WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота

Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. - Дипломна робота


Диплом
Операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів.
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ.
1.1. Сутність та види доходів місцевих бюджетів.
1.2. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ.
2.1. Характеристика діяльності органів Державного казначейства.
2.2. Проведення операцій з платежами до місцевих бюджетів.
2.3. Аналіз місцевих бюджетів за доходами.
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ.
3.1. Зарубіжний досвід касового виконання місцевих бюджетів за доходами.
3.2. Переваги та перспективи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Доходи місцевих бюджетів є фінансовою базою діяльності органів місцевої влади. Їх склад, форми мобілізації залежать від системи і методів господарювання, а також від економічних завдань, які вирішуються в певній адміністративно-територіальній одиниці.
Основними елементами механізму обчислення доходів бюджету є база оподаткування та ставка податку. Від рівня визначеності цих елементів залежить рівень обґрунтованості планових сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які формують дохідну частину бюджету на перспективу.
Важливим елементом бюджетного процесу є виконання бюджету.
Касове виконання бюджету здійснюють органи Державного казначейства.
В органах Державного казначейства відкриваються аналітичні рахунки, на які зараховуються суми надходжень.
Казначейське виконання місцевих бюджетів за доходами забезпечило чітку, прозору систему виконання дохідної частини місцевих бюджетів.
Тому обрана тема дипломної роботи є надзвичайно актуальною.
Метою написання дипломної роботи є дослідження процесу казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами.
Завданнями дипломної роботи є :
- розкрити сутність казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами;
- показати порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами;
- провести аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів;
- розробити пропозиції щодо вдосконалення казначейського виконання місцевих бюджетів.
Предметом дослідження є економічні відносини між платниками податків та органами Державного казначейства.
Об'єктом дослідження є операції по доходам загального і спеціального фонду місцевих бюджетів.
Методологічною і науковою основою роботи є Закони України, інструктивні матеріали, праці українських та зарубіжних вчених економістів.
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ
1.1. Сутність та види доходів місцевих бюджетів.
Місцеві бюджети відповідно до Бюджетного кодексу (ст. 63) містять надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.
Принцип збалансованості є одним із основоположних принципів функціонування бюджетної системи і полягає в тому, що повноваження на здійснення витрат повинні відповідати обсягам надходжень до відповідних бюджетів за відповідний бюджетний період.
З цих позицій проблему формування місцевих бюджетів слід розглядати у двох аспектах:
1) по-перше, як організаційну форму мобілізації та передачі у розпорядження органів місцевої влади та самоврядування частини фінансових ресурсів, що є основою їх фінансової бази та вирішальним фактором регіонального розвитку;
2) по-друге, як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також між окремими місцевими бюджетами для забезпечення реалізації на практиці економічного та соціального розвитку як регіонів, так і держави в цілому.
Принципи самостійності та фінансової незалежності будуть витримані, якщо кожна ланка бюджетної системи матиме чітко визначену законом дохідну базу, а взаємовідносини між рівнями бюджетів будуватимуться з урахуванням специфіки і перспектив соціально-економічного розвитку регіонів.
Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов'язана з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів місцевого та регіонального рівня і використовуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Про питому вагу доходів місцевих бюджетів у дохідній частині зведеного бюджету України свідчать дані, наведені у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 Доходи зведеного бюджету України у розрізі видів бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) млн. грн.
Види бюджетів
2001 рік 2002 рік 2003 рік 2004 рік
сума % сума % сума % сума %
Державний бюджет 37 199,0 67,7 42525,0 68,6 52708,4 70,0 68736,9 75,1
Місцеві бюджети 17 735,6 32,3 19429,3 31,4 22577,4 30,0 22784,4 24,9
Зведений бюджет 54934,6 100,0 619543 100,0 75285,8 100,0 91521,3 100
Доходи місцевих бюджетів мають відповідну законодавчу базу, основу якої складають Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України "Про систему оподаткування", "Про місцеве самоврядування в Україні", Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", закони про державний бюджет на відповідні роки та інші нормативні акти.
Основними джерелами дохідної бази місцевих бюджетів є власні доходи та доходи від закріплених за відповідними місцевими бюджетами згідно з визначеним законом порядком загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Доходи місцевих бюджетів поділяються на такі, що враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, а також доходи, що не враховуються при визначення обсягів між бюджетних трансфертів. Зовнішні джерела включають дотації, субвенції та запозичення.
Таким чином, основу дохідної бази місцевих бюджетів складають:
1) власні доходи - доходи, які формуються згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на підвідомчій йому території. До власних доходів належать місцеві податки і збори; обов'язкові платежі, що встановлюються місцевими органами влади; доходи комунальних підприємств; доходи від оренди та реалізації майна, що перебуває в комунальній власності тощо;
2) закріплені доходи - доходи, які повністю або певною частиною на довгостроковій основі закріплюються затим чи іншим місцевим бюджетом;
3) між бюджетні трансферти з державного або інших місцевих бюджетів.
Крім того, у дохідній частині місцевих бюджетів починаючи з 1998 року окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власнихповноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом про державний бюджет повноважень органів

 
 

Цікаве

Загрузка...