WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

та результативності видатків вимагатиме нових децентралізованих до управління видатками, які передбачатимуть встановлення цілей, стандартів якості та засобів контролю за видатками замість додаткових управлінських повноважень обласної ланки щодо розподілу коштів на досягнення цих цілей.
Недавні зміни, спричинені прийняттям Бюджетного кодексу, вимагають використання бюджету як управлінського інструмента разом з інформацією про результати діяльності і відходу від традиційного поняття бюджету як бухгалтерського документа. У майбутньому виконання місцевих бюджетів вимагатиме здійснення моніторингу діяльності постачальників, що надають послуги, які раніше надавалися місцевими органами влади. Це потребуватиме застосування нових технічних навичок і процедур звітності. Для підвищення результативності діяльності міст та областей вирішальною є здатність використовувати аналітичну інформацію при розробці планів видатків і оцінці результатів виконання бюджетів.
Належне виконання бюджету вимагає дотримання такихпринципів:
- моніторингу виконання бюджету на основі чітко визначених цілей фінансування;
- відповідності зобов'язань розміру бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;
- вчасності та достовірності звітності.
Формування ринкової моделі економіки України вимагає вдосконалення фінансового механізму в державі і зокрема бюджетної системи, як сукупності всіх бюджетів.
Досить вагомі потенційні можливості скорочення витратної частини бюджету пов'язані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів.
Використовуючи досвід країн із розвинутою ринковою економікою, слід розглядати ще одне джерело фінансового забезпечення фінансової сфери - меценатство, спонсорство. Це досить нове явище в економічному житті України, як благодійність. Її можна трактувати як не комерційну (неприбуткову діяльність організацій і окремих осіб), спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку. У більш широкому розумінні благодійність визначається як інвестування соціальної сфери. В умовах кризи основним її джерелом в Україні служать кошти міжнародних благодійних організацій.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 р. № 254/96-ВР. - 1996. -
№ 30.
2. Бюджетний кодекс України. Затверджений ВРУ 21червня 2001 р.
№ 2542-ІІІ.
3. Кримінальний кодекс України. Затверджений ВРУ 1 вересня 2001 р.
4. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушення
у бюджетній сфері. Указ Президента України № 6 від 11 січня 2002 року.
5. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
6. Порядок фінансування видатків з місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256.
7. Про бюджетну класифікацію. Наказ Міністерства фінансів України
№ 604 від 27.12.2001 р.
8. Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства. Наказ Державного казначейства України
№ 103 від 19.10.2000 року.
9. Порядок складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення. Наказ Міністерства фінансів України № 129 від 29 лютого 2002 року.
10. Порядок касового виконання Державногог бюджету за видатками: наказ Державного казначейства України від 22 січня 2001р. //Офіційний вісник України. - 2001. - №6 - ст.256.
11. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р.//Офіційний вісник України. - 2002.- №9-ст.414.
12. Про затвердження механізму обмежень витрачання бюджетних коштів: наказ Міністерства фінансів України від 27 лютого 1998р. //Офіційний вісник україни. -1998.- №9 - ст.369.
13. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Модуль - 2. Міністерство Фінансів України. - К.: - 2002.
14. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного Кодексу України: Модуль - 3. Міністерство Фінансів України. - К.: - 2002 р.
15. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. //Державні фінанси// - Київ-Атка: - 2002р. с.191-197.
16. Бойцун Н.Є. "Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні" : //Фінанси України//- 5 (114) - ст.6-11.
17. Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуліна О.О., Шаповал Т.А. //Казначейська система виконання бюджету//: Підручник. К.: КДТЕУ, 2000.-249 с.
18. Василик О.Д. //Державні фінанси України//: "Вища школа"- Київ - 1997р. - ст.240 - 247.
19. Василик О.Д., Павлюк К.В.//Державні фінанси України//: Підручник. - К.: НІОС, - 2002, - 355 с.
20. Епіфанов А.О., Сало І.В. "Регіональна економіка"- навчальний посібник - Київ-Наукова думка -2000р.
21. Епіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник. - К.: "Наукова думка", 1997. - 303 с.
22. Іванов В.М. //Бюджетна система.-К. 2002р.
23. Кіреєв О.І., //Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми та проведення реформи. // Фінанси України. - 2002. - № 9. - с. 34-40.
24. Кириєнко О.П. "Фінанси (теорія та вітчизняна практика)" - СМП "АСТОН" - Тернопіль-2002. - ст.103-143.
25. Кириленко О.В. Підприємництво, господарство: право. Підручник. - К.: т-во "Знання", - 2002. - 253 с.
26. Кравченко В.І. //Місцеві фінанси України//: Навч. Посібник. К.: т-во "Знання", - 1999. - 327 с.
27. Кучерявенко М.П. //Фінансове право України// - Київ "Юрінком-Інтер"- 2004р.
28. Опарів В.М., Мальков В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць С.В. //Бюджетна система//: К. - 2002р.
29. Огонь У.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави://Фінанси України// 6/115 - ст.25.
30. Пасічник Ю.В. //Бюджетна система України та зарубіжних країн//: навчальний посібник, Київ "Знання-Прес" - 2002р.
31. Сітків Л.Є. // Регіональна економіка. - 2000. - № 1- с. 91-99.
32. Турчинов О.В., Огня Ц.Г. //Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар//: Підручник. - К.: "Парламентське видавництво"- 2002. - 123 с.
33. Януль І.Є. " Бюджетний процес в україні та напрями його вдосконалення": //Фінанси україни//- 9(118) - ст.15-21.
34. Юрій С.І. Мац М.Й., Стоян В.І. //Казначейська система виконання бюджетів//: Підручник. Т.: ТАНГ - 2002. - 256 с.
35. http://www.fao.kiev.ua (офіційний сайт групи фіскального аналізу при бюджетному комітеті Верховної Ради України).
36. http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
37. http://www.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).

 
 

Цікаве

Загрузка...