WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

соціально-економічних процесів в суспільстві і від того, наскільки вдало побудований механізм управління ними, залежить ефективність їх функціонування. В перспективі державна стратегія у сфері розподільчих відносин має бути спрямована на скорочення державних витрат, і зокрема бюджетних, паралельно із якісними структурними змінами.
Передумовами скорочення державних витрат повинні стати: реформування оплати праці, лібералізація податкової системи, збільшення витрат на розвиток стратегічних галузей економіки, підвищення рівня обґрунтованості витрат, зміцнення недержавних форм власності. Лише за таких умов соціальна спрямованість місцевих бюджетів буде виправданою і матиме результати, які в кінцевому варіанті забезпечать збільшення реальних доходів населення, як основного макроекономічного показника розвитку суспільства.
Обґрунтованість бюджетного планування в Україні знаходиться на низькому рівні, про що свідчить виконання видатків Державного та місцевих бюджетів зокрема. Для його поліпшення необхідно виважено підходити до майбутніх бюджетних надходжень та проводити реалістичну політику витрат, якісно здійснювати середньострокове бюджетне планування.
Таким чином, побудова системи управління бюджетними ресурсами в цілому має відбуватись з урахуванням особливостей стадій національного відтворення. Україна як рівноправна суверенна держава формує власну національну свідомість та економічний простір з метою забезпечення сталого суспільного життя кожного громадянина і країни в цілому.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України від 28 червня 1996. Закон України // Офіційне видання. - К., 1996.
2. Бюджетний Кодекс від 21 червня 2001 року//Нормативи, акти з фінансів, податків, страхування та бюджетного обліку, 2001 р. Київ.
3. Про Державний бюджет України на 2003 рік Закон України №380-IV від 26.12.2002р.
4. Про Державний бюджет України на 2004рік. Закон України № 1344-IV від 27.11.2003 року.
5. Про Державний бюджет України на 2005 рік. Закон України №120 від 2005 року.
6. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" №997-14 від 16.07.1999 року.
7. Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України. Наказ ДКУ від 09.08.2004 р. №136.
8. Порядок виконання Державного бюджету за доходами. Затверджено наказом Державного казначейства України № 131 від 19.12.2001.
9. Порядок касового виконання Державного бюджету за видатками. Затверджений наказом Державного казначейства України від 22.01.2001р.
10. Положення про єдиний казначейський рахунок: затв. наказом ГУДУ №28 від 21 березня 1997 року №28 //Офіційний вісник України №14 с 241.
11. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посібник / За заг. ред Базилевича В.Д. - К.: Атіка, 2002. - 368с.
12. Булгакова CO. Казначейська система виконання бюджету. - К.: КДТЕУ,2000 - 250 с.
13. Булгакова C.O., Єрмошенко Л.В., Сушко Н.І. Казначейська система виконання бюджету - Київ 2005, 417с.
14. Василик О.Д. Теорія фінансів. К.: НІОС, 2000. с- 411.
15. Василик О.Д., Павлюк К.В. Шляхи зміцнення фінансового становища держави // Фінанси України. - 1998. - №7. - с 9.
16. Діденко В.М., Попова В.Д., Прядко В.В. Загальна теорія фінансів. Чернівці. - "Ратуша", 2000р. - 637 с.
17. Дідівська Л.І., Головко Л.С Державне регулювання економіки: Навчальний посібник.-2-ге видання, перероб. і допов. - К.: Знання-Прес, 2002.-214 с.
18. Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України. // Фінанси України №2 2002 рік. с 13-19.
19. Іванов В. М. Бюджетна система. Конспект лекцій. - К.: МАУП, - 1999.
20. 3айчикова В. В. Відносини держави і місцевого самоврядування у зарубіжних країнах // Наукові праці НДФІ. - 2000. - Вин. 10-11. - с 49.
21. Кравченко В.І. Роль публічних фінансів у забезпеченні економічного зростання в Україні // Наукові праці НДФІ. - 2000. - Вип. 10-11. - с 9-11.
22. Криниця C.O. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування // Фінанси України. - 1998. - №2. - с 40.
23. Крисоватий А.І., Мельник В.І. Місцеві податки у США та особливості їх справляння//Фінанси України. - 1999. - № 1. - с 100.
24. Короленко A.B. Бюджетний процес та бюджетний календар. //Фінанси України. - 2001 - №5. - с 74-78.
25. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. К.: / 2000р.- 296 с.
26. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.
27. Опарін В.М. Бюджетна система. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
28. 28,Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). К.: КНЕУ, 1999. - 230 с.
29. 0парін В. М. Фінанси (загальна теорія). К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
30. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник. К.: 2000, - 205 с.
31. Павлюк К.В. Проблеми формування бюджету розвитку. //Фінанси України. - 2000. - №1. - с 59.
32. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн.-К.: Знання-Прес, 2002.- 495с.
33. Петрашко П.Г. Стабільна тенденція руху в перед. // Казна. №3 (41). 2004р. с 4-6.
34. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О. та ін. Казначейська справа. У 2-х т. - Т.2. - Київ: НВП "АВТ", 2004. - 496с.
35. Полозенко Д.В., Глущенко Ю.А. Міжбюджетні взаємовідносини і регіональні інтереси. // Фінанси України. - 2000. - № 11. - с 3.
36. Про основні напрямки бюджетної полятики на 2004 рік. постанова ВРУ №987-IV від 19.06 2003 року.
37. Романенков А.И. Федеральное казначейство и бюджетная реформа. Псков. Псковский пед. институт им. СМ. Кирова. - 2000. - 250с.
38. Скрипник A.B. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори). Курс лекцій.-К.: ЦУЛ, 2002.-296 с.
39. Стельмащук A.M. Державне регулювання економіки: Навч. посібник.- Тернопіль: Астон, 2001.-362 с.
40. Суторміна В.М., Федосов В.М. Андрущенко В.Л. Держава - податки - бізнес: (Із світового досвіду регулювання ринкової економіки). - К.: Либідь, 1992.-328 с.
41. Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України.-2002.-№9.-с. 56-64.
42. Тентюк В.П. Державне казначейство: вектор якісних змін // Вісник НБУ України. - 1997. - №5. - с 3-5.
43. Тентюк В.П. Українське казначейство: додаткова фінансова інституція чи державна необхідність? // Фінанси України. - 1996. - №7.- с 5-10.
44. Хохлов М. П. Державний бюджет США: сучасні тенденції структурних змін // Фінанси України. - 1999. - № 4. - с 118.
45. Чечуліна О.О. Булгакова C.O. Платіжна система виконання Державного бюджету //Банківська справа. - 1999. - №3. - с 29-31.
46. Чугунов І.Я., Самошкіна O.A. Державні видатки у системі фінансового регулювання // Фінанси України №12 2003р. с 3-8.
47. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн. // Фінанси України №2. - 2002. - с 3-29.
48. Юрій С І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. Навчальний посібник. - К.: НІОС, - 2000. - 396 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...