WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Капітальні інвестиції підприємства - Курсова робота

Капітальні інвестиції підприємства - Курсова робота

професійної ліцензії. Суть рішення створити новий капітал - у порівнянні витрат, пов'язаних з відмовою від частини доходів для фінансування проекту по створенню капітальних активів, що буде здійснюватися певний період часу, і доходів по закінченню цього строку.
Капітал містить у собі як інструменти, устаткування, засоби пересування, будинки, сировина й запаси товарів я напівфабрикатів на різних стадіях виробництва, так і доступні навички для продажу й знання, отримані за допомогою утворення й досвіду. Послуги капіталу (використання капіталу) виміряються як змінні питомі витрати капіталу. Питомі витрати капіталу - це міра величини капіталу, затрачуваного в одиницю часу. У виробництві послуги капіталу можуть бути обмірювані як число машинних годин на місяць або як годинна плата за особливі навички такі, як медичні або юридичні послуги. Капітал сам по собі, представляється у вигляді фондів.
Фонди - це величина капіталу в цей момент часу. У будь-який момент часу фірма має певну кількість устаткування й інших типів капіталу. Менеджери фірми можуть варіювати рівень використання встаткування на місяць, але дійсне (установлене, наявне) кількість устаткування і його ціна фіксовані в цей момент. Ціль аналізу капіталу укладається в тім, щоб зрозуміти, як створюються й змінюються фонди. Для того щоб зробити це, необхідно досліджувати витрати, пов'язані зі створенням нового капіталу й вигоди від цього.
Розділ 3. Розрахункова частина
Висновки
Інвестування - процес поповнення або додавання капітальних фондів. Це приплив нового капіталу в даному році. Капітальні фонди "зношуються" у виробництві. Запаси матеріалів і напівфабрикатів зменшуються й використовуються під час виробничого процесу, а машини старіють фізично або морально й повинні замінятися.
Підприємства провадять інвестиції, оскільки новий капітал дозволяє їм збільшувати свої прибутки. При інвестуванні фірма повинна вирішити, чи буде за певний обраний час збільшення прибутків, принесене інвестиціями, більше вартості витрат. Альтернативною вартістю інвестування деякої кількості доларів буде ринковий відсоток з капіталу, узятий по сумі коштів, необхідних для придбання нового капіталу.
Більшість інвестицій, вироблених підприємствами - довгострокові. Типове збільшення капіталу фірми буде тривати довгі роки. Корисний термін служби капітальних активів - це число років, протягом яких вони будуть приносити підприємству доходи або скорочувати витрати.
Плановані, реалізовані й здійснені інвестиції приймають форму капітальних (інвестиційних) проектів.
Список літератури:
1. Конституція України.- К., 1996;
2. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР;
3. Про власність: Закон України від 26.03.91 р. №697-12 із змінами та доповненнями;
4. Про підприємництво: Закон України від 26.02.91 №785-12;
5. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. №888-12;
6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. №1577-12;
7. Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.1995 р.;
8. Про банкрутство: Закон України від 14.05.1992 р. №2344-12;
9. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. №1202-12;
10. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 1.02.1996 р. №25/96-ВР;
11. Про систему оподаткування: Закон України від 19.04.97 р. №221/97-ВР;
12. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93 р. №3813 зі змінами та доповненнями;
13. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. №283/97-ВР;
14. Про податок на додану вартість: Закон України від 3.04.1997 р. №168/97-ВР;
15. Про порядок здійснення іноземними суб"єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України: Постанова КМУ від 30.07.1996 р. №853;
16. Про затвердження Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями: Постанова КМУ від 20.07.96 р. №813;
17. Про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Постанова КМУ від 7.08.96 р. №928;
18. Про створення Державного інноваційного фонду: Постанова КМУ від 18.02.1992 р. №77;
19. Дані державного комітету статистики. Розділ "Інвестиції" 1996-1999 рр.;
20. Барановський О.І. Інвестиційна безпека// Фінанси України.- 1998.- №9;
21. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика// К.:КГЭУ ,1999
22. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.: Итем ЛТД, 1995;
23. Гордань В.І. Інвестиційні ресурси та відтворення в Україні: поточні проблеми/ Зб. наук. пр. Регіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій.- К.: Манускрипт, 1995;
24. Губський Б. В. Проблеми міжнародного інвестування в Україні.//Економіка України.- 1998 - №1, с.22-28;
25. Губський Б.В.Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.- К.: Наукова думка,1998
26. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х., Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с анг. - М.: Дело Лтд., 1994
27. Демиденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання в Україні //Фінанси України. - 1998. - №9, с.127-130;
28. Довгань Л.П. Податки в інвестиційній діяльності акціонерних товариств// Фінанси України.- 1999.- №1, с.126-129;
29. Дьяконова і.І. Теоретичні та економічні основи інвестиційної діяльності.- Суми: Слобожанщина, 1998;
30. Збаразька Л.О. Удосконалення економічного стимулювання механізму активізації інвестиційних процесів // Фінанси України. - 1997. - №11, с.92-98;
31. Инвестиции в Украине (МВФ)/ Под ред С.И.Вакарина. - К.: "Конкорд", 1996
32. Иностранные ивестиции в стратегиях структурных реформ и экономического роста.//Посредник. - 1997. -29 мая, с.3;
33. Кузьмин В. Денежно-кредитное регулирование инвестиционной сферы//Бизнес-информ.- 1999.- №1-2, с.65-67;
34. Ли Се Ун - Международный бизнес: стратегия и управление: М.: перевод с анг. Наука ,1996
35. Маслюк В. Проблемыинвестиционной политики в Украине.// Бизнесинформ. - 1998, с.3-7;.
36. Мадиарова Д.М. Стратегия формирования внешеэкономической деятельности. -Алматы: Экономика, 1999.
37. Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні.//Фінанси України.- 1998. - №8, с.61-65;
38. Михеев Ю. Стратегическое управление инвестированием// Банковские технологии №4, 1998
39. Недашківський М. Сутність та основні поняття інвестиційного процесу// Банківська справа.- 1998.- №6, с.55-58;
40. Омельянович Л.А., Філіпенко Т.В., Гладкова О.В. Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. - 1997. - №6, с.73-78;
41. Характеристика інвестиційного клімату в Україні та перспективи його покращення. Сергій Москвін, президент Українського товариства фінансових аналітикі Пріоритети N2, липень-серпень 2002 року
Додатки
Додаток 1
Склад джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві

 
 

Цікаве

Загрузка...