WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Капітальні інвестиції підприємства - Курсова робота

Капітальні інвестиції підприємства - Курсова робота

істотно вище величини поточних витрат, щоб уможливити виплату відсотків по позиці, за рахунок якої здійснюються ці інвестиції. Чим вище рівень процентної ставки, що фірма повинна буде виплачувати, тим більше повинна бути різниця між величиною майбутнього прибутку й рівнем поточних інвестиційних витрат, для того щоб зробити проект прийнятним.
У будь-який час фірма має у своєму розпорядженні безліч готових до здійснення інвестиційних проектів. Подібні проекти можуть включати будівництво нових заводів, переустаткування телефонного зв'язку, підвищення якості комп'ютерної системи або заміну зношених вантажних візків. Однак при високому рівні процентної ставки лише невелика частина цих проектів буде прибутковою, а при дуже низькій ставці відсотку прибуткових проектів буде вже більшість, оскільки в цій ситуації немає необхідності в значному перевищенні майбутніх прибутків над величиною поточних інвестиційних витрат. Це означає, що високі процентні ставки знижують зацікавленість фірм у здійсненні своїх інвестицій. І навпаки, при низьких процентних ставках масштаби інвестування, здійснюваного фірмами, ростуть.
Що б змінилося, якби для здійснення своїх інвестиційних проектів фірмам не потрібно було позичати гроші? Могла б тоді мати значення величина процентної ставки? Імовірно, так, оскільки фірми повинні прагнути використати наявні в них кошти щонайкраще. І якщо фірма не вдається до допомоги кредиту, то вона, ймовірно, уже має необхідні кошти для здійснення даного інвестиційного проекту. Однак у цьому випадку фірма повинна подивитися, чи не існує можливості одержати вищі доходи, використовуючи ці гроші яким-небудь іншим способом, наприклад, купуючи облігації або надаючи кредити іншим фірмам. Чим вище рівень процентної ставки, тим більше привабливим буде для фірми надання своїх коштів у кредит, а не вкладення їх безпосередньо у фабрику або інші власні проекти. Таким чином, чим вище рівень процентної ставки, тим нижче схильність фірми інвестувати у фізичний капітал незалежно від того, повинна фірма займати для цього чи капітал ні.
Графік 1.
Крива інвестиційного попиту.
Тільки що описаний взаємозв'язок між інвестуванням і ставкою відсотка представлений на графіку1 у формі кривої інвестиційного попиту I.
Графік інвестиційного попиту показує розмір інвестицій, що фірми згодні здійснювати при кожному даному рівні процентної ставки.
Чим вище ставка відсотка, тим нижче бажаний рівень інвестиційних витрат. Наприклад, при відсоткові ставці i0 рівень інвестицій дорівнює I0. Якщо відсоткова ставка збільшується до рівня i', усе менше проектів залишаються прибутковими, і величина інвестиційних витрат скорочується до I' . При побудові кривої інвестицій ми приймаємо постійними такі фактори, як:
1) очікування фірми із приводу майбутнього попиту на їхню продукцію;
2) технологія виробництва;
3) рівень зарплати, що фірми повинні виплачувати своїм працівникам;
Все сказане із приводу інвестицій фірм у нові заводи й устаткування є також вірним і для інвестицій у житлове будівництво або запаси. При значному прирості процентних ставок прибутку, які можуть бути отримані від експлуатації нового будинку або сьогоднішнього збільшення товарних запасів, не будуть достатні, щоб повернути суму позики плюс відсотки по ній. Отже, чим вище ставка відсотка, тим менше інвестиційні вкладення в житлове будівництво або запаси будуть здаватися прибутковими. Таким чином, крива інвестиційного попиту на графіку 1 відображає попит на всі види інвестиції. Вона побудована для деякого даного очікуваного рівня прибутку від інвестицій.
2.4. Реальні та номінальні процентні ставки.
Між номінальною процентною ставкою, тобто процентною ставкою, вираженої в певній сумі доларів, і реальною процентною ставкою є істотне розходження.
Реальна процентна ставка - це виплачувана по позичці ставка відсотку, що виражається в одиницях товарів. Вона визначається як номінальна процентна ставка мінус рівень інфляції.
Розглянемо приклад, що показує різницю між реальними й номінальними процентними ставками. Припустимо, що в 1980 р. ви позичили, 100 дол. строком на один рік при номінальній процентній ставці 16. Це означає, що в 1981 р. вам довелося сплатити кредиторові суму, рівну 116 дол. Припустимо далі, що темпи інфляції протягом цього року склали 12%. Це означає, що виплачені вами в 1981 р. 116 дол. насправді коштували тільки 103,57 (116 дол-/1,12) у доларах 1980 р. Інакше кажучи, з погляду додаткової кількості товарів, які кредитор зміг купити на доход від виданої їм позички, процентна ставка склала тільки 3,57. Таким чином, реальна процентна ставка, що ви сплатили і яку одержав ваш кредитор, рівнялася всього лише 3,57.
Звичайно величина реальної ставки відсотка визначається наступним рівнянням:
Реальна номінальна темп
Процентна = процентна - інфляції
Ставка ставка
Рівняння дає лише приблизний результат. Так, наприклад, у тільки що розглянутому прикладі ми повинні були б одержати реальну й процентну ставку, рівну 4. Найпростіший спосіб усвідомити суть реальної процентної ставки - це зрозуміти, що в умовах інфляції позичальники виплачують вартість кредиту й відсотків доларами, які втратили свою купівельну чинність у результаті інфляції. Показник реальної процентної ставки й виражає те, що зниження вартості долара враховується при визначенні відсотків за кредит.
Процентна ставка, що має значення при прийнятті інвестиційних рішень, є реальна процентна ставка. Це відбувається тому, що реалізація інвестиційного проекту приносить віддачу у формі товарів, вартість яких повинна бути зіставлена з витратами на кредит. Однак якщо рівень цін є постійним, тобто в економіці немає інфляції й, отже, номінальна й реальна ставки рівні, то в цьому випадку рівень інвестицій обернено пропорційний і номінальній процентній ставці.
2.5. Аналіз та поняття капіталу. Рух капіталу й капітальні фонди. Позичковий відсоток.
Капітал - це ресурс тривалого користування, створюваний з метою виробництва більшої кількості товарів і послуг. Фізичний капітал містить у собі машини, будинки й споруди, засоби пересування, інструменти й запаси (фонди) сировини й напівфабрикатів. Людський капітал складається з навичок, наприклад, таких, як у практикуючих лікарів,сформованих для надання різних медичних послуг.
Для створення капіталу необхідний час. Наприклад, будівництво нового адміністративного будинку або розробка нового пасажирського літака можуть зайняти кілька років. Під час створення нового капіталу фірмі потрібні кошти для фінансування витрат виробництва капіталу. Вони повинні витрачати ці кошти сьогодні розраховуючи на майбутні доходи, обумовлені використанням капіталу для збільшення виробництва. Ті, хто доставляють кошти для створення нового капіталу, відкладають у часі можливість витратити ці кошти на поточні покупки. Аналогічно, той, хто намагається одержати навички терапевта, повинен бути готів відкласти одержання доходу й платити витрати за навчання протягом восьми років або біля того, тобто стільки часу, скільки буде потрібно для одержання медичного ступеня й

 
 

Цікаве

Загрузка...