WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетна політика - Курсова робота

Бюджетна політика - Курсова робота

Проведення інвентаризації всіх зобов'язань держави та оцінки ефективності їх виконання.
8) Скорочення прихованого дефіциту Державного бюджету України шляхом ліквідації заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог, платежів за енергоносії та водопостачання, недопущення недофінансування решти бюджетних видатків.
9) Посилення контролю за реалізацією державою права власності на підприємствах державної та змішаної форм власності для спрямування частини доходів від цієї власності відповідно до орієнтирів бюджетної політики.
10) Завершення створення єдиної системи управління державним боргом, що дасть можливість здійснювати активну боргову політику та диверсифікацію методів управління державними активами на основі їх інвентаризації й оцінки ефективності.
11) Вдосконалення міжбюджетних відносин.
3. Розвиток бюджетної системи та політики на сучасних етапах
Розвиток бюджетної системи та політики на сучасних етапах є такі:
? започатковані реформи щодо зміни структури, принципів, побудови та поповнення новим змістом бюджетної системи України є початком адаптації національного бюджетного законодавства до законодавства ЄС на шляху інтеграції України у європейське співтовариство;
? спрощення побудови бюджетної системи відповідним чином сприяє запровадженню прозорого, стабільного та перспективного механізму регулювання потоків бюджетних коштів і саморегулювальних форм і методів удосконалення міжбюджетних відносин. Бюджетні відносини в умовах запровадженої Бюджетним кодексом бюджетної системи сприятимуть прискоренню суспільно-економічного розвитку кожної території і держави в цілому;
? запроваджено прямі міжбюджетні відносини між державним і 686 місцевими бюджетами, що сприяє підвищенню контролю та відповідальності за формування і виконання усіх бюджетів;
? 686 місцевих бюджетів формуються та функціонують на єдиних засадах, принципах, підходах як єдині ланки бюджетної системи.
Таким чином, з ухваленням Бюджетного кодексу відбувалася ліквідація централізованої адміністративно-командної непрозорої бюджетної системи і відповідних відносин між її ланками та започатковано нову ідеологію побудови міжбюджетних відносин. Визначено нові прямі відносини державного бюджету з обласними бюджетами і бюджетом Автономної Республіки Крим, бюджетами міст Києва, Севастополя та міст обласного значення і бюджетами районів. Ці відносини будуються на єдиних засадах, підходах і принципах побудови бюджетної системи. На практиці такі відносини було започатковано в Законі України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".
Бюджетна система побудована відповідно до адміністративно-територіального поділу України. До складу бюджетної системи входять бюджети адміністративно-територіальних об'єднань як окрема ланка бюджетної системи і фінансовий план відповідної території.
Усі бюджети - складники бюджетної системи в процесі виконання положень і засад Бюджетного кодексу - мають відповідну самостійність і спрямовані на реалізацію єдиної загальнодержавної фінансової політики.
Основна мета і завдання бюджетної системи полягає у створенні дієвих і рівних умов для всіх учасників бюджетного процесу у формуванні бюджетних відносин, забезпеченні єдиних підходів і принципів формування та виконання місцевих бюджетів з метою збалансованого розвитку відповідної території, а також правових норм і механізмів стимулювання приросту доходів та економії видатків бюджетів за підвищеного рівня ефективності (результативності) використання публічних коштів в інтересах усіх і кожного.
Бюджетна система за своїм змістом спрямована на вироблення правових засад, принципів, форм і методів організації бюджетного процесу в державі, забезпечення формування державного бюджету як головного фінансового плану та регулювання міжбюджетних відносин для збалансованого соціально-економічного розвитку кожної території і держави в цілому.
З ухваленням Бюджетного кодексу бюджетна система поповнюється новим змістом. Правові норми і принципи її організації, здійснення бюджетного процесу та формування бюджетних відносин відповідають напрямам реформування суспільно-економічних відносин і створення засад розвитку соціально-ринкового середовища.
Бюджетна система стає головним фактором впливу на розвиток суспільно-економічних процесів, важливим інструментом державного регулювання суспільно-економічних інтересів. Прогресивність бюджетної системи, активність її як інструменту державного впливу у збалансованому розвитку всіх територій і держави в цілому сприятиме продовженню бюджетних реформ і прискоренню адаптації національного бюджетного законодавства до законодавства ЄС.
У Бюджетному кодексі визначено склад бюджетного законодавства, що впорядковує систему нормативно-правових актів з організації та здійснення бюджетних відносин між усіма ланками бюджетної системи, здійснення контролю за надходженням бюджетних коштів і їх використанням.
До нормативно-правових актів, які регулюють бюджетний процес і здійснення бюджетних відносин, належать:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс;
- закон про Державний бюджет України на відповідний рік;
- інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені Бюджетним кодексом;
- нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, ухвалені на підставі і на виконання Бюджетного кодексу, закону про Державний бюджет України та інших законів України, що регулюють бюджетні відносини;
- нормативно-правові акти центральних органіввиконавчої влади, ухвалені на підставі і на виконання Бюджетного кодексу, закону про Державний бюджет України, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що регулюють бюджетні відносини;
- рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, ухвалені відповідно до Бюджетного кодексу, закону про Державний бюджет України, нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини.
У процесі організації та здійснення бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Бюджетного кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
Положення нормативно-правових актів, що суперечать Бюджетному кодексу, визнаються недійсними і в судовому порядку з моменту набрання ними чинності підлягають скасуванню органом, що ухвалив відповідний нормативно-правовий акт.
Якщо міжбюджетним договором, поданим на ратифікацію, встановлено інші положення, ніж у відповідних нормах бюджетного законодавства України, такі положення ухвалюються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.
Формуванням нових засад і принципів побудови національної бюджетної системи - головне завдання сучасного етапу розвитку бюджетної реформи.
Бюджетні реформи в Україні визнаються прогресивними. Але їхній успіх залежить від часу підготовки та якісних змін до нормативно-правових актів. Бюджетні відносини необхідно будувати на засадах і принципах національного бюджетного законодавства, яке має відповідати

 
 

Цікаве

Загрузка...