WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

з недовиконанням на 176,3тис.грн., з них:
- по податку на прибуток у зв'язку із збільшенням кількості суб'єктів підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування надійшло менше запланованих на 1037,7тис.грн.;
- по сплаті за ліс та платі за надра надійшло менше запланованої суми на 4,8тис.грн., у зв'язку з тим, що термін сплати податків ще не настав.
Протягом 2004 року отримано з єдиного казначейського рахунку 4840000грн. короткотермінових позичок:
- 22.03.2004р. - 1000000грн.;
- 16.06.2004р. - 1300000грн.;
- 30.07.2004р. - 725000грн.;
- 31.08.2004р. - 1315000грн.;
- 01.11.2004р. - 500000грн.
Короткотермінові позички в повному обсязі були спрямовані на виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам бюджетних установ, та виплату відпускних педагогічним працівникам.
Погашення позичок здійснювалось шляхом щоденного відрахування із поступлень загального фонду з дня, наступного за днем отримання позички.
Отримано середньострокову позичку Міністерства фінансів України в сумі 595500грн.; 19.11.2004р. - 352900грн.; 23.12.2004р. - 240600грн., яка спрямована на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста.
Проведемо аналіз доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.
Таблиця 2.3. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів.
№ п/п Найменування Затверджено 2004р. Затверджено 2005р. Фактично 2004р. Фактично 2005 Відхилення
Факт 2005р., відхил. 2005р. План 2005р., відхил. 2005р.
1 Податкові надходження 590000 42,1 605621 40,4 +15621 1,7
2 Неподаткові надходження 1297728 1148,8 1651655 1358,0 +353927 +209,2
3 Доходи від операцій з капіталом 900000 162 784492 120,3 -115508 -41,7
4 Цільові фонди 14500 39,9 13529 39,9 -971 -
5 Офіційні трансферти 739499 - 15497096 - +14757597 -
Всього 3010727 1392,8 18552393 1558,60 +15541666 +165,80
Як видно із таблиці - обсяг доходів спеціального фонду місцевих бюджетів склав фактично в 2005р. - 1558,60грн, на 165,8грн більше, ніж у минулому році. В 2004р.
Проаналізуємо структуру доходів місцевих бюджетів.
Таблиця 2.4. Структура доходів місцевих бюджетів за 2005 рік
№ п/п Найменування Затверджено Факт Відхилення
План Питома вага Факт. Питома вага В абсолют. сумі В %
1 Податкові надходження 15541311 97,12 15587920 97,12 +46609 -
2 Неподаткові надходження 460719 2,88 460719 2,88 - -
Разом 16002030 100% 16048639 100% +406609 -
Як видно із таблиці, найбільшу питому вагу в складі доходів місцевих бюджетів займають податкові надходження. Їх частка складає 97,12%. Значно меншу долю 2,88% складають неподаткові надходження. Податкові надходження були заплановані в сумі 15541311грн., фактично надійшло 15587920грн, що на 46609грн більше запланованих сум.
Проведемо аналіз доходів загального фонду місцевих бюджетів.
Таблиця 2.5. Доходи загального фонду місцевих бюджетів за 2004-2005рр.грн..
№ п/п Найменування Затверджено Факт Відхилення
План 2004р. План 2005р. 2004р 2005р.
Факт 2005р., відхил. 2005р. Факт 2005р., план 2005р.
1 Податкові надходження 24349,90 15541311 23943,9 15587920 -406 46609
2 Неподаткові надходження 1148,8 460719 1015,1 460719 -133,7 -
3 Доходи від операцій з капіталом 162 - 120,4 - -41,6
Всього 25660,70 16002030 25079,40 16048639 -581,30 +46609
Як показують дані таблиці 2005р. обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів склав за планом 16002030грн., фактично 16016048639грн. Перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів склало 46609грн.
3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ
3.1. Зарубіжний досвід касового виконання місцевих бюджетів за доходами.
Місцева податкова система є важливим джерелом бюджетних надходжень місцевих колективів, яка дозволяє їм забезпечувати надання суспільних послуг населенню.
У загальній складності у Франції нараховується біля 40 видів місцевих податків, необхідність яких визначається законодавчими зборами місцевих органів. У структурі податкових надходжень переважають прямі місцеві податки, які складають понад 70% місцевої податкової системи.
Основними видами прямих місцевих податків є наступні:
1) земельний податок на забудовані ділянки. Для стимулювання будівництва окремі категорії платників звільняються від сплати податку. Це стосується забудов, призначених виключно для сільськогосподарського користування;
2) земельний податок на незабудовані ділянки. Він сплачується власником з незабудованих ділянок, які приносять чи можуть приносити дохід;
3) мито на житло сплачується юридичними і фізичними особами, які володіють або користуються умебльованими приміщеннями, призначеними для житла;
4) професійне мито (запроваджене на заміну раніше сплачуваного патентного збору) сплачується юридичними і фізичними особами, які здійснюють професійну неоплачувану діяльність.
У структурі непрямих податків найбільшу питому вагу займають платежі за реєстрацію технічного паспорта на автомобіль (біля 55%) та різні надбавки до ставок непрямих податків (біля 40%).
Участь держави у наповненні місцевої скарбниці полягає у стягуванні податкових платежів і їх перерахуванні отримувачам через служби державних казначеїв. Через властиві їй важелі держава гарантує суму затверджених податкових поступлень.
У випадку недоотримання місцевим органом гарантованих поступлень держава виплачує їм різницю між затвердженими і стягненими сумами. Таким чином, держава забезпечує місцевим органам фінансові компенсації, призначені для покриття втрат доходів, спричинених встановленими податковими пільгами чи звільненнями від слати податків.
Надання допомоги здійснюється з 1999 року відповідно до "Договору розвитку і солідарності", яким гарантується збільшення допомоги з врахуванням інфляції, а також надбавки відповідно до зростання темпів ВВП.
Держава надає фінансову допомогу адміністративно-територіальним утворенням як на їхні поточні видатки, так і на капітальні вкладення.
Фінансування поточних видатків здійснюється у вигляді дотацій (наприклад, дотації міської солідарності, якарозподіляється між комунами, що знаходяться у важкому стані; дотації сільської солідарності, яка надається малим комунам з незначними коштами та субвенцій, які виплачуються галузевими міністерствами (наприклад, на заходи по вдосконаленню громадського транспорту і дорожнього руху).
Фінансова допомога для капітальних вкладень надається у вигляді загальної дотації на капітальне будівництво та цільових субвенцій на капітальне будівництво.
Відповідно, фінансова допомога держави місцевим органам влади може мати узагальнений або спеціальний характер.
Спеціальна допомога призначена для конкретних видатків. Прикладом такої допомоги є спеціальні інвестиційні субсидії держави, призначені для особливих операцій. Вони, як правило, виплачуються галузевими міністерствами (сільського господарства, юстиції, освіти тощо).
Узагальнена допомога не призначена для конкретних цілей і використовується на розсуд

 
 

Цікаве

Загрузка...