WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

декількома функціями, що поєднують його з громадськістю і промисловістю. Історично його головною функцією був контроль за видатками громадських фондів, але зараз одним із найважливіших завдань є управління економікою Великобританії таким чином, щоб досягти економічних цілей, поставлених міністрами і узгоджених із Парламентом.
Діяльність казначейства можна розділити на чотири сектори: громадські видатки, фінанси, економіка (народне господарство), до 1968 року і після 1981 року - державна громадська служба.
Традиційна функція казначейства - контроль за громадським грошовим фондом, тобто за видатками відомств/служб уряду. Жоден із департаментів (відомств) не може звернутися за фондами до Парламенту без попереднього узгодження з казначейством.
Фінансовий бік діяльності казначейства стосується фіскальної політики (спільно з Департаментом доходів і надходжень) і фінансових угод, ринків і установ настільки, наскільки це стосується урядової політики. Діяльність казначейства охоплює управління грошовим забезпеченням (грошова пропозиція), процентними ставками, обмінними курсами, урядовим боргом.
Сектор економіки (народного господарства) займається коротко - і середньостроковим прогнозуванням та аналізом.
Казначейство відповідає за справи у сфері трудових ресурсів,
заробітної плати та пенсійних виплат.
Державне казначейство є Міністерством фінансів Великобританії з надзвичайно широким функціями. Основними функціями казначейства є:
- розробка, складання і виконання державного бюджету;
- розробка та здійснення фіскальної політики держави;
- управління податковою системою;
- керівництво діяльністю Департаменту внутрішніх податків та Департаменту мита і акцизів;
- розробка податкового законодавства, спрощення та комп'ютеризація податкового законодавства;
- фінансово-економічне прогнозування;
- розробка монетарної політики держави, яку реалізовує Банк Англії;
- фінансові питання розвитку торгівлі, промисловості, фінансових закладів, реформування фінансового сектору економіки;
- продаж державних зобов'язань громадянам, компаніям та фінансовим закладам як усередині країни, так і за кордоном.
Державне казначейство Великобританії в рамках короткотермінового прогнозування тричі на рік проводить огляди провідних напрямів економіки (попит, виробництво, прибуток, витрати, споживання, інвестиції, зайнятість, безробіття, зростання грошей та інші), прогнозуючи ці показники на 18 місяців.
На основі цих прогнозів розробляється (визначається) політика в галузі валютних операцій, обмінних курсів, процентних ставок, державних позик, в галузі оподаткування, яка переглядається протягом перших трьох місяців кожного року й узгоджується з річним бюджетом навесні.
У рамках середньо термінового прогнозування розробляються прогнози на 3-4 роки. Ці прогнози забезпечують:
- політику добору, підготовки та призначення економістів для уряду;
- планування, аналіз та оцінку необхідності, якості та першочерговості програм державних витрат на основі методу
"вигоди-збитки";
- питання діяльності та розвиток державних підприємств;
- аналітичний огляд загальних державних витрат;
- питання державних закупівель.
Отже, ми розглянули як здійснюється функціонування такого важливого органу як казначейство в різних країнах. Використовуючи досвід зарубіжних країн в даній сфері, ми можемо ефективно впроваджувати нові ідеї і покращувати діяльність Державного казначейства України.
3.3. Перспективи розвитку АС "Казна"обслуговування місцевих бюджетів
2001 року з набуттям Держказначейством статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України постало питання про повнофункціональне обслуговування державного та місцевих бюджетів усіх рівнів за видатками, а саме: закриття в НБУ та уповноважених комерційних банках, що обслуговували місцеві бюджети, рахунків органів казначейства та відкриття реєстраційних рахунків бюджетним установам в органах казначейства за територіальною ознакою та рівнем розпорядника коштів.
На початку 2001 року у виборі базового програмного продукту для обслуговування видаткової частини бюджетів усіх рівнів, Держказначейство розглянуло три програмних комплекси - "TACK", "ІСАОД" та АС "КАЗНА-Видатки". Тестування програм "TACK" та "ІСАОД" у підрозділах не дало очікуваного позитивного результату. І оскільки програмний продукт АС "КАЗНА" найбільш повно забезпечував функціональність системи, було ухвалено рішення про використання єдиного прикладного програмного забезпечення, розробленого Дніпропетровським обласним управлінням Державного казначейства України, в усій країні.
До створення АС "Казна-Видатки" облікову інформацію про виконання бюджетів за видатками було розподілено між робочими станціями і серверами органів казначейства (управлінь і відділень), а облік частини документації взагалі проводився тільки в паперовому вигляді вручну. Водночас практично всі роботи, що проводяться в органах казначейства, передбачали обмін документами і даними в електронному вигляді.
Відсутність єдиної бази даних бухгалтерського обліку виконання видаткової частини призводила до:
- втрати часу для пошуку документів або даних;
- величезної кількості копій документів;
- помилок в опрацюванні документів;
- спотворення інформації, втрати або пошкодження документів;
- доступу небажаних осіб до документів;
- неможливості швидкого відбору й аналізу накопиченої інформації за різними показниками.
Користувачі незв'язаних робочих станцій не мали можливості спільно працювати з розрізненою інформацією. Для зберігання, пошуку й опрацювання інформації використовувалося різнорідне неповнофункціональне програмне забезпечення або стандартні неефективні навігаційні засоби операційних систем. Потребувалося залучення великої кількості кваліфікованого персоналу для супроводження програмного забезпечення й оновлення версій.
Така організація бюджетного процесу призводила до збільшення термінів опрацювання документів, затримки коштів, відсутності своєчасної і достовірної інформації про хід виконання бюджету.
АС "Казна-Видатки" - суто казначейська облікова система, розроблена з метою:
а) заміни різнорідного неповнофункціонального програмного забезпечення єдиною комплексною системою контролю над виконанням бюджету на центральному і регіональному рівнях з використанням нових інформаційних технологій, швидкісних автоматизованих процедур і можливістю централізованого супроводу;
б) автоматизованого обліку виконання витратної частини бюджету в
розрізі діючої бюджетної класифікації в режимі реального часу з централізованим зберіганням інформації на регіональному (обласному) рівні;
в) скорочення часу затримки коштів у процесі їх розподілу між розпорядниками й оплати витрат до одного дня (за наявності підтвердних документів);
г) передачі врахованих даних, пов'язаних з виконанням витратної частини бюджету, в усій мережі органів Держказначейства мінімум упродовж дня;
ґ) отримання упродовж дня детальної, повної і достовірної інформації

 
 

Цікаве

Загрузка...