WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства) - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками (на матеріалах Коломийського відділення Державного казначейства)
?
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ.
8
1.1. Історичні аспекти та розвиток Державного казначейства України.
8
1.2. Видатки місцевих бюджетів та їх види 16
1.3. Сутність касового обслуговування розпорядників та одержувачів коштів з місцевих бюджетів
22
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ.
33
2.1. Характеристика Коломийського відділення Державного казначейства.
33
2.2. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.
40
2.3. Аналіз видатків бюджетів м. Коломиї. 52
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ.
72
3.1. Розширення функцій і повноважень Державного казначейства України.
72
3.2. Міжнародний досвід казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.
76
3.3. Перспективи розвитку АС "Казна" обслуговування місцевих бюджетів
83
ВИСНОВКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ
АНОТАЦІЯ
дипломної роботи: "Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
за видатками" на матеріалах
Коломийського відділення Державного казначейства
Предметом дослідження є процес касового виконання державного бюджету за видатками.
Об'єктом дослідження є Коломийське відділення Державного казначейства.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури.
У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти сутності казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.
У другому розділі здійснюється аналіз касового виконання державного бюджету України за видатками на прикладі Коломийського відділення Державного казначейства.
У третьому розділі розглядаються перспективи розвитку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.
Дипломна робота містить 4 таблиці, 3 рисунка. Загальний обсяг роботи 98 сторінок.
ВСТУП
Центральною ланкою системи державних фінансів, за допомогою якої держава здійснює вплив на економічний і соціальний розвиток є бюджет.
Бюджет як фінансовий план державних витрат і джерел їхнього покриття відіграє важливу роль у діяльності держави. Він визначає її можливості й пріоритет розвитку, її роль і форми реалізації закріплених функцій за нею. Це ефективний регулятор економіки, що відображає обсяги необхідних державі фінансових ресурсів, вимагає конкретні напрями використання коштів, спрямовує фінансову діяльність державі.
Бюджет як централізований фонд фінансових ресурсів держави характеризує річну суму коштів, що проходять через цей фонд. Щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків.
Видатки бюджету уособлюють економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за ціновим призначенням.
Держава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Від місцевих органів виконавчої влади залежить створення такої системи, яка давала змогу контролювати відповідність державних доходів і видатків закону про бюджет на відповідний бюджетний період чи рішенню та забезпечувати рівномірний розподіл надходжень і витрат.
Залежно від своїх історичних і національних особливостей кожна країна використовує банківську, казначейську або змішану системи касового виконання бюджетів.
Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.
Але реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов'язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.
Тому саме територіальним органам казначейства, як основній фінансовій ланці органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим органам Державного казначейства у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів через казначейства здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров'я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.
Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дійового механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і між бюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.
З огляду на це постало питання про пошук шляхів ефективного управління коштами місцевих бюджетів. Отже, впровадження казначейської системи виконання місцевих бюджетів є нині дуже актуальною проблемою.
Питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів досліджуються у працях учених і практиків К. Огданського, П. Петрушка, В. Стоян, Н. Сушко, О. Чечуліної, С. Юрія, С. Булгакової та інших. Однак потребують подальшого дослідження переваги казначейського обслуговування місцевих бюджетів і проблеми, що виникають в процесі роботи.
Джерелами для здійснення видатків є кошти місцевих бюджетів, які акумулюються на єдиному казначейському рахунку та виділяються розпорядникам коштів під певні програми та функції. Важливим джерелом фінансування є властивості надходження бюджетних установ, тобто грошові кошти отримані ними як плата за послуги, а також перераховані їм для виконання окремих доручень.
В основі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками лежить комплекс організаційних процедур щодозабезпечення обліку видаткових операцій, здійснення контролю за ціновим спрямуванням бюджетних коштів та формування фінансової звітності про виконання бюджетів за видатками.
Тому обрана тема

 
 

Цікаве

Загрузка...