WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

отримувача. Така допомога розцінюється як загальна дотація (на функціонування, закупівлю обладнання, децентралізацію тощо).
Останніми роками спостерігається зростання частки загальних дотацій у структурі фінансової допомоги держави. Така тенденція сприяє посиленню самостійності децентралізованих колективів. Адже отриманими від держави коштами вони можуть вільно розпоряджатися на свій розсуд.
Значну частину своїх капіталовкладень місцеві органи самоуправління фінансують за рахунок позик. Згідно з законом "Про права і свободи комун, департаментів, регіонів" місцеві органи звертаються за позиками до банківського сектору, який пропонує їм широкий спектр фінансових продуктів.
Запозичені кошти служать виключно для фінансування капітальних витрат і не можуть використовуватися для покриття дефіциту бюджету поточних витрат або недостатності власних коштів для погашення боргу.
3.2. Переваги та перспективи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Досвід роботи з казначейського обслуговування місцевих бюджетів переконливо свідчить про його перевагу в порівнянні з попередньою системою.
Позитивними факторами казначейського обслуговування місцевих бюджетів є:
1) отримання щоденної інформації про суми доходів, які надійшли до кожного місцевого бюджету (обласного , районного, міського, селищного сільського тощо) за кожним джерелом надходження та суми здійснених видатків кожним розпорядником коштів відповідного місцевого бюджету. Виконання місцевих бюджетів стало прозорим як для органів місцевої влади, так і для суспільства;
2) можливість на центральному рівні володіти оперативною інформацією про надходження коштів по кожній окремій території;
3) скорочення, як мінімум на один день, терміну надходження коштів на рахунки місцевих бюджетів для здійснення видатків у порівнянні з минулими роками, коли місцеві бюджети в частині доходів обслуговувались в установах банків;
4) виключення можливості привласнення місцевими бюджетами доходів, які згідно з чинним законодавством належать до джерел формування інших бюджетів?
o безвідсоткового покриття тимчасових касових розривів при вико-нанні місцевих бюджетів, що в свою чергу сприяє зниженню соціальної напруги в регіонах та сприяє розвитку інвестиційних
проектів;
o можливість, у разі необхідності, відслідкувати стан дохідних рахунків у режимі реального часу, що дозволяє оперативно управляти фінансовими ресурсами;
o застосування органами Державного казначейства процедур попе-реднього та поточного контролю до розпорядників коштів місцевих бюджетів дозволяє уникати нецільового спрямування
бюджетних коштів;
o дотримання єдиних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів;
o концентрація бюджетних ресурсів в установах Національного банку України, що дозволяє уникнути ризику втрати бюджетних коштів.
Крім того, переведення з 2002 року на казначейське обслуговування місцевих бюджетів у частині доходів зробило можливим запровадження нової системи між бюджетних відносин та перерахування між бюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів. Це дозволило зробити прозорими між бюджетні взаємовідносини, надало можливість володіти достовірною інформацією про розрахунки з бюджетом у режимі реального часу і надавати звітні дані зацікавленим органам з метою здійснення аналізу та прийняття управлінських рішень.
Переваги казначейського обслуговування переконливо свідчать про необхідність його запровадження. Але ряд проблемних питань, які виявлено в ході казначейського обслуговування місцевих бюджетів, спонукають Державне казначейство України до необхідності удосконалення та оптимізації окремих процедур казначейського обслуговування, а саме:
o оптимізації документообігу та скорочення обсягів робіт, що здійснюються в ручному режимі;
o в максимальному обсязі запровадити систему "Клієнт-Казначейство". При цьому слід зазначити, що розробка даного програмного забезпечення має враховувати специфіку казначейського обслуговування, тобто проведення попереднього та поточного контролю в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
ВИСНОВКИ
Дохідна частина бюджету будь-якого рівня виконується на основі поступлень податкових і неподаткових платежів, що сплачуються юридичними і фізичними особами, надходжень з інших джерел. Учасниками процесу формування дохідної частини є: платники податків, органи стягнення, установи банків, органи державного казначейства, фінансові органи.
Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти на рахунки за надходженнями, відкриті в управліннях державного казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і територій, на яких справляються дані платежі.
Органи казначейства являються в даному випадку банком для отримувачів бюджетних коштів, виступаючи в ролі розпорядника коштів бюджету по відношенню до банку, де відкриті його рахунки. Комерційні банки, де відкриті рахунки платників податків, і установи Національного банку України, в яких зосереджено кореспондентські рахунки комерційних банків, виступають посередниками між платниками платежів, отримувачами бюджетних коштів і органами казначейства.
Зарахування доходів на аналітичні рахунки казначейства проводиться щоденно, що підтверджується випискою банку по кожному рахунку, до якої додаються копії платіжних документів. Органи державного казначейства здійснюють облік усіх сум за кодами бюджетної класифікації в розрізі видів податків і зборів, що поступили. Органи державного казначейства на підставі документів, переданих від органів стягнення, здійснюють повернення платникам помилково або надміру сплачених платежів. Повернення платникам помилково або надмірно сплачених платежів забезпечується з того бюджету, до якого зараховується у по-точному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню. При цьому кошти з відповідного аналітичного рахунку, зякого необхідно зробити повернений платіжним дорученням управління (відділення) державного казначейства перераховуються на відкриті на їх ім'я в установах банків рахунки. Усі податки та інші платежі, які поступили на рахунки за надходженнями, повинні бути розподілені за встановленими нормативами. За допомогою програмного забезпечення органами казначейства щоденно проводиться розмежування платежів до бюджету, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, між загальним і спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів.
Загальні принципи касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами органами казначейства визначаються Бюджетним кодексом і законом про Державний бюджет України на поточний рік. Організація казначейського обслуговування бюджетів за доходами передбачає ведення щоденних операцій з обліку надходжень платежів, складання відповідних розрахункових документів та передачі даних до вищестоящих та зацікавлених органів.

 
 

Цікаве

Загрузка...