WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

діяльності шляхом їх нормування.
Для усереднених розрахунків в зарубіжній практиці застосовують наступні стандартні норми запасів: по сировині і матеріалам - 3 місяці (90 днів); по готовій продукції - 1 місяць (30 днів); по товарах, що реалізуються підприємствами торгівлі - 2 місяці (60 днів) [6,c.270].
Потреба в грошових активах визначається на основі майбутнього їх витрачання на розрахунки по оплаті праці (виключаючи нарахування на неї); по авансових та податкових платежах; по маркетинговій діяльності (витрати на рекламу); за комунальні послуги і інші. Така потреба визначається, переважно, в розрізі перерахованих видів платежів на майбутні три місяці (що забезпечує достатній запас платоспроможності підприємства). В умовах інфляції нормативи активів підприємства в грошовій формі знижуються.
Потреба в інших активах встановлюється методом прямого рахунку по окремих їх різновидах з урахуванням особливостей підприємства. Розрахунок потреби в інших активах здійснюється окремо по позаоборотних і оборотних активах.
За результатами проведених розрахунків визначається загальна потреба у позаоборотних і оборотних активах підприємства. Потреба у позаоборотних активах розраховується шляхом підсумовування потреби в основних засобах, нематеріальних активах і інших видах позаоборотних активів. Відповідно потреба в оборотних активах визначається шляхом підсумовування потреби в запасах товарно-матеріальних цінностей, грошових активів і інших видах оборотних активів.
Розрахунок потреби в активах ТОВ "Кондлайн" доцільно здійснювати в трьох варіантах :
1) мінімально необхідна сума активів, що дозволяє вести господарську діяльність;
2) необхідна сума активів, що дозволяє вести господарську діяльність з достатніми розмірами страхових запасів по основних видах оборотних коштів (матеріальним і грошовим активам);
3) максимально необхідна сума активів, що дозволяє придбати у власність всі потрібні основні засоби і нематеріальні активи, а також створити достатні розміри страхових запасів по всіх видах оборотних активів.
У процесі розрахунків спочатку визначаються показники мінімального і максимального варіантів потреби в активах, а потім в рамках цих її меж формується необхідна їх сума.
Форма розрахунку потреби в активах ТОВ "Кондлайн" наведена в табл. 3.1.
Формування відповідних принципів фінансування оборотних активів в кінцевому результаті визначає співвідношення між рівнем рентабельності використання власного капіталу і рівнем ризику зниження фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, своєрідним барометром якого виступають сума і рівень чистих оборотних активів (чистого робочого капіталу).
Таблиця 3.1.
Розрахунок потреби в активах ТОВ "Кондлайн" на 2005 рік
Види активів
підприємства
Варіанти розрахунку
(тис. грн.)
Мінімально необхідна сума активів Необхідна сума активів з достатніми розмірами страхових запасів Максимально необхідна сума активів
1.
2.
3.
Основні засоби - всього
в тому числі:
- будівлі, приміщення, споруди
- машини, механізми
Нематеріальні активи
Інші види позаоборотних активів
69,0
49,0
20,0
13,6
7,0
70,0
50,0
20,0
14,0
7,0
75,0
53,0
22,0
14,0
7,0
Разом позаоборотні активи 89,6
91,0
96,0
4.
5.
6.
Запаси товарно-матеріальних цінностей - всього
в тому числі:
- запаси сировини і матеріалів
- незавершене виробництво
- запаси товарів
Грошові активи
Інші види оборотних активів
320,0
10,0
10,0
300,0
65,0
20,0
400,0
20,0
20,0
360,0
80,0
25,0
500,0
30,0
40,0
430,0
90,0
25,0
Разом оборотні активи 405,0
505,0
615,0
Загальна потреба в активах 494,6
596
711,0
Оптимізація обсягу поточного фінансування активів підприємства дозволяє виявити і мінімізувати реальну потребу підприємства в фінансуванні активів за рахунок власного капіталу і фінансового кредиту, що залучається (в довгостроковій або короткостроковій його формах).
На першому етапі розрахунків прогнозується обсяг кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді. Її основу складає як кредиторська заборгованість по товарних операціях, так і внутрішня кредиторська заборгованістьпідприємства. Розрахунок обсягу кредиторської заборгованості підприємства, що прогнозується в майбутньому періоді, здійснюється по наступній формулі:
К3п = (КЗт + КЗвн - К3пр) х (1 + Тр), (3.1)
де К3п - прогнозний обсяг кредиторської заборгованості підприємства;
КЗт - середня фактична сума кредиторської заборгованості підприємства по товарних операціях в аналогічному попередньому періоді;
К3вн - середня фактична сума внутрішньої кредиторської заборгованості (кредиторської заборгованості інших видів) підприємства в аналогічному попередньому періоді;
К3пр - середня фактична сума простроченої кредиторської заборгованості підприємства (всіх видів) в аналогічному попередньому періоді;
Тр - запланований темп приросту товарообігу, виражений десятковим дробом.
Визначимо обсяг кредиторської заборгованості підприємства в 2005 році виходячи з даних фінансової звітності (додаткиА, Б та В) та запланованого темпу приросту товарообігу 20% :
(3620,1 + 70,3 - 68,7) х (1 + 0,2) = 4346,0 тис. грн.
Оскільки рекомендоване співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості дорівнює 1, то заплануємо рівень дебіторської заборгованості у сумі 4350,0 тис. грн.
На другому етапі розрахунків, виходячи з раніше встановлених планових обсягів запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, а також обсягів кредиторської заборгованості, визначається обсяг поточного фінансування активів підприємства. Розрахунок здійснюється по наступній формулі:
ОТФп = 3п + ДЗп - КЗп, (3.2)
де ОТФп - прогнозований обсяг поточного фінансування активів підприємства;
3п - запланований обсяг запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства;
ДЗп - запланований обсяг дебіторської заборгованості підприємства;
КЗп - прогнозний обсяг кредиторської заборгованості підприємства.
За розрахунками на 2003 рік за умови мінімально необхідної суми активів цей показник дорівнюватиме:
ОТФп = 405,0 + 4350,0 - 4346,0 = 409,0 тис. грн.
Якщо в майбутньому періоді тривалість фінансового циклу підприємства не міняється, то розрахунок обсягу поточного фінансування активів здійснюється по спрощеній формулі:
ОТФп = ПФЦ х ОРп, (3.3)
де ОТФп - прогнозний обсяг поточного фінансування активів підприємства;
ПФЦ - тривалість фінансового циклу підприємства, в днях;
ОРц - одноденний об'єм реалізації продукції, що планується.
На третьому етапі розрахунків з урахуванням виявлених у процесі аналізу резервів розробляються заходи щодо скорочення прогнозного обсягу поточного фінансування активів (а відповідно і тривалість фінансового циклу) підприємства. Оскільки запаси товарно-матеріальних цінностей, що плануються, забезпечують реальний приріст операційної діяльності, основна увага при розробці таких заходів приділяється забезпеченню скорочення обсягу дебіторської заборгованості і особливо - збільшенню обсягу кредиторської заборгованості

 
 

Цікаве

Загрузка...