WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.
Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежитьвід ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
1.2. Бюджетна установа як учасник процесу бюджетного фінансування
Провідну роль у системі державних фінансів належить фінансам підприємницьким структур. Тут створюється понад 40% внутрішнього валового продукту (ВВП), який є головним об'єктом фінансових відносин.
Державні підприємницькі структури зосереджують значні фонди фінансових ресурсів. Однак в розрізі окремих підприємств кошти розміщені нерівномірно, тому можливості їх розширення й розвитку неоднакові. Нерівномірність фінансового забезпечення деяких державних підприємств за рахунок власних ресурсів пов'язана як з внутрішніми факторами, так і з зовнішніми.
До числа внутрішніх факторів належать: собівартість продукції, її якість, рівень організації виробництва тощо. До зовнішніх - система оподаткування, ліцензування, платоспроможність покупців.
Бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створені у встановленому порядку органами державної або місцевої влади, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного або місцевого бюджету.
Бюджетні установи є неприбутковими.
Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним або фізичним особам, крім випадків, передбачених Законом про Державний бюджет.
Нові умови господарювання вимагають змін напрямків вкладення бюджетних коштів.
Зменшення обсягу бюджетного фінансування видатків у економіку викликано тим, що участь держави у виробничих інвестиціях зводиться до мінімуму за рахунок скорочення централізованих капіталовкладень, а також поступової приватизації державної власності.
В ринкові й економіці спрямування коштів Державного бюджету України в народне господарство відіграє суттєву роль, оскільки, по-перше, функціонування державного сектору економіки, вимагає розробки державних інвестиційних програм; по-друге, для стабілізації економіки та розвитку підприємництва потрібна дієва фінансова допомога держави у вигляді бюджетних субсидій, субвенцій, тощо.
Порядок надання фінансової підтримки державним підприємствам та підприємницьким структурам у майні яких частка державної власності перевищує 50%, визначається Кабінетом Міністрів і Національним банком України (НБУ), які затверджують Положення про надання підтримки з бюджетних асигнувань, як провило, на поворотній основі.
Фінансова підтримка підприємств державної форми власності може здійснюватися в різних формах, на поворотній так і на безповоротній основі. За термінами подання фінансова підтримка може бути двох видів:
1) короткотермінова (строком до одного року);
2) довготермінова ( 2-5 років).
Короткострокову фінансову підтримку надають підприємству протягом одного року і з врахуванням можливості її ефективного використання, розприділяється на визначені розрахунками частини. Для цього складається план-графік надання коштів.
Довгострокову фінансову підтримку надають протягом 2-5 років окремим підприємствам, які забезпечують ефективне функціонування економіки.
[18; ст.240]
Перелік підприємств, що потребують фінансової підтримки, встановлюється органами, уповноваженими управляти державним майном, на основі результатів аналізу їх фінансово-господарської діяльності.
Важливою формою фінансової підтримки підприємств є надання їм допомоги за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України на безповоротній або поворотній основі для впровадження наукових розробок у виробництво.
Фінансова підтримка на безповоротній основі надається: [18; ст.240-247]
" якщо збитки завдані підприємству стихійним лихом, перевищують суми відшкодувань, передбачених чинним законодавством про обов"язкове страхування;
" для відшкодування збитків конкретним підприємствам, які через умови господарювання, встановлені чинним законодавством, не відшкодовують витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), що може призвести до їхнього банкрутства;
" для фінансування витрат на відновлення платоспроможності підприємств, діяльність яких пов"язана з надзвичайними суспільними інтересами.
У всіх випадках фінансова підтримка надається виключно на поворотній основі. [ 15; ст.197]
Критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки:
потенціальна прибутковість;
наявність ринків збуту на продукцію підприємств в Україні і за її межами; [ 15; ст.197]
конкурентоспроможність продукції;
фінансове становище підприємства на момент розгляду та в перспективі;
відповідність продукції, що випускається, державним пріоритетам.
Однією із форм надання фінансової підтримки підприємств є відстрочення у сплаті податків, яке надається платникам на умовах податкового кредиту на платній основі.
Підприємства державної форми власності у фінансових планах яких передбачені збитки від фінансово-господарської діяльності, мають право на покриття цих збитків за рахунок коштів бюджетів у вигляді субсидій.
Фінансова підтримка надається під затверджені проекти використання коштів, бізнес-плани та проекти санації підприємства.
Джерелами фінансування державних підприємств є:
1. Державний бюджет України;
2. Кредити Національного банку України;
3. Кредитування комерційних банків.
Державна підтримка економічних суб'єктів може здійснюватися у формах:
1) безпосередня фінансова підтримка;
2) опосередкована фінансова підтримка.
Безпосередня фінансова підтримка направлена на збільшення фінансових ресурсів у суб'єктів господарювання.
Опосередкована - направлена зменшення потреб у фінансових ресурсах, з якими співпрацює економічний суб'єкт.
Безпосередня фінансова підтримка
Пряма фінансова підтримка:
ўбюджетне асигнування:
o фінансування інвестиційних проектів;
o пряме субсидіювання;
o дотирування.
ў бюджетне кредитування
ў покращення збуту шляхом прямих державних закупівель продукції за підвищеними цінами;
o придбання продукції, що немає попиту;
ў бюджетні позики державним підприємствам.
Непряма фінансова підтримка:
ў гарантії повернення коштів:
o гарантії повернення коштів приватним банкам;
o страхування кредитів;
o страхування депозитів;
o страхування експорту;
ў поліпшення збуту продукції:
o фінансова допомога споживачам даної продукції;
o встановлення додаткового оподаткування імпорту ананлогічних товарів;
ў послуги по управлінню:
o оплата інформаційного забезпечення;
o професійна підготовка кадрів;
o науково-технічне забезпечення;
ў фінансування розвитку інфраструктури.
Фінансова

 
 

Цікаве

Загрузка...