WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

відрахування між бюджетних трансфертів.
У випадку, коли для проведення платежів недостатньо коштів, з акумульованих на рахунках 3142 місцевого бюджету, необхідна для здійснення повернення частка коштів перераховується на цей рахунок місцевим фінансовим органом. Підставою для такого перерахування є звернення казначейства до фінансового органу, на видатковий рахунок якого були перераховані кошти, та копія висновку органу стягнення.
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, в управлінні казначейства відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів". Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 окремо для кожного місцевого бюджету.
Кількість таких рахунків для кожного з місцевих бюджетів залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити найбільш оптимальний процес його виконання. Як правило, для кожного місцевого бюджету, відкривається не менше трьох рахунків за балансовим рахунком 3142. на перший з ним акумулюються доходи загального фонду місцевого бюджету, які не враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу.
На другому рахунку акумулюються усі доходи, за рахунок яких відбувається перерахування коштів, що передаються до державного та інших місцевих бюджетів. На третій рахунок акумулюються кошти, що враховуються при визначенні обсягів дотації вирівнювання, яка надається з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам. Необхідність відкривати більше котлових рахунків може бути обумовлена особливостями касового виконання місцевих бюджетів за доходами.
Суми коштів, які зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", направляються на здійснення видатків, передбачених місцевими бюджетами, шляхом перерахування цих коштів у такій послідовності:
1) на рахунки для зарахування між бюджетних трансфертів (дотації вирівнювання; субвенції; коштів, що передаються до державного та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, інших дотацій), передбачених у відповідному бюджеті;
2) кошти, що залишилися після перерахування між бюджетних трансфертів, на підставі розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів, затверджених керівником місцевого органу виконавчої влади, перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особливі рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету"
На рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141, сплачується більше ста видів платежів, що є доходами загального фонду місцевих бюджетів. До таких платежів належать збори за використання різних видів природних ресурсів місцевого значення, плата за видачу ліцензій та сертифікатів, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за торгові патенти на право здійснення підприємницької діяльності та інші. На рахунки, відкриті за даним балансовим рахунком, перераховуються всі види між бюджетних трансфертів, які підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів.
Платежі за надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях державного казначейства за рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки". Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6122 дає інформацію про надходження коштів (з урахуванням повернення платежів) до спеціального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року.
Повернення помилково та надмірно сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3151 у межах поточних надходжень за день.
У випадку недостатності або відсутності коштів на цьому рахунку повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". У разі недостатності коштів на даному рахунку необхідна для здійснення повернення частка коштів може перерахуватись на цей рахунок місцевим фінансовим органом з його видаткового рахунку. Підставою для здійснення фінансовим органом такого перерахування коштів є звернення казначейства та копія висновку органу стягнення.
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, управління казначейства відкривають рахунки за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" для кожного місцевого бюджету.
Залишки коштів, що склалися на відповідних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", на кінець операційного дня засобами програмного забезпечення, шляхом формування меморіальних документів перераховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" для подальшого їх направлення на здійснення відповідних видатків шляхом перерахування цих коштів:
1) на рахунки для зарахування між бюджетних трансфертів (субвенцій на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування; субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань; субвенцій на виконання інвестиційних проектів; інших субвенцій), передбачених у відповідному бюджеті;
2) кошти, що залишились після перерахування між бюджетних трансфертів, на підставі розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, затверджених керівником місцевого органу виконавчої влади, перераховуються на рахунки головних розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету"
На рахунки, відкриті забалансовим рахунком 3151, сплачуються майже три десятки різних платежів, зокрема, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відсотки за користування позиками, що надавалися з місцевих бюджетів, кошти від відчуження майна, що перебувало у комунальній власності, субвенції, що є доходами спеціального фонду в структурі загальних надходжень місцевих бюджетів є незначною.
Платежі, які розподіляються між

 
 

Цікаве

Загрузка...