WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

виконання;
12) складають щоденну, періодичну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів за доходами у розрізі кодів бюджетної класифікації;
13) щодня надають виписки з рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів та іншу інформацію про виконання місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням між бюджетних трансфертів органам податкової служби, місцевим фінансовим органам та органам місцевого самоврядування.
В умовах казначейського обслуговування місцевих бюджетів відчутно зріс обсяг бюджетних повноважень територіальних органів казначейства, розширено коло їх функціональних обов'язків. Разом з тим казначейська система обслуговування місцевих бюджетів не позбавляє місцеві органи влади прав, гарантованих їм Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а створює належні умови для ефективного виконання покладених на них повноважень.
Це відбувається завдяки посиленню функцій контролю у процесі виконання бюджетів, отриманню від органів казначейства повної й оперативної інформації про операції з коштами місцевого бюджету і поліпшення управління бюджетними коштами. При цьому за органами місцевого самоврядування залишається право приймати рішення у процесі виконання бюджету, а органи казначейства наділя-ються повноваженнями здійснювати фінансові операції, що пов'язані з виконанням цих рішень.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ.
2.1. Структура та функції Державного казначейства України.
На сьогоднішній день систему Державного казначейства України становлять : Державне казначейства України та його територіальні органи - управління Державного казначейства України в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах, районах у містах.
Державне казначейство та його територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, Національним банком України, установами інших банків, Державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, Державною контрольно-ревізійною службою в Україні.
Основними завданнями Державного казначейства України є:
" організація виконання Державного бюджету України і
здійснення контролю за цим;
" управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, встановлених на відповідний період;
" фінансування видатків Державного бюджету України;
" o ведення обліку касового виконання Державного бюджету
України;
" складання звітності про стан виконання Державного бюджету України;
" здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;
" розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, містах Києва та Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
" здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;
" розробка нормативно-методичних документів з питань
бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів. [2, с.4-5 ]
Основним завданням Державного казначейства також є удосконалення системи ефективного управління коштами державного бюджету та процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю і звітності, чітке визначення і розподіл функцій між учасниками бюджетного процесу, створення єдиного комплексу технічних і програмних засобів інформаційної системи Державного казначейства та інші.
Державне казначейство України відповідно до покладених завдань:
" організовує та здійснює виконання державного бюджету,
виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;
" здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;
" веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного казначейства;
" здійснює управління доходами і видатками державного
бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків державного бюджету;
" здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і Мінфіну операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;
" організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів Державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;
" доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету;
" організовує розподіл між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених відрахувань;
" веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства.
Відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах:
1) здійснюють виконання відповідних показників Державного бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням Державного казначейства;
2) забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків Державного бюджету;
3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з Державного бюджету та державних позабюджетних фондів;
4) здійснюють прогнозування та касове планування коштів
Державного бюджету;
5) розподіляють між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
6) здійснюють за поданням Державних податкових інспекцій
повернення за рахунок Державного бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;
7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства;
8) здійснюють збирання, контроль, зведення таподання вище стоячим.
органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників Державного бюджету відповідним регіоном;
9) проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за
дотриманням чинного законодавства України з питань виконання
Державного

 
 

Цікаве

Загрузка...