WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

реєстраційному рахунку.
2) одержувачів бюджетних коштів - відповідно до зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов'язань і згідно з планом використання бюджетних коштів у межах залишків наявних на рахунку коштів.
Кошти загального фонду
бюджету до розподілу
Зведені особові рахунки головних
розпорядників коштів
Особові рахунки головних
розпорядників коштів
Особові рахунки
розпорядників
коштів 2 ступеня Реєстраційні рахунки
розпорядників коштів
2 ступеня Реєстраційний
рахунок
Реєстраційні
рахунки
розпорядників
коштів
2 ступеня
Реєстраційні рахунки розпорядників коштів 3 ступеня Рахунки одержувачів коштів Рахунки одержувачів коштів Рахунки одержувачів коштів
Рахунки одержувачів коштів
Оплата рахунків
(перерахування коштів за надані послуги, виконані роботи безпосередньо суб'єктами господарської діяльності
Рис 1.1. Схема здійснення видатків при казначейському обслуговуванні
місцевих бюджетів
Перевірка підтвердних документів на оплату рахунків розпорядників коштів бюджету здійснюється в органах Державного казначейства за наявності:
- зареєстрованих зобов'язань;
- залишків коштів на рахунках розпорядників коштів у розрізі кодів
економічної класифікації видатків за загальним фондом
відповідного бюджету або залишків коштів за спеціальним фондом
відповідного бюджету;
- відповідності змісту операцій, представлених підтвердними
документами, кодам економічної класифікації видатків зазначеним
у призначенні платежу.
При цьому перевіряється законність підстави (наявність підтвердних документів, нормативно-правових актів тощо) для здійснення платежів, відповідність платежів вимогам обліку і контролю за зобов'язаннями, а також правильність оформлення розрахункових документів.
Підставою для здійснення платежу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів є платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та підтвердні документи, які потверджують цільове направлення коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти тощо). Порядок оформлення і подання цих документів до органів Державного казначейства регламентується вимогами щодо обліку зобов'язань, згідно з якими розпорядник коштів бюджету як споживач має сплатити належну суму виконавцю робіт та послуг або постачальнику товарів за умови виконання договірних умов.
Платіжні доручення подаються до органів Державного казначейства в двох примірниках або в кількості примірників, потрібній для всіх учасників безготівкових розрахунків, за встановленою Національним банком України формою. В окремих випадках, за погодженням з Державним казначейством
України, платіжне доручення подасться у довільній формі за умови обов'язкового забезпечення наявності та графічного розташування усіх елементів (рамки, лінії, текстові елементи) згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів платіжних доручень.
Крім того, подані в органи Держказначейства від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються казначеями на правильність заповнення реквізитів та відповідність зразкам підписів і відбитка печатки.
При невиконанні будь-якої з цих вимог орган Державного казначейства України відмовляє в оплаті та повертає документи на доопрацювання.
В оплаті рахунків розпорядників бюджетних коштів може бути відмовлено:
- за відсутності затверджених та взятих на облік кошторисів видатків
та планів асигнувань;
- за відсутності або недостатності коштів на відповідних рахунках
бюджетних установ чи організацій та/або бюджетних чи
кошторисних призначень, крім установлених випадків;
- у разі обмежень здійснення бюджетних видатків, що визначаються
чинними нормативно-правовими актами;
- при неподанні необхідних підтвердних документів для оплати
рахунків;
- при недотриманні або порушенні встановленого порядку
використання коштів загального та спеціального фондів бюджету;
- за відсутності в бухгалтерському обліку виконання бюджетів взятих
розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань;
- якщо документи на оплату видатків оформлені неправильно та/або
не підтверджують цільового направлення коштів;
- у разі неподання розпорядниками бюджетних коштів фінансової
звітності про виконання кошторисів доходів і видатків та
використання бюджетних коштів. [6, с.4.8]
Органи Державного казначейства України повідомляють своїх клієнтів про відмову в оплаті у письмовій формі. Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв'язку з неправильним заповненням реквізитів (якщо не заповнено хоча б один із реквізитів, відсутні підтвердні документи, щодо яких передбачено подання разом із платіжним дорученням), органи Державного казначейства повертають розпоряднику коштів без виконання в день його отримання. На зворотному боці платіжного доручення робиться запис про причину повернення без виконання та зазначається дата його повернення за підписами головного бухгалтера або його заступника та виконавця з проставленням штампу органу Державного казначейства. Платіжні доручення та всі підтвердні документи, подані разом із ним і не прийняті до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертаються розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам, іншим клієнтам), від яких вони надійшли. Вимоги щодо заповнення розрахункових документів, що подаються органам Державного казначейства, аналогічні вимогам, установленим для установ банків і визначеним Правилами заповнення розрахунковихдокументів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива.
Розпорядники і одержувачі бюджетних коштів відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податку на додану вартість і кодів бюджетної класифікації та достовірність даних у підтвердних документах, які є підставок для здійснення платежу органами Державного казначейства.
Після проведення всіх контрольних операцій на відповідність платіжного зобов'язання бюджетним призначенням на першому примірнику прийнятих платіжних доручень ставиться відмітка про дозвіл на проведення платежу з рахунків бюджету у вигляді відбитка штампа казначея "Підлягає оплаті". Після здійснення платежу на платіжних дорученнях та підтвердних документах, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено".
Списання коштів з рахунку платника здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Державного казначейства, а з розрахункових документів у електронному вигляді - на підставі розрахункового документа з доданням примірника на паперових носіях.
Розрахункові документи повинні

 
 

Цікаве

Загрузка...