WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Капітальні інвестиції підприємства - Курсова робота

Капітальні інвестиції підприємства - Курсова робота

багатство окремого індивіда. Портфель - сукупність зібраних воєдино різних інвестиційних цінностей, служить інструментом для досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника. У портфель можуть входити цінні папери одного типу (акції) або різні інвестиційні цінності (акції, облігації, ощадні й депозитні сертифікати, страховий поліс й ін.). Формуючи портфель, інвестор виходить зі своїх "портфельних міркувань". "Портфельні міркування" - це бажання власника коштів мати їх у такій формі й у такому місці, щоб вони були безпечними, ліквідними й високоприбутковими.
Принципами формування інвестиційного портфеля є безпека й прибутковість вкладень, їхній ріст, ліквідність вкладень. Під безпекою розуміються нечутливість інвестицій до потрясінь на ринку інвестиційного капіталу й стабільність одержання доходу. Безпека звичайно досягається з втратою частини прибутковості й росту вкладів. Нарощувати вкладення можуть тільки власники акцій. Під ліквідністю будь-якого фінансового ресурсу мається на увазі здатність його брати участь у негайному придбанні товару (робіт, послуг). Так, готівка має більшу ліквідність, ніж безготівка. Набір дрібних купюр має більшу ліквідність, ніж набір великих купюр. Ліквідність інвестиційних цінностей - це їхня здатність швидко й без втрат у ціні перетворюватися в готівку. Найбільш низькою ліквідністю володіє нерухомість. Жодна з інвестиційних цінностей не має всіх перерахованих вище властивостей. Тому необхідно досягти компромісу. Якщо цінний папір надійний, то прибутковість буде низкою, тому що ті, хто віддає перевагу надійності, будуть пропонувати високу ціну. Головна мета при формуванні портфеля в досягненні найбільш оптимального сполучення між ризиком і доходом для інвестора. Іншими словами, що відповідає набір інвестиційних інструментів покликаний знизити ризик втрат вкладника до мінімуму й одночасно збільшити його доход до максимуму.
Методом зниження ризику серйозних втрат служить диверсифікованість портфеля, тобто придбання певного числа різних цінних паперів. Ризик знижується, коли капітал розподіляється між безліччю різних цінних паперів. Диверсифікованість зменшує ризик за рахунок того, що можливі невисокі доходи по одним цінним паперах будуть компенсуватися високими доходами по інших паперах. Мінімізація ризику досягається за рахунок включення в портфель цінних паперів широкого кола галузей, не пов'язаних тісно між собою, щоб уникнути синхронності циклічних коливань їхньої ділової активності. Оптимальна величина - від 8 до 20 різних видів цінних паперів.
Розглядаючи питання про створення портфеля, інвестор повинен визначити для себе параметри, якими він буде керуватися.
1. Вибрати оптимальний тип портфеля. У цьому випадку можливі два типи портфеля:
а) портфель, орієнтований на переважне одержання доходу за рахунок відсотків і дивідендів;
б) портфель, спрямований на переважний приріст курсової вартості інвестиційних цінностей, що до нього входять.
2. Оцінити прийнятне для себе сполучення ризику й доходу портфеля й відповідно визначити питому вагу портфеля цінних паперів з різними рівнями ризику й доходу. Це завдання випливає із загального принципу, що діє на фондовому ринку: чим більше високий потенційний ризик несе цінний папір, тим більше високий потенційний доход він повинен мати, і, навпаки, чим надійніше доход, тим нижче ставка доходу. Дане завдання зважується на основі аналізу обігу цінних паперів на фондовому ринку: в основному пропонуються для купівлі цінні папери відомих акціонерних товариств, що мають гарні фінансові показники, зокрема розмір статутного капіталу.
3. Визначити первісний склад портфеля. Залежно від інвестиційних цілей вкладника можливе формування портфеля, що пропонує більший або менший ризик. Виходячи із цього, інвестор може бути агресивним або консервативним. Агресивний інвестор - інвестор, схильний до високого ступеня ризику. У своїй інвестиційній діяльності він наголошує на придбання акцій. Консервативний інвестор - інвестор, схильний до меншого ступеня ризику.
4. Вибрати схему подальшого керування портфелем. При цьому можливі наступні варіанти.
Перший варіант. Кожному виду цінного папера приділяється певна фіксована вага в загальному кошику, що залишається постійним протягом останнього часу. У зв'язку з тим, що на фондовому ринку відбуваються коливання курсової вартості цінних паперів, необхідно періодично переглядати склад портфеля таким чином, щоб зберегти обрані співвідношення різних інвестиційних цінностей.
Другий варіант. Інвестор дотримується гнучкої шкали ваг цінних паперів у загальному кошику. Спочатку портфель формується виходячи з певних вагових співвідношень між цінностями. Надалі вони переглядаються залежно від результатів аналізу фінансової ситуації на ринку й очікуваних змінах кон'юнктури попиту.
За результатами аналізу приймається рішення про можливий продаж якої-небудь інвестиційної цінності. Цінний папір, як правило, продається, якщо:
він не приніс очікуваного доходу і немає надії на його ріст у майбутньому;
він виконав покладену на неї функцію;
з'явилися більше ефективні шляхи використання фінансових коштів.
Нематеріальні активи: вкладення коштів у загальні умови процесу відтворення:
" Завоювання й зміцнення позицій фірми на ринку (проведення маркетингових досліджень, реклама);
" Реалізація інноваційної стратегії фірми;
" Підвищення кваліфікації виробничого й управлінського персоналу;
2.3. Джерела капітальних інвестицій в основний капітал. Графік інвестицій
Підприємства здійснюють інвестиції тоді, коли вони бачать перспективи збільшення попиту на свою продукцію й хочуть розширити масштаби своєї діяльності або ж коли вони прагнуть одержати перевагу за рахунок впровадження більше ефективного з погляду економії витрат способу виробництва даного товару.
За ринкових відносин важливе значення має вібір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів. (Додаток 1.)
Інвестиції можуть бути пов'язані й з виробництвом зовсім нового товару. IBM вкладає кошти в новий завод, де у виробництві комп'ютерів використаються роботи, а "Фольксваген" будує новий автомобільний завод.
У кожному подібному випадку рішення про будівництво заводу або про покупку машин й устаткування буде визначатися результатами розрахунку майбутніхвитрат і можливого прибутку. Фірма повинна зіставити вигоди від експлуатації нового заводу або устаткування, тобто приріст прибутку, з рівнем витрат на інвестиції. Однак оскільки доходи з'являться лише в майбутньому, а витрати виникають відразу ж, тільки-но починається будівництво заводу так або закуповується устаткування, фірма повинна порівнювати величину майбутніх надходжень прибутку з поточними витратами.
Отут і з'являється процентна ставка. Для фінансування своїх інвестицій фірма сьогодні бере гроші в борг, і, отже, вона повинна бути впевнена в тім, що інвестиції принесуть досить додаткового прибутку, щоб виплатити суму кредиту плюс відсотки по ньому. Таким чином, прибутки повинні бути

 
 

Цікаве

Загрузка...