WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

місцевої влади.
Починаючи з 2000 року всі доходи місцевих бюджетів поділяються також на доходи загального та спеціального фонду. Останні мають цільове призначення й використовуються для здійснення спеціальних, конкретно визначених видів видатків з місцевих бюджетів.
Донедавна однією з невід'ємних складових системи доходів місцевих бюджетів вважалися регульовані доходи - доходи, які з метою збалансування місцевих бюджетів надходили до цих бюджетів у формі відрахувань від загальнодержавних податків або платежів за нормативами, затвердженими у визначеному законом порядку. До 2002 року регульовані доходи були одним з найважливіших інструментів вітчизняної системи між бюджетних відносин.
Із прийняттям Бюджетного кодексу та проведенням між бюджетної реформи в Україні здійснено чіткий розподіл доходів між державним та місцевими бюджетами, а також між рівнями місцевих бюджетів. Крім того, сформовано та забезпечено ефективне функціонування системи між бюджетних трансфертів, завдяки якій припинено дію механізмів щорічного встановлення відрахувань до місцевих бюджетів від регульованих доходів. У зв'язку з тим, поняття "регульовані доходи", втратило свій сенс і практично є вилученим з вітчизняної бюджетної практики.
Дані про обсяги та структуру доходів місцевих бюджетів у розрізі бюджетної класифікації наведені у таблиці 1.2 та на рисунку 1.1.
Таблиця 1.2 Динаміка структури доходів місцевих бюджетів
Доходи 2003 рік 2004 рік
млн.грн. % млн.грн. %
Податкові надходження І 8595,3 54.2 18308,2 46.2
Неподаткові надходження 2436,5 7.1 2190.5 5.5
Доходи від операцій з капіталом 1024,0 3,0 1683,5 4,3
Цільові фонди 520,7 1,5 602,7 1.5
Доходи разом 22577,4 65,8 227824,4 57,5
Трансферти від органів державного управліня 11729,1 34,2 16819,4 42,5
Всього доходів 34306,5 100 39604,2 100
Рис.1.1. Структура доходів місцевих бюджетів в розрізі бюджетної класифікації
Вони свідчать про значну питому вагу в загальній сумі доходів місцевих бюджетів податкових надходжень та офіційних трансфертів від органів державного управління. Останніми роками спостерігається стабільна тенденція до зростання частки між бюджетних трансфертів у загальній сумі доходів місцевих бюджетів. Це є певною мірою результатом здійснюваної у державі політики фінансової децентралізації, спрямованої на зміцнення інституту місцевого самоврядування та посилення його ролі розвитку регіонів. Разом з тим це негативно позначається на фінансовій самостійності органів місцевого самоврядування, не стимулює їх ви-шукувати додаткові джерела надходжень, раціонально витрачати бюджетні кошти.
Що стосується податкових надходжень, то вони мають найбільшу питому вагу в структурі доходів місцевих бюджетів. Проте у їх динаміці відслідковується тенденція до поступово зменшення, у тому числі скорочується частка місцевих податків і зборів.
1.2. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами запроваджено в Україні з 1 січня 2002 року і здійснюється системою територіальних органів державного казначейства в межах повноважень, які визначені статтями 78 та 48 Бюджетного кодексу. У зв'язку з запровадженням казначейської форми виконання місцевих бюджетів істотно змінено схему обігу коштів у процесі виконання дохідної частини місцевих бюджетів, основним елементом якої відтоді стала внутрішня платіжна система Державного казначейства України.
Внаслідок запровадження з 1 січня 2004 року системи повно функціонального обслуговування місцевих бюджетів органами казначейства, вищевказана схема зазнала істотних змін. Відтоді більшість операцій з виконання дохідної частини місцевих бюджетів, крім операцій з повернення платникам сум надмірно або помилково сплачених платежів, здійснюються в межах внутрішньої платіжної системи державного казначейства, що істотно скорочує терміни проходження бюджетних платежів.
Основним нормативним актом, згідно з яким здійснюється казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами, є Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 26.11.2002 р. №205.
Цей документ регламентує організаційні взаємовідносини у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, зокрема між органами казначейства, фінансовими органами, платниками податків, зборів та обов'язкових платежів, що належать місцевим бюджетам, у ході касового виконання місцевих бюджетів за доходами в умовах функціонування внутрішньої платіжної системи державного казначейства.
Порядок зарахування та перерахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до місцевих бюджетів, механізм повернення платникам помилково або надмірно зарахованих до бюджетів платежів, принципи розподілу доходів аналогічний схемі, яка використовується при обслуговуванні державного бюджету за доходами, та охоплює виконання органами казначейства наступних функцій:
1) установлюють порядок відкриття та відкривають в управліннях державного казначейства рахунки для зарахування кожного виду податків, зборів та інших обов'язкових платежів до місцевих бюджетів;
2) повідомляють реквізити рахунків для зарахування бюджетних надходжень територіальним органам державної податкової служби;
3) зараховують до місцевих бюджетів податки, збори та інші обов'язкові платежі;
4) здійснюють розподіл зарахованих до бюджету платежів між ланками бюджетної системи згідно з нормативами відрахувань, затвердженими Бюджет ним кодексом, законом про державний бюджет на відповідний рік і рішеннями про місцеві бюджети;
5) здійснюють розподіл коштів, які тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів і підлягають розмежуванню між місцевими бюджетами та державними цільовими фондами;
6) забезпечують повне і своєчасне зарахування до місцевих бюджетів, між бюджетних трансфертів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік та рішеннями про місцеві бюджети; несуть відповідальність за повноту і своєчасність проведення розрахунків за між бюджетними трансфертами;
7) готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі висновків органів податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів;
8) здійснюють акумуляцію доходів місцевих бюджетів, які надійшли протягом дня, та перераховують ці кошти на рахунки, що призначені для здійснення видатків з відповідних місцевих бюджетів;
9) проводять поточний контроль за правильністю зарахування доходів до місцевих бюджетів;
10) ведуть бухгалтерський облік доходів місцевих бюджетів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначействаУкраїни від 28 листопада 2000 р. №119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;
11) ведуть облік планових показників надходжень місцевих бюджетів та поточний аналіз стану їх

 
 

Цікаве

Загрузка...