WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

найближчій перспективі рівень платоспроможності підприємства не зміниться на краще і буде недостатнім.
Для того, щоб остаточно впевнитись в правильності результатів наших розрахунків визначимо коефіцієнт виконання бюджету готівки та синхронність надходження та витрат грошових потоків за період з 1.01.2004 р. по 1.01.2003 р. по місяцях за даними про рух грошових коштів (Головна книга та аналіз оборотів по рахунку 31 "Рахунки в банках", 30 "Каса" та плановими даними (табл. 2.7).
Таблиця 2.7
Аналіз динамічної платоспроможності ТОВ "Кондлайн"
за період з 1.01.2004 р. по 1.01.2005 р.
Період Коефіцієнт достатності формування грошових активів Синхронність надход- ження та витрат грошових коштів
Січень 2003 р.
Лютий 20001 р.
Березень 2003 р.
Квітень 2003 р.
Травень 2003 р.
Червень 2003 р.
Липень 2003 р.
Серпень 2003 р.
Вересень 2003 р.
Жовтень 2000 р.
Листопад 2000 р.
Грудень 2000 р.
7,2 + 215,8 = 1,25
175, 5 + 2,9
47,5 + 118,7 = 1,04
157,1 + 2,9
9,1 + 174,4 = 1,43
129,4
54,1 + 122,5 = 1,2
144,3 + 2,9
32,3 + 99,8 = 1,1
116,4 + 3,3
15,7 + 111,9 = 0,096
124,9 + 3,3
2,7 +119,7 = 1,1
108,2+ 3,3
14,2 + 100,2 = 0,098
110,7 + 3,9
3,7 + 104,2 = 1,04
99,3 + 3,9
8,6 + 177,7 = 1,07
169,4 + 5,3
16,9 + 188,5 = 1,1
180,9 + 5,4
24,5 + 194,2 = 1,35
157,0 + 5,5
215,8 - 175,5 = 40,3
118,7 - 157,1 = - 38,4
174,4 - 129,4 = 45
122,5 - 144,3 = - 21,8
99,8 - 116,4 = -16,6
111,9 - 124,9 = - 13
119,7 - 108,2 = 11,5
100,2 - 110,7 = - 10,5
104,32 - 99,3 = 4,9
177,7 - 169,4 = 8,3
188,5 - 180,9 = 7,6
194,2 - 157,0 = 37,2
Як видно з таблиці, коефіцієнт достатності формування грошових активів дуже низький (оптимальний рівень 1,2) і поступово знижується (крім грудня, коли підприємство отримало досить велику суму авансів від покупців), що є ознакою дефіціту грошових коштів і недостатності їх у залишку на рахунках.
Тепер розрахуємо синхронність надходження та витрат коштів ТОВ "Кондлайн" за період з 1.01.2004 р. по 1.01.2003 р. за даними таблиці :
40,32+(-38,4)2+(-21,8)2+(-16,6)2+(-13)2+11,522+(-10,5)2+4,92+8,32+7,62+37,2 2 =
12
= 20,5.
Значення показника на рівні 20,5 при оптимальному рівні близько 0 свідчить про незбалансованість грошових потоків підприємства.
Таким чином розрахунки динамічної платоспроможності ТОВ "Кондлайн" повністю підтверджують розрахунки статичної платоспроможності і свідчать про недостатній рівень платоспроможності підприємства у 2003 - 2004 роках.
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ "КОНДЛАЙН"
3.1. Обгрунтування планування розміру активів підприємства та джерел їх формування
Одним з найвагоміших чинників, що визначають рівень платоспроможності підприємства є політика фінансування активів підприємства.
Політика фінансування активів підприємства представляє собою частину загальної політики управління його активами і виявляється в оптимізації об'єму і складу фінансових джерел їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного та позикового капіталу, достатньої фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Існує три принципових підходи до фінансування активів підприємства [6,c.375]:
Консервативний підхід передбачає, що за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу повинні фінансуватися постійна частина активів і приблизно половина змінної їх частини. Друга половина змінної частини активів підприємства повинна фінансуватися за рахунок короткострокового позикового капіталу. Така модель фінансування активів забезпечує високий рівень фінансової стійкості підприємства (за рахунок мінімального обсягу використання короткострокових позикових коштів), однак збільшує витрати власного капіталу на їх фінансування, що при інших однакових умовах приводить до зниження рівня його рентабельності.
Помірний (або компромісний) підхід до фінансування активів передбачає, що за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу повинна фінансуватися постійна частина активів, в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу весь обсяг змінної їх частини. Така модель (тип політики) фінансування активів забезпечує прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства і рентабельність використання власного капіталу, наближену до средньоринкової норми прибутку на капітал.
Агресивний підхід до фінансування активів передбачає, що за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу фінансується лише невелика частка постійної їх частини (не більше половини), в той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу - переважна частка постійної і вся змінначастини активів підприємства. Така модель (тип політики) створить проблеми в забезпеченні поточної платоспроможності і фінансової стійкості підприємства. Разом з тим, вона дозволяє здійснювати операційну діяльність з мінімальною потребою у власному капіталі, а отже забезпечувати при інших рівних умовах найбільш високий рівень його рентабельності. Саме ця політика використовувалась у 2003-2004 рр. ТОВ "Кондлайн" для формування необхідних йому активів.
Політика фінансування активів обирається підприємством відповідно до запланованих розмірів активів і власних фінансових ресурсів.
Планування розміру активів підприємства здійснюється відповідно до потреби в них. Розрахунок потреби в активах підприємства здійснюється за їх видами (основні засоби, нематеріальні активи, запаси товарно-матеріальних цінностей, грошові активи та інші види активів).
Потреба в основних засобах розраховується по окремих їх групах.
На першому етапі визначається потреба в окремих видах машин і обладнання, що використовуються у виробничому технологічному процесі.
На другому етапі визначається потреба в окремих видах машин і обладнання, що використовуються в процесі управління операційною діяльністю (офісні меблі, електронно-обчислювальні машини, засоби зв'язку і т.п.).
На третьому етапі визначається потреба в приміщеннях (будівлях) для здійснення безпосереднього виробничого процесу (з усіма допоміжними його видами) і розміщення персоналу управління.
Потреба в нематеріальних активах визначається виходячи з технології здійснення операційного процесу.
При визначенні вартісного обсягу позаоборотних операційних активів, необхідних підприємству, враховується форма задоволення потреби в окремих їх видах - придбання у власність, фінансова або оперативна оренда тощо.
Потреба в запасах товарно-матеріальних цінностей розраховується диференційовано в розрізі наступних їх видів:
а) потреба в оборотному капіталі, що авансується в запаси сировини і матеріалів;
б) потреба в оборотному капіталі, що авансується в запаси готової продукції (для промислових підприємств);
в) потреба в оборотному капіталі, що авансується в запаси товарів (для торгових підприємств).
Потреба в оборотному капіталі, що авансується в запаси товарно-матеріальних цінностей кожного виду, визначається шляхом множення одноденної їх витрати на норму запасу в днях. Норми запасів товарно-матеріальних цінностей кожного виду встановлюються кожним підприємством самостійно виходячи з галузевих і інших особливостей його господарської

 
 

Цікаве

Загрузка...