WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

підтримка надається відповідно до рішень Кабінету Міністрів України на поворотній або безповоротній основі з метою подолання банкрутства, відновлення платоспроможності, підвищення конкурентноздатності продукції,оздоровлення фінансового стану підприємства.
Державне фінансування інвестицій в основні об'єкти економічного і соціального розвитку відповідно до бюджетної класифікації видатків включають у групу видатки на будівництво і архітектуру.
Державне інвестування здійснюється органами влади і управління України, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за рахунок:
" коштів Державного та місцевих бюджетів;
" позабюджетних фондів
" позичкових коштів.
Однією з основних проблем, пов"язаних з бюджетним фінансуванням інвестицій, є необхідність чіткого визначення і розподілу сфери фінансування Державного і місцевих бюджетів.
Бюджетний Кодекс визначає, що за рахунок Державного бюджету України здійснюється:
" державна програмна підтримка регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки;
" державна програма розвитку транспорту, дорожнього господарства;
" державне інвестування проектів ( тобто, фінансуються ті видатки, які мають вирішальне значення для економіки України).
Державні дотації - це форма бюджетного фінансування, яка застосовується при фінансуванні планово-збиткових підприємств, організацій, установ, що надають послуги або виробляють необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищує ціну реалізації, через певну фінансову політику держави в сфері ціноутворення (як правило, обмеженого рівня цін).
Пряме субсидіювання - форма урядових виплат виробникам або споживачам з відповідним відображенням у бюджеті ( виробник збуває свій товар за (нижчою) ціною завдяки здійсненню прямого субсидіювання).
Субсидії можуть надаватися окремим підприємствам або цілим галузям, але найбільш дієвим способом регулювання є субсидіювання пріоритетних галузей індустрії. Так, найбільш широко відомим прикладом такого субсидіювання стала ініціатива створення авіаційної індустрії світового класу в Європі. Багато європейських підприємств одержують субсидії на покриття стартових витрат.
Фінансову підтримку у вигляді бюджетної політики надає Міністерство фінансів на договірній основі. Бюджетні позики надаються державним підприємствам, в також тим підприємствам, у яких понад 50% майна є державною власністю. Здійснюються вони з бюджетних асигнувань, як правило, на поворотній основі.
Умовами позики передбачають:
" обсяги позики;
" строки надання позики;
" цільове використання;
" заходи, щодо забезпечення її своєчасного повернення;
" відповідальність сторін за порушення умов договору;
" розміри і порядок сплати відсотків.
Опосередкована фінансова підтримка:
Пряма опосередкована фінансова підтримка:
" пільгове оподаткування ;
" пільгове кредитування;
" відстрочка повернення кредитів;
" списання боргу;
" зменшення ставок мита та митних зборів.
Непряма опосередкована фінансова підтримка:
" зниження тарифів;
" зменшення монопольних цін на сировину, матеріали, інше.
Державна кредитна підтримка надається за такими напрямками:
" для заходів пов"язаних із здійсненням санації та структурної перебудови;
" для нарощування обсягів випуску та реалізації продукції державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує 50%;
" для закупівлі товарів українських виробників з наступною їх реалізацією спорживачам.
Мобільність кредиту дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва, спрпрямувати його на вирішеня інтересів регіону та держави.
Фінансова підтримка у вигляді пільгового оподаткування здійснюється за такими напрямками:
- надання відстрочки із сплати податків і обов"язкових платежів;
- реструктуризація та списання податкової заборгованості;
- звільнення від оподаткування галузей економіки та/або окремих підприємств.
Пільгове оподаткування має низку негативних наслідків:
" порушуються принципи нейтральності та справедливості оподаткування;
" не6рівномірний податковий тиск призводить до необгрунтованого перерозподілу фінансових ресурсів між суб"єктами господарювання;
" зростає тіньовий сектор еконогміки через намагання економічних суб"єктів зменешити податковий тиск, та необгрунтований перерозподіл фінансових ресурсів, тощо.
Важливим напрямом використання бюджетних коштів оптимізація системи бюджетних установ та їх реорганізація. [ 15; ст.195-197]
Аналіз результатів економічної діяльності суб"єкта ринкового господарювання протягом останніх років засвідчує, що без стабільної економіко-правової бази, виваженої державної політики у бюджетній сфері неможливо належними темпами здійснити реконструкцію економіки, домагатися якісних трансформаційних перетворень, забезпечити реальну конкурентоспроможність національного товаровиробника в умовах глобалізації світогосподарських економічних відносин. [ 20; ст.120]
Розділ 2
Аналітична частина
ІІ. Аналіз діючої системи фінансування бюджетних установ:
2.1. Кошторис доходів та видатків бюджетних установ.
Для запровадження ефективного державного контролю за витрачанням бюджетних коштів державними установами, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів із 1997 року було здійснено перехід на фінансування цих установ на основі кошторису. Визначення кошторису подано в статті 51 Бюджетного кодексу України [2; ст.393].
Кошторис бюджетної установи є основним плановим документом, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів на виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.
У кошторисі визначається загальний обсяг, цільове надходження, використання за статтями з поквартальною регламентацією. Форми кошторису та супровідні документи розробляються і затверджуються Міністерством фінансів та Державним казначейством України. [2; ст.394].
Затвердженню кошторисів передує процес формування лімітів і витрат у підпорядкованих установах. Вищі організації мають враховувати об"єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з основних її виробничих показників та намічених заходів щодо скорочення витрат у плановий період.
За таких умов мають виконуватися умови щодо забезпечення фінансовими ресурсами, насамперед щодо витрат на заробітну плату з урахуванням на соціальне страхування, а також на господарське утриманння установи. Асигнування на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть пердбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат.
Кошторис складається всіма бюджетними установами на календарний рік і затверджується в установленому порядку.
Принципи кошторисного

 
 

Цікаве

Загрузка...