WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

відділення;
- веде реєстри розпорядників коштів державного бюджету,
державних цільових фондів;
- доводить розпорядникам коштів обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету;
- організовує розподіл між державним бюджетом та бюджетами міста та району, відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за відповідними нормативами;
- веде бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету на рахунках Держказначейства;
- організовує роботу відділів по питаннях дотримання чинного законодавства України по виконанню державного бюджету, надходження та використання цільових фондів;
- забезпечує відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного бюджету;
- веде облік розпорядників коштів, яким виділяється асигнування з державного бюджету та цільових фондів;
- здійснює прогнозування та касове планування коштів державного бюджету;
- здійснює за поданням податкових інспекцій повернення за рахунок Держбюджету зайво сплачених податків, платежів;
- передає відповідним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до Держбюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленому порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках Держбюджету.
Розглянемо структуру Коломийського відділення Державного казначейства
НАЧАЛЬНИК
відділення Державного казначейства
Інспектор
Прибиральниця
Заступник начальника-
головний бухгалтер
Заступник начальника Заступник начальника
відділення Державного відділу доходів до
казначейства бюджету
Відділ інформаційних технологій
Відділ Відділ Операційний Відділ
доходів до видатків відділ обліку
бюджету державного і звітності
місцевого
бюджету
Рис. 2.1. Структура Коломийського відділення Державного казначейства
Коломийське відділення Державного казначейства забезпечує касове виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками.
2.2. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
видатками
Основу нормативно-правової бази, згідно з якою здійснюється казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками складають Бюджетний кодекс та Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205.
Відповідно до положень Бюджетного кодексу повноваження органів державного казначейства у частині обслуговування місцевих бюджетів за видатками зосереджується на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, своєчасному попередженні їх нецільового використання та впровадженні нових засад управління бюджетними зобов'язаннями.
Основним завданням органів казначейства в процесі обслуговування місцевих бюджетів є сприяння виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненню ефективного управління коштами місцевих бюджетів. Це завдання має бути реалізоване через створення оптимальної системи оперативного управління місцевими фінансами. Власне функція процесу управління грошовими потоками повинна забезпечувати оптимізацію здійснення видатків у межах асигнувань, передбачених місцевими бюджетами.
Разом з тим здійснення фінансових операцій за видатками місцевих бюджетів органами Державного казначейства має такі особливості:
1) усі кошти місцевих бюджетів накопичуються на рахунках, що відкриваються у територіальних органах державного казначейства на ім'я відповідних органів місцевого самоврядування;
2) виділення коштів головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів здійснюється на підставі розпоряджень відповідних органів місцевого самоврядування;
3) перерахування асигнувань розпорядникам коштів нижчого рівня
проводиться відповідно до розподілів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів;
4) оплата видатків органами казначейства здійснюється після одержання від розпорядників коштів розрахункових документів відповідно до взятих зобов'язань;
5) органи казначейства здійснюють контроль за відповідністю касових
видатків розпорядників коштів напрямам та обсягу встановлених бюджетних призначень, виділеним асигнуванням та прийнятим зобов'язанням;
6) платіж здійснюється на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги бюджетним установам.
Таким чином, роль органів Державного казначейства полягає не у виконанні окремих видаткових повноважень, а у комплексному обслуговувані всіх учасників бюджетного процесу з відображенням усіх операцій в обліку та фінансовій звітності.
Організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства, місцевими фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), розпорядниками бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками регламентуються Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Перерахування коштів на здійснення видатків таоплата витрат розпорядників коштів місцевих бюджетів здійснюється за наявності даних про територіальне розташування мережі установ, підприємств, організацій.
З метою запровадження єдиної методики складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2004 р. № 773 затверджено Методичні рекомендації зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.
Згідно з вимогами Методичних рекомендацій до мережі розпорядника коштів місцевих бюджетів включаються установи (організації, підприємства), внесені до Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів)
коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.
Головні розпорядники формують мережу в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник чи одержувач), з урахуванням необхідності своєчасного її подання до відповідного органу казначейства. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.
Юридичні особи, які відповідно до укладених договорів виконали для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надали послуги, поставили товари), не включаються до їх мережі, а оплата робіт здійснюється на підставі договорів та відповідних підтверджуючих документів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підприємства, відкритий в установі банку.
Методичними рекомендаціями також встановлено певні обмеження щодо включення до мережі установ, підприємств, організацій:
- юридична особа, що включається до мережі, не може бути одночасно розпорядником коштів та їх

 
 

Цікаве

Загрузка...