюджетного року.
Бюджетна політика - складова фінансової політики, що відображає сукупність державних заходів у сфері бюджету з метою регулювання економічних і соціальних процесів. Підпорядкована певній фінансовій доктрині - системі домінуючих теоретичних положень, політичних переконань, етичних ідеалів.
Словник бюджетної термінології
833
Бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.
Бюджетна резолюція - постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Б. р. розробляється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня за даними аналізу економічного становища країни в поточному році, на підставі прогнозних макроекономічних показників розвитку країни на наступний рік. Перша Б. р. в Україні була прийнята 7 липня 1995 р.
Бюджетна субвенція - цільова субсидія з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на умовах пайової участі цих бюджетів у фінансуванні певних цільових видатків, об'єктів, програм, проектів та заходів, яка обумовлена вкладенням коштів з боку отримувача. У разі порушення цільового використання Б. с. підлягає поверненню до бюджету, що її видав.
Бюджетна субсидія - надання коштів з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня на фінансування певних програм чи цільових видатків без необхідності вкладення коштів з боку отримувача.
Бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена або створена згідно з Конституцією України, а також установа чи організація, що створена в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка утримується за рахунок Державного бюджету України чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.
Бюджетне планування - процес складання, розгляду та затвердження бюджету на наступний рік. Охоплює комплекс організаційних заходів та методику розрахунку окремих статей бюджету.
Бюджетне право - сукупність фінансово-правових норм, що регламентують формування та використання коштів бюджету та бюджетний процес.
Бюджетне прогнозування - передбачення майбутніх бюджетних доходіві видатків у багаторічному часовому інтервалі між прийняттям рішення і початком дій.
Бюджетне регулювання - діяльність органів законодавчої і виконавчої влади вищого рівня щодо розподілу і перерозподілу доходів та нормування видатків, яка здійснюється з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.
Бюджетне фінансування - надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов'язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій. Являє собою процес виділення, зарахування, розподілу та перерахування

 
 

Цікаве

Загрузка...