WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

бюджету;
10) передають відповідним Державним податковим інспекціям
документи про стягнення у безспірному порядку до Державного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках Державного бюджету;
11) готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;
12) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.
На казначейську систему виконання видаткової частини бюджету, принциповою ознакою якої є здійснення видатків, розпорядників бюджетних коштів шляхом оплати рахунків органами Державного казначейства переведено понад 30 тисяч розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, яким відкрито понад 114 тисяч рахунків. Завдяки переходу від відомчого фінансування до оплати рахунків, інформація про виконання державного бюджету сконцентрована в системі Державного казначейства в принципово більш широкому та прозорому вигляді, доступ до неї став незрівнянно простіший. Це, в свою чергу, дало можливість контролювати бюджетні видатки на всіх стадіях виконання державного бюджету. До запровадження казначейського виконання державного бюджету, фактично існував лише один вид фінансового контролю - аудит, який здійснювався шляхом перевірок і ревізій безпосередньо на місцях, в установах, організаціях органами Контрольно-ревізійної служби та внутрішнього аудиту 1 раз на два роки.
Учасниками відносин, в процесі виконання бюджетів виступають органи Державного Казначейства України, фінансові органи, головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники коштів II та III ступеня.
Головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їхніх керівників, які відповідно до Бюджетного Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.
Головний розпорядник коштів :
o розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій,
визначених нормативно-правовим актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
o розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністру фінансів України чи місцевому фінансовому органу;
o отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
o затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачено законодавством;
o здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів;
o одержує звіти про використання коштів від розпорядників нижчого рівня і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.
Розпорядники коштів II ступеня - бюджетні установи в особі їхніх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів для переказу розпорядникам III ступеня та безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.
Розпорядники коштів III ступеня - бюджетні установи в особі їхніх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам. [4, с.8-9 ]
Отже, підсумовуючи все вищесказане, на сьогоднішній день основними завданнями Державного казначейства України є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка повинна бути спрямована на створення такої оптимальної системи оперативного управління державними фінансами, що забезпечить своєчасні розрахунки за зобов'язаннями держави і сприятиме вирішенню проблеми незбалансованості ресурсної і видаткової частини державного бюджету в часі.
СТРУКТУРА КОЛОМИЙСЬКОГО
ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
2.2. Проведення операцій з платежами до місцевих бюджетів
Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням рад є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях державного казначейства за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів до місцевих, бюджетів одночасно відображається на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету".
Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6121 дає інформацію про надходження, з урахуванням повернення, платежів до загального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. За окремими аналітичними рахунками допускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернення платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше, ніж надходжень. Від'ємний залишок за рахунок бюджетного обліку 6121 у цілому не допускається.
Рис. 2.1. Схема зарахування доходів місцевих бюджетів на рахунки, відкриті в органах казначейства
Повернення помилково та надмірно сплачених платежів, які надійшли до загального фонду місцевого бюджету, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3141 у межах поточних надходжень за день. У випадку недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку 3141 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" в межах поточних надходжень за день. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному рахунку 3142 повернення може здійснюватися шляхом залучення коштів з інших рахунків 3142, відкритих для акумулювання доходів відповідного місцевого бюджету.
При недостатності коштів на рахунку 3142, з якого проводиться відрахування між бюджетних трансфертів, повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів, що надійшли на інший рахунок 3142, з якого не проводиться відрахування між бюджетних трансфертів. У випадку здійснення такого підкріплення протягом наступних робочих днів необхідно спочатку відновити залучені суми на відповідний рахунок, з якогонадавалось підкріплення, і тільки після цього проводити відрахування між бюджетних трансфертів за встановленими нормативами.
У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3142, з якого не проводиться відрахування трансфертів місцевим бюджетам, повернення може здійснюватись шляхом залучення коштів з іншого рахунку 3142, однак лише після того, як з нього проведено

 
 

Цікаве

Загрузка...