WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

Фінансове забезпечення бюджетних установ (на прикладі виправної колонії №41 ) - Дипломна робота

фондів за період 2002 р. - 2004р. зменшився з 81,3% до 80,9% ); простежується тенденція до збільшення показника фондовіддачі і продуктивності праці, що свідчить про певний розвиток виробництва и зменшення за рахунок цього умовно - постійних витрат.
3.2. Світовий досвід бюджетного фінансування.
Наближення українського суспільства до стандартів життя європейських країн ставить на порядок денний питання про відтворення бюджетного процесу на демократичних та ринкових засадах. Західний підхід до бюджетного процесу базується на постулаті про відповідальність влади перед платниками податків.
Спрямованість на ефективне використання та кінцевий результат - саме такий підхід використовують при планування бюджету розвинені країни світу, в тому числі Європейський союз, США, Канада,Австралія, Нова Зеландія. З прийняттям Бюджетного кодексу в 2001 році та Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі у 2002році, Україна поступово переходить на програмно-цільовий підхід у формування державного бюджету. [16; ст.6-18]
В Японії діють два бюджетні рівні - державний та місцевий. Місцевий, усвою чергу, поділяється на префектурний та муніципальний. Наприкінці 90-х років в Японії налічувалось 3255 муніципалітетів. Бюджетний рік починається 1 квітня і закінчується 31 березня.
У бюджетному процесі беруть участь: порламент, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, міністерства й урядові агенції, Аудиторська палата, а також науковці, журналісти, які беруть участь у процесі обговорення бюджету.
Бюджет як фінансовий документ охоплює такі розділи:
1. Загальні умови.
2. Доходи і видатки.
3. Довготривалі витрати.
4. Перенесені витрати.
5. Фінансуванння особливих проектів.
Державний бюджет, або бюджет національного уряду, містить два види бюджетних рахунків - загальний рахунок і спеціальні рахунки. Загальний рахунок передбачає виконання поточних зобов"язань, а спеціальні рахунки встановлюються законодавством і передбачені на виконанння спеціальних проектів. Почин6аючи з 2000 фінансового року налічується 38 спеціальних рахунків.
Характерною особливістю бюджету Японії є те, що невикористані кошти переходять у наступний бюджетний рік.
Податкові надходження становлять у державному бюджеті більше половини надходжень. Значну частину надходжень забезпечує випуск державних цінніх паперів. Згідно з фінансовим законодавством Банк Японії як центральнтй банк країни не має права фінансувати кабінет.[30; ст.452]
У бюджетних відносинах Франції беруть участь президент, уряд, парламент, а також спеціальні державні установи - Національна кредитна рада, банківська контрольна комісія, Економічна та Соціальна рада.
Бюджетна політика департаменту є компетенцією Генеральної ради, а в окремих випадках - комісара Республіки і регіональної рахункової палати. Безпосереднє бюджетне управління здійснює казначей департаменту, який призначається міністром економіки і фінансів за рекомендацією представника Генеральної влади.
Місцеві бюджети в частині видатків складаються з двох основних розділів: бюджети поточної діяльності (функціональний) та бюджети нового бюдівництва (інвестування). Джелела доходів поділяються на внутрішні - доходи від муніципальної власності, місцевого господарства, податкові та зовнішні - дотації, кредити (як державні, так і приватні).
Податковий контроль здійснюється шляхом камеральних перевірок податкових декларацій, а також документальних перевірок.
Консолідований бюджет включає такі складові:
" загальнодержавний бюджет;
" місцеві бюджети;
" спеціальні рахунки Казначейства;
" приєднані бюджети для фінансування пошти та телеграфу;
" приєднані бюджети служби сільськогосподарських дотацій;
" операції тимчасового характеру.
Видаткова частина бюджету включає видатки на утримання заморських територій, передбачає залишок бюджету від попереднього року і плановий залишок на початок року.
Планові доходи загальнодержавного бюджету Франції включає податкові та неподаткові надходження. [30; ст.430-431]
В деяких країнах ЄС, наприклад, у Франції та Великобританії, ПДВ повністю зараховується до центрального бюджету. Однак у розвинутих країнах частка ПДВ в державних доходах становить лише 10-18% (в Україні - 34,9%) значну питому вагу мають надходження від інших податків, наприклад, від прибуткового податку до 40% (в Україниі - лише 12,8%).
Бюджетна система Німеччини у її сучасному вигляді почала формуватися у 20-х роках минулого століття, на початку 90-х суттєво доповнилася приєднаними землями колишньої НДР.
Сучасний бюджетний устрій ФРН має три рівні - федеративний, земельний і общинний.
У бюджетному процесі беруть участь такі органи влади та їхні структурні підрозділи: уряд- Міністерство фінансів; представницькі органи - бундестаг - бюджетний комітет (традиційно заведено, що голова цього комітету обирається від представників опозиційних партій), підкомітет з перевірки звітності (бере участь у перевірці виконання бюджету), незначна кількість власних співробітників з бюджетних питань, Федеральна рахункова палата, а також бундесрат (затверджує закон про бюджет як верхня палата парламенту); Федеральний казначейський двір. Крім того, забезпечується широка участь науковців і громадськості.
Після затвердження бюджетудіє принцип розподілу влади, згідко з яким виконання бюджету - абсолютна компетенція уряду, і парламент не має права вимагати від уряду, щоб він у повному обсязі виконував окремі статті - контролююються лише основні цифрові показники.
Згідно з німецьким бюджетним правом міністр фінансів може здійснювати додаткові витрати лише в тому разі, коли є економія за іншими статтями витрат, не виходячи за затверджені контрольні цифри.
У Німечччині налічується 40 видів податків. Найбільшу питому вагу мають податок на заробітну плату, податок на оборот, податок на пальне, податок на підприємства.[30; ст.439].
До бюджетних відносин Великобританії причетні прем"єр-міністр, міністерства, казначейство, парламент.
Починаючи з 2000/2001 бюджетного року розпис доходів і видатків здійснюється відповідно з національними рахунками на основі Європейської системи рахунків 1995 р. (ESA 95).
Бюджет планується із залишків коштів на кінець бюджетного року, враховуються надходження поточного року і планується залишок на кінець звітнього року. Планування здійснюється на п"ятирічний період у цінах поточного року з відповідним щорічним коригуванням (табл. 3).
Табл. 4. Планові доходи і видатки державного бюджету Великобританії на 2000/2001-2004/2005 бюджетні роки (млрд ф.ст.)
Показник Бюджетні роки
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Доходи 370 389 407 426 444
Видатки 346 362 380 398 417
Знецінення 14 15 15 16 16
Активне сальдо 10 12 12 12 11
Рис. 4. Планові доходи і видатки державного бюджету Великобританії на

 
 

Цікаве

Загрузка...