WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) - Курсова робота

Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) - Курсова робота

якісним змістовним аналізом та економічною інтерпретацією результатів моделювання. Багатоварі-антність розвитку подій зумовлена дією непередбачуваних чинників і враховується шляхом сценарного прогнозування.
Розроблення експертами певних сценаріїв впливу таких чинників передує здійсненню прогнозів для кожного із сценаріїв. Це дає змогу врахувати як найбільшу кількість аспектів модельованого процесу, оцінити вплив чинників і, якщо вони хоча б частково керовані, розробити рекомендації щодо впливу на них.
Система дає змогу:
- прогнозувати виконання найважливіших агрегованих статей державного бюджету та його складових за різних альтернатив макроекономічної політики;
- досліджувати взаємовплив структури державного бюджету і головних нормативів оподаткування, з одного боку, та динаміки макроекономічних показників - з другого;
- оцінювати вплив видів оподаткування, обсягу та структури витрат державного бюджетуна обсяги платоспроможного попиту різних груп споживачів і обсяги реалізації різних видів продукції, експорту та імпорту;
- прогнозувати з галузевою деталізацією динаміку цін, прибутки й витрати виробників і споживачів;
- прогнозувати обсяги і галузеву структуру неплатежів за визначеною динамікою цін;
- прогнозувати зміни монетарних макропоказників за умов визначеної бюджетної політики.
Система "Бюджет" дає змогу отримувати сценарні прогнози за різними припущеннями щодо дії зовнішніх чинників і перебігу макроекономічних процесів.
Недоліками зазначеної системи є не досить висока точність прогнозу, що зумовлює необхідність використання імітаційних методів дослідження складних систем.
Розділ 2. АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2.1. Моніторинг рівня заробітньої плати та аналіз галузуй народного господарства, за рахунок проведених перевірок підприємств, організацій, та установ усіх форм власності
Проаналізуємо почергово стан справ у кожній галузі народного господарства Коломийського району. Для початку розглянемо промисловість.
За 2004 рік промисловими підприємствами вироблено товарної продукції у порівняних цінах на суму 113542,1 тисяч гривень. За останні 5 років обсяги промислового виробництва в районі зросли в 3,2 рази.
Провідною галуззю у виробництві товарної продукції є деревообробна галузь - 43,5 відсотка (49390,8 тисяч гривень). Частка продукції харчової промисловості складає 37,7 відсотка (42805,4 тисяч гривень), виробництво будівельних матеріалів - 15,6 відсотка (17712,6 тисяч гривень), інші галузі - 3,2 відсотка (3633,4 тисяч гривень). У 2005р запланований розвиток, в першу чергу, таких галузей як: харчова, текстильна, галузь машинобудування та продукування будівельних матеріалів.
Відновлюється робота на підприємствах, які не працювали по декілька років. А саме, проведено капітальний ремонт декількох цехів машинобудівного заводу "Сільмаш " і запущено в роботу. Частковий ремонт ткацької і швейної фабрик та оновлення їх устаткування за рахунок чого збільшилась продуктивність праці. Завдяки проведеним захадам за 2004 рік вироблено товарної продукції на суму 1367,5 тисяч гривень і надано нових робочих місць двісті сорока працюючим.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001р. № 152-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України в області розроблено та затверджено розпорядженням облдержадміністрації від 20.06.2001р. № 440 ряд конкретних заходів, спрямованих на зростання рівня заробітної плати та підвищення ефективності роботи підприємств. Хід виконання зазначених заходів контролюється та щоквартально узагальнюється управлінням праці, інформація направляється в Мінпраці.
Здійснюється щомісячний моніторинг рівня заробітної плати, проводяться перевірки підприємств, організацій та установ усіх форм власності, де середня заробітна плата окремої категорії працівників за статистичними даними не перевищує розмір мінімальної заробітної плати. З метою контролю за запровадженням мінімальної заробітної плати за 11 місяців п.р. спеціалістами управлінь праці райдержадміністрацій та міськвиконкомів здійснено перевірку 939 таких підприємств. Аналіз перевірених підприємств показав, що на ряді з них виконуються вимоги чинного законодавства. Однак, на цих підприємствах заробітна плата могла б бути вищою при умові повної зайнятості, так як основною причиною низького розміру середньомісячної заробітної плати є встановлення режиму неповного робочого часу. Як наслідок, серед 226,8 тис. працівників, які у вересні відпрацювали 50 % і більше табельного фонду робочого часу, 16,1% працівникам нараховано заробітну плату нижче мінімального розміру (332 гри.), а 35,1% - менше прожиткового мінімуму, встановленого на 2005 рік (453 грн.). За умови повної зайнятості рівень заробітної плати в цілому по економіці району міг бути вищим на 8,1 %, в тому числі в промисловості - на 8,5%, будівництві - на 10,0%, сільському господарстві - на 26,0%.
В результаті вжитих заходів протягом 2005 року досягнуто зростання середньомісячної заробітної плати на 39,2%. в порівнянні з відповідним періодом 2004 року (Генеральною угодою на 2004-2005 роки передбачено зростання па 25,0% щорічно). Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, нарахована за жовтень 2005 року становить 775,44 грн. на місяць, проти 548,24 грн. на жовтень 2004р., що складає 171,2 %. прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 2005 рік (453 грн.). Забезпечено випереджаюче зростання номінальної заробітної плати відповідно до росту споживчих цін, що складає 122,8 відс. (по Україні - 119,7 відс.).
Разом з тим, зберігається невиправне велика міжгалузева диференціація в оплаті праці. Низькою залишається заробітна плата у працівників сільського господарства Коломийської області (539,11 грн.), , що складає лише 56,6 відс. середнього рівня за видами економічної діяльності. Проте порівняно до відповідного періоду минулого року вона зросла на 57,9 відсотка. Здійснено перевірку 24 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності. Як показує аналіз, основними причинами низького рівня заробітної плати в сільському господарстві є: сезонність виробництва та режим неповної зайнятості; важкий фінансовий стан підприємств галузі, що веде до ненарахування додаткової заробітної плати (премій, доплат, надбавок) та інших компенсаційних виплат (матеріальних допомог). Значний відсоток (до 50%.) видачі в рахунок заробітної плати продукції та надання послуг, що не входить до фонду оплати праці і суттєво занижує середньомісячну заробітну плату працівників даної галузі.
Практично всі галузі промислового виробництва району потребують вкладення інвестицій. За 2004

 
 

Цікаве

Загрузка...