WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства - Курсова робота

прибуток -144,5 1,3 -100,9 145,8
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства показав, що за 2004 рік підприємством реалізовано товарів на суму 4348,0 тис.грн., що нижче обсягів аналогiчного перiоду минулого року на 33,4% (Додаток В). Чистий доход від реалізації зменшився на 2260,4 тис. грн., або 41,4%, що перевищує темпи зменшення виручки від реалізації за рахунок інших вирахувань з доходу. При цьому, зважаючи на те, що собівартість реалізованої продукції теж зменшилася на 41,6 % (2163,1 тис. грн), що в сумі з іншими факторами дало зменшення валового прибутку на 97,3 тис. грн., або на 36,8%.
Збільшення інших операційних доходів на 116,8%, зменшення адміністративних витрат на 34% і витрат на збут 40,1% та збільшення інших операційних витрат на 101,2% призвело до зростання прибутку від операційної діяльності на 85,6 тис. грн., або на 127,8 %.
Фінансові витрати підприємства знизились на 73,8 тис. грн. (34,9%). Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування склав 4,3 тис. грн. Податок на прибуток підприємства становив 3 тис. грн.
У 2004 році підприємство отримало чистий прибуток у сумі 1,3 тис. грн., що безперечно виступає позитивним моментом порівняно зі збитками минулого року, але не є вагомим джерелом власних фінансових ресурсів, і, відповідно покращення становища підприємства.
2.2. Оцінка платоспроможності ТОВ "Кондлайн"
За даними фінансової звітності - балансу (Додатки А та Б) та звіту про фінансові результати (Додаток В) - за 2003 та 2004 р. проаналізуємо статичну платоспроможність ТОВ "Кондлайн" на початок і кінець періоду.
Таблиця 2.5.
Аналіз статичної платоспроможності ТОВ "Кондлайн" за 2003 - 2004рр.
Назва показника Розрахунок на
1.01.2004 р. Розрахунок
на 1.01.2003 р. Відхи-лення
1.Коефіцієнт загального покриття
2.Коефіцієнт проміжної ліквідності
3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності
4.Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості
5.Коефіцієнт забезпеченості поточних пасивів власними коштами 4005,3/3750,0=
=1,068
3425,9/3750,0=
=0,914
7,2/3750,0=0,002
3377,3/2850,5=
=1,184
256,5/4005,3=
=0,064 5267,6/5151,2=
=1,023
4624,0/5151,2=
=0,898
61,7/5151,2=0,012
4520,9/4530,3=
=0,998
108,8/5267,6=
=0,021 -0,045
-0,16
+0,01
-0,186
-0,043
Коефіцієнт загального покриття (потенційна платоспроможність) вищий 1 - це свідчить про те, що поточні пасиви підприємства повністю покриті його поточними активами, тобто у випадку необхідності ТОВ "Кондлайн" може розрахуватися за своїми зобов'язаннями після реалізації своїх оборотних активів. Однак наближення коефіцієнту до критичного значення (на 1.01.03) свідчить про погіршення становища.
Коефіцієнт проміжної ліквідності ТОВ "Кондлайн" на рівні 0,914 на 1.01.2004 та 0,898 на 1.01.2003 вважається позитивним, оскільки нормативне значення цього показника 0,7-0,8. Такий рівень свідчить про здатність підприємства виконувати поточні зобов'язання за рахунок коштів та дебіторської заборгованості. Однак, зменшення показника на кінець періоду свідчить про зниження рівня платоспроможності підприємства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності на рівні 0,002 на 1.01.2004р. та 0,012 на 1.01.2003 р.- це зовнішня ознака неплатоспроможності ТОВ "Кондлайн", оскільки нормативне значення цього показника 0,2-0,35. Це означає, що підприємство негайно може сплатити лише 0,2% короткострокових зобов'язань на початок періоду, і лише 1,2%- на кінець, але позитивним моментом є зростання рівня показника.
Коефіцієнт співвідношеня дебіторської і кредиторської заборгованості на рівні 1,184 та 0,998 на початок і кінець періоду свідчить про те, що підприємство втратило здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року.
Коефцієнт забезпеченості поточних пасивів власними коштами на рівні 0,064 на 1.01.2004 та 0,021 на 1.01.2003 р. показує високий рівень залежності підприємства від кредиторів і низьку можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Зниження показника є сигналом втрати платоспроможності підприємства і підвищення залежності від кредиторів.
Для поглиблення аналізу статичної платоспроможності підприємства проаналізуємо показники ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості ТОВ "Кондлайн"
Таблиця 2.6.
Аналіз ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості ТОВ "Кондлайн" за 2003 та 2004 роки
Назва показника 2003 рік 2004 рік Відхи-лення
1.Середній період обороту товарних запасів (в днях) (Отз).
2.Середній період обороту дебіторської заборгованості (Одз).
3.Період погашення кредиторської заборгованості (Окз).
4.Період операційного циклу(Оц).
5.Період фінансового циклу (Фц).
28,0 + 181,3 = 209,3
209,3 - 196,6 = 12,7
65,0 + 327,0 = 329,0
329,0 - 437,7 = - 108,7 +37
+145,7
+241,1
+182,7
х
Як свідчать розрахунки, середній період обороту товарних запасів ТОВ "Кондлайн" за 2004 рік збільшився на 37 дні порівняно з відповідним періодом 2003 року.
Середній період інкасаціїдебіторської заборгованості зріс на 145,7 дні, що в умовах зниження товарообороту свідчить про значне зниження ліквідності підприємства.
Період погашення кредиторської заборгованості ТОВ "Кондлайн" збільшився більше ніж у два рази, щосвідчить про падіння рівня платоспроможності підприємства.
Період операційного циклу, тобто перетворення купленого товару у гроші на підприємстві збільшився більш ніж на 182 дні, що свідчить про спад ділової активності підприємства і неефективну політику управління дебіторською заборгованістю.
Період фінансового циклу ТОВ "Кондлайн" (період обороту грошових коштів) у 2004 році зменшився порівняно з 2003 роком, що є позитивною тенденцією, але від'ємне значення показника свідчить про те, що підприємство постійно живе "в борг", тобто не має достатньої кількості грошових коштів (період обороту кредиторської заборгованості перевищує період операційного циклу на 108,7 днів).
Отже, наведені розрахунки свідчать про низьку статичну платоспроможність та ліквідність ТОВ "Кондлайн", що негативно характеризує роботу підприємства.
Але низький рівень статичної платоспроможності може бути випадковим, тобто тимчасовим, або мати постійний характер. Для глибокого аналізу платоспроможності підприємства використовують показники динамічної платоспроможності.
Розрахуємо показники динамічної платоспроможності ТОВ "Кондлайн" за період з 1 січня 2004 р. по 1 січня 2003 р. використовуючи показники звітності та вже зроблені розрахунки.
Спочатку визначимо найближчу перспективу зміни рівня платоспроможності ТОВ "Кондлайн" за допомогою коефіцієнта відновлення (втрати) платоспроможності.
(2.1)
де Кзпр - розрахунковий коефіцієнт загального покриття;
Кзпн - нормативне значення (Кзпн = 2).
Розрахунковий коефіцієнт платоспроможності дорівнює:
Кзпр = Кзп на 1.01.03 + Кзп, (2.2)
де Кзп - зміна коефіцієнту платоспроможності (загального покриття) за 2004 рік.
За даними розрахунків, що наведені в таблиці 2.5, коефіцієнт платоспроможності (загального покриття) на 1.01.03 дорівює 1,023 і знизився він за 2004 рік на 0,045 , тому:
Значення коефіцієнту менше 1 означає, що в

 
 

Цікаве

Загрузка...