WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

грн.).
Таблиця 2.1. Групування підприємств за фінансовим результатом до оподаткування за видами економічної діяльності за січень - грудень 2004 року
Кількість підп Фінансовий результат тое прибуток, збиток (-) Підприємства які одержали прибуток від звичайної діяльності Підприємства, які отримали збиток від звичайної діяльності
К-ть підприємств %, до загальної к-ті прибуток К-ть підприємств В % до загальної к-ті підп. збиток
Всього по економіці 69 12341 37 53,6 20387 32 46,4 8046
Промисловість 28 226 9 32,1 7274 19 67,9 7046
Будівництво 7 709 4 57,1 1097 42,9 288
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту 16 316 13 81,3 488 18,8 172
Транспорт і зв'язок 2 80 2 100,0 80 - - -
Фінансова діяльність 1 11300 1 100,0 11300 - - -
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 4 -239 2 50,0 86 2 50,0 325
Освіта 4 -85 2 50,0 50 2 50,0 135
Охорона здоров'я 1 11 1 100,0 11 - - -
Колективні, громадські та особисті послуги -77 3 50,0 1 3 50,0 78
Станом на 1 грудня 2004 року дебіторська заборгованість всього склала 28,9 млн. грн. зменшилась з початку року на 14,6%, з якої 6,2 млн. грн. прострочена і становить 21,6% від загальної заборгованості. Кредиторська заборгованість - 67,2 млн. грн. зросла з початку року на 19,2%, з якої 15,8 млн. грн. прострочена і складає 23,6% від загальної заборгованості. В структурі дебіторської та кредиторської заборгованості основна частка припадає заборгованість між підприємствами України, понад 90%.
Таблиця 2.2.
Галузь економіки Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Всього В т.ч. простроч. всього В т.ч. просроч.
всього 28927 6235 67245 15844
в т.ч. сільське та лісове господарство 44 15 42 9
Добувна і обробна промисловість, виробництво і розподілення тепла, газу і води 15421 4975 32652 14660
будівництво 2675 686 1830 1076
Оптова та роздрібна торгівля 2481 2 10040 8
транспорт 120 17 216 79
Фінансова діяльність 6537 408 20400 -
Операції з нерухомістю 1443 65 1781 -
освіта 41 4 185 -
Охорона здоров'я та соціальна допомога 11 3 4 -
Колективні, громадські та особисті послуги 154 60 95 12
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зайнятих в економіці міста (без працівників малих підприємств кооперативів) склала за січень-грудень 2004 року 12,3 тис. чол., в еквіваленті повної зайнятості - 11,0 тис. чол. або 89,2% штатних працівників облікового складу. Порівняно з відповідним періодом минулого року чисельність штатних працівників зросла на 2,4%. Фонд оплати праці робітників і службовців цілому по місту склав 62,2 млн. грн., в т.ч. фонд оплати праці штатних працівників - 50,8 тис. грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штаті працівника за січень-грудень 2004р. склала 447,83 грн. і збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 29,4% в порівнянні з відповідним періодом 2003 року. Зростання заробітної плати спостерігається по всіх ВЇ економічної діяльності зокрема на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуги з ремонту автомобілів (61,41%), і в промисловості (31,7%). Найвища заробітна плата спостерігається на транспорті і становить 895,58 грн. і по підприємствах операція: нерухомістю здавання під найм та послуги юридичним особам 698,22грн.
Негативно вплинуло на виконання запланованих на звітній період обсягів надходжень до бюджету несвоєчасність і неповнота внесення платежів суб'єктами оподаткування.
Пасивна недоїмка по платежах до місцевого бюджету станом 01.01.2005р. склала 1388,2тис.грн. (активна склала 559,8тис.грн зменшилась від початку року на 423,9тис.грн., з них по основних видах і становить:
- по платі за землю - 960,4 тис. грн.;
- по податку на прибуток - 154,3 тис. грн.;
- по комунальному податку - 97,0 тис. грн.;
- по податку з власників транспортних засобів - 150,6 тис. грн.
Найбільшу частку, а саме 76 відсотків в загальному фонді складають закріплені доходи, що враховуються при визначені обсягів між бюджетних трансфертів. У звітному році їх заплановано одержати в сумі 11429400 грн., фактично надійшло - 10965886 - гри., що становить 95,9 відсотків до запланованих, або з недовиконанням на 463514 грн. В порівнянні з минулим роком закріплених доходів надійшло менше на 1658414 грн. через зменшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб. Допущена Міністерством фінансів України технічна помилка при розрахунку доходів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів призвело до невиконання розрахованих Міністерством фінансів України доходів на суму 463514 грн.
У звітному періоді на виправлення технічної помилки бюджет міста одержав 1283500 грн. дотації та на недовиконання розрахованих на 2004 рік Міністерством фінансів України надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, 593500 грн. середньострокової позички.
Податок з доходів фізичних осіб становить 80 відсотків від всіх закріплених доходів. За 2004 рік до бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб на 7983396 грн. при запланованих 9109400 грн., що становить 87,6 відсотків до запланованих, або з недовиконанням 1126004 грн. В порівнянні з минулим роком податку з доходів фізичних осіб надійшло менше на 2245804 грн., що пов'язано із введенням 1 січня звітного року ставки оподаткування в розмірі 13 відсотків та зняттям з реєстрації 752 суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та 19 суб'єктів - юридичних осіб.
Негативно вплинуло на виконання запланованих надходжень податку з доходів фізичних осіб наявність в місті заборгованості із виплатою зарплати, яка на кінець року становила 2,8 млн. грн. і яка значно, а саме на 1,4 млн. грн., скоротилась в порівнянні з початком року.
Зменшили на кінець року заборгованість із виплатою зарплати такі підприємства як:
- ВАТ "Коломиясільмаш" - на 819,4тис.грн..;
- ВАТ "Завод КРП" - повністю ліквідовано заборгованість;
- ЗАТ "Прикарпаття" - на 119,8тис.грн..;
- ВАТ "ДОЗ" - на 82тис.грн.
Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету у 2004 році були:
- Локомотивне депо - 901,7тис.грн., що становить 11,3 відсотки в загальній сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб;
-Вагонне депо - 430,4тис.грн., що становить 5,4 відсотки в загальній сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб;
- Відділ освіти міської ради - 463,0 тис. грн., що становить 5,8 відсотків в загальній сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб;
- ЗАТ "Заводоуправління будівельних матеріалів" - 356,2 тис. грн., що становить - 4,5 відсотків в загальній сумі надходжень податку з доходів фізичних осіб.
В поточному році працівниками оДПІ було проведено 41 перевірку по факту правильності нарахування та повноти справляння податку з доходів фізичних осіб, в результаті чого сума нарахованої пені склала 14601 грн.
По всіх інших видах закріплених доходів виконано як

 
 

Цікаве

Загрузка...