WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетна система. Дефіцит державного бюджету, причини виникнення та економічні наслідки - Курсова робота

Бюджетна система. Дефіцит державного бюджету, причини виникнення та економічні наслідки - Курсова робота

бюджетних запитів з урахуванням потреб окремих управлінь і програм. Скільки часу витрачається на цей етап великою мірою залежить від виду та обсягів інформації, включення якої до бюджетних запитів вимагає фінансовий орган. Аналіз бюджету, прийняття рішень і документування є частинами цього процесу.
Консолідація даних і аналіз бюджету. Консолідацію цифрових даних здійснює бюджетне управління (відділ). Пояснення суті програм і примітки кожного розпорядника використовуються при аналізі бюджету разом з фінансовими даними. Бюджетні управління (відділи) аналізують точність і повноту поданих даних з метою формування основних бюджетних проблем, що потребують вирішення. Аналіз цього виду може здійснюватись під проводом окремих відділів фінансових органів, що відають основними функціональними сферами бюджету. Але бюджетне управління (відділ) у будь-якому разі здійснює консолідацію результатів аналізу з метою прийняття бюджетних рішень. На цьому етапі складання бюджету часто проводяться засідання за участю різних розпорядників з метою прояснення пропозицій.
Пропозиції стосовно капіталовкладень оцінюються і розподіляються за пріоритетами, як правило, протягом одного і того ж періоду. Головною причиною цього є необхідність збалансувати видатки і доходи.
Аналіз фінансових даних є основою управління органів місцевого самоврядування. Ефективне управління фінансами, що включає розуміння поточної фінансової ситуації і вміння прогнозувати доходи та видатки бюджету, є найважливішим елементом оцінки фінансового стану. Існує три основних категорії аналізу [57, с. 22]:
- контроль за видатками - витрати на надання послуг та фактори, що
впливають на зростання рівня витрат;
- запезпечення бюджетних надходжень - можливості мобілізації
органів виконавчої влади наявних джерел доходів;
- фінансовий баланс - планований та поточний баланс між видатками та
доходами нині та тенденції на майбутнє.
Фінансовий баланс є порівнянням доходів та видатків. Якщо доходи перевищують видатки, існує профіцит; якщо видатки є більшими за доходи, то наявний дефіцит. Відповідно до Бюджетного Кодексу бюджет Автономної республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині бюджету розвитку. Джерелом покриття цього дефіциту є запозичення. Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.
Збалансування бюджету є найбільш відповідальним етапом формування бюджету.
Сфери застосування аналізу:
- визначення резервів надходження коштів;
- прогнозування тенденцій на майбутнє;
- оцінка фінансового стану;
- оцінка впливу змін у ставках місцевих податків і зборів;
- поліпшення економічної ефективності комунальних послуг;
- покращення планування та виконання бюджету.
Визначення і вирішення проблем. Цей етап передбачає документування основних бюджетних проблем, що випливли на поверхню завдяки аналізу бюджетних пропозицій і пропозицій стосовно капіталовкладень. Начальник бюджетного управління може зробити резюме проблем для представлення керівнику фінансового органу.
Бюджетні рішення. Керівник фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету.
Підготовка бюджету та відповідних документів. Цей етап передбачає складання бюджетного документу, підготовку підтверджуючих документів, зазвичай проекту Закону про Державний бюджет (рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік і пакету пропозицій. Розпорядники бюджетних коштів представляють окремі обґрунтування своїх пропозицій бюджетним комісіям.
Для більшого розуміння складання проектів бюджетів розглянемо бюджетний календар складання бюджетів на місцевому рівні.
За складання проекту Закону України "Про Державний бюджет України" відповідає Міністерство фінансів України. Цей орган і визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування.
У червні у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період [1].
Не пізніше 15 вересня Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України офіційне рішення про схвалення проекту закону про державний бюджет на наступний рік разом із відповідними матеріалами.
Організація бюджетного процесу на центральному рівні має безпосередній вплив на узгодження бюджетних питань на місцевому рівні: розгляд та прийняття рішень про місцевий бюджет, відповідно до положень Бюджетного кодексу, залежить від своєчасного прийняття законопроекту про державний бюджет на наступний рік у другому читанні.
Для узгодженості процесу формування державного та місцевих бюджетів, визначення термінів отримання інформації, необхідної для обрахунків обсягів бюджетів та міжбюджетних трансфертів, своєчасного затвердження місцевих бюджетів Бюджетним кодексом визначений чіткий бюджетний календар складання і затвердження місцевих бюджетів.
Таблиця 1.
Бюджетний процес на місцевому рівні
Стадії
бюджетного
процесу Заходи Виконавці Терміни
1. Складання проектів місцевих бюджетів Доведення Раді Міністрів АР Крим, місцевим держ. адміністраціям, виконавчим органам відповідних рад інформації про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів та її опрацювання останніми Міністерство фінансів України До прийняття проекту закону про державний бюджет у першому читанні
Надання необхідної інформації:
- Міністерству фінансів України - для проведення розрахунків міжбюджетних трансфертів та інших показників
- Верховній Раді України - для перевірки достовірності цих розрахунків Рада Міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації Після прийняття проекту закону про державний бюджет у першому читанні
Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів Місцеві фінансові органи Під час складання проекту рішення про місц. бюджет
Розробка і палання місцевим фінансовим органам бюджетних загинів Головні розпорядники бюджетних коштів Визначається місцевими фінансовими органами
Аналіз бюджетних запитів з точки зору їх відповідності меті й пріоритетності використання бюджетних коштів Місцеві фінансові органи На будь якому етапі складання і розгляду проектів місц. бюджетів
Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету Керівники місцевих фінансових органах На етапі складання проекту місцевого бюджету
Подання відповідним районним, міським фінансовим органам пропозицій щодо показників проектів відповідних бюджетів Викон. органи відповід. рад рапдержадмініс- трацій м. Киева і Севастополя Після складання обласного бюджету
Доведення Раді Міністрів АР Крим, місцевим державнимадміністраціям і виконавчим органам відповідних рад обсягів міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів Кабінет Міністрів України У тижневий термін після ухвалення у другому читанні закону про державний бюджет
Підготовка проектів рішень про відповідні місцеві бюджети Рада Міністрів АР Крим, місцеві держ. адміністрації, виконавчі органи відповідних рад У період до прийняття рішення сесії місцевої ради про затвердження відповідного

 
 

Цікаве

Загрузка...